Статті

Кекіш Ігор Петрович

small kekish zyleКафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Кекіш, І. П. Економічний зміст митних режимів / І. П. Кекіш // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 140-147.
  2. Кекіш, І. Шляхи покращення застосування митного режиму тимчасового ввезення [Електронний ресурс] / І. Кекіш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 243-246.
  3. Дем'янюк, О. Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України / Ольга Дем'янюк, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 75-87.
  4. Титор, В. Організаційно-структурне забезпечення оперативно-розшукової діяльності митних органів / Володимир Титор, Віктор Заяц, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 249–263.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
  2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
  3. Кекіш, І. П. Сутність митних режимів як фіскальних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. П. Кекіш // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 276-293.
  4. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Митне законодавство зарубіжних країн [Текст] / Е. Л. Довга, І. П. Ревега, В. Й. Титор [та ін.]; за ред. З. О. Буричка.– Тернопіль: Астон, 2002.– 614 с.
  2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.