Статті

Ліп'яніна Христина Володимирівна

DSCN36841111Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ліп’яніна, Х. В. Аналіз концентрації на світовому ринку молочних продуктів [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна // Вісник КНУТД . Сер. Економічні науки. – Київ : КНУТД, 2015. – № 2 (85). – С. 40-45.
 2. Яремко, З. Концептуальна модель імпортних потоків харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Зоряна Яремко, Христина Ліп’яніна // Вісник Тернопільського національного  економічного  університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 3. – С. 131-141.
 3. Ліп’яніна, Х. В. Аналітичний підхід до дослідження світового ринку рибної продукції [Електронний ресурс ] / Х. В. Ліп’яніна // Вісник КНУТД. – Київ : КНУТД, 2012. – № 5. – С. 218-223.
 4. Липьянина, К. В. Анализ оценки барьеров входа и выхода на мировой товарный рынок / К. В. Липьянина // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – Москва : Экономика и менеджмент инновационных технологий, 2015. – № 3. – С. 123-127.
 5. Липьянина, К. В. Имитационная модель транспортного маршрута к туристическим объектам в регионе [Электронный ресурс] / К. В. Липьянина // Системные технологии. – Махачкала, 2015. – № 16. – С. 8-21.
 6. Ліп’яніна, Х. В. Імітаційне моделювання діяльності туристичного об’єкту [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна.
 7. Буяк, Л. М. Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об'єкта / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна // Економіка розвитку. – 2016. – № 1. – С. 77-83.
 8. Ліп’яніна, Х. В. Аналіз конкурентоспроможності туристичної діяльності в Тернопільській області [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна // Молодий вчений. - 2016. - № 4. - С. 113-117.
 9. Ліп’яніна, Х. В. Математична модель привабливості інвестицій в туризм [Електронний ресурс] / Х. В. Ліп’яніна // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2015. - № 3-4. - С. 88-92.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Методи та засоби ідентифікації та класифікації об'єктів за характерними точками їх контурів [Електронний ресурс] : монографія / Д. Загородня, П. Биковий, Х. Ліп'яніна-Гончаренко [та ін.] ; за ред. А. О. Саченка. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовкодав, О. В. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 550 с.
 2. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.