Статті

Кравчук Мар'яна Юріївна

1450443248 1443642150 kravchuk-maryana-yuryivnaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кравчук, Мар'яна Юріївна Державний контроль у сільському господарстві України : дис ... кандидата юридичних наук / Мар'яна Юріївна Кравчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : 2011. - 229 с.
 2. Кравчук, Мар'яна Юріївна Державний контроль у сільському господарстві України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Мар'яна Юріївна Кравчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К.: 2011. - 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кравчук, М. Ю. Правовий аналіз етапів становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 1. – С. 67-69.
 2. Кравчук, М. Ю. Здійснення  російською владою контролю над українськими сільськогосподарськими землями: історичний аспект [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук.
 3. Кравчук, М. Ю. Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства. –  2016. – Вип. 1. – С .54-61.
 4. Кравчук. М. Ю. Методи державного контролю в сільському господарстві України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Національний вісник біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 157. – С. 240-249.
 5. Кравчук. М. Ю. Загальні та спеціальні принципи контролю в сільському господарстві України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 163-171.
 6. Кравчук. М. Ю. Інститут державного контролю в сільському господарстві України: загальна характеристика [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Вісник Львівського університету. – Львів, 2011. – Вип. 54. – С. 291-298.
 7. Кравчук. М. Ю. Історичний досвід регулювання відносин в галузі сільського господарства України [Електронний ресурс] / М. Ю. Кравчук // Університетські наукові записки. – 2011. – № 2. – С. 56-62.
 8. Кравчук, М. Ю. Державний контроль у сільському господарстві України: мета, завдання та функції [Електронний ресурс] / М.Ю. Кравчук // Порівняльно-аналітичне право. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – №1. – С. 189-191.
 9. Кравчук, М. Ю. Напрями удосконалення інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у галузі сільського господарства [Електронний ресурс] / М.Ю. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – Х., 2015. – Вип. 2. – С. 151-155.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Курило, В. І. Адміністративна юрисдикція в АПК України [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Курило, О. Ю. Піддубний, М. Ю. Кравчук. - К. : Ірідіум, 2012. - 248 с.