Статті

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

lukasevich-krutnik-i-s

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Текст] : дис ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. - К. : НАВС, 2011. - 206 с.
 2. Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник.– К.: НАВС, 2011.– 20 с.
 3. Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 502 с.
 4. Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Лукасевич-Крутник, І. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт за цивільним законодавством України [Електронний ресурс] / І. C. Лукасевич-Крутник // Адвокат. – 2012. – № 5. – С. 32-37.
 2. Лукасевич-Крутник, І. Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт / І. Лукасевич-Крутник // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 21-24.
 3. Лукасевич-Крутник, І. Відповідальність підрядника за недоліки проектних та пошукових робіт та їх результатів [Електронний ресурс] / І. Лукасевич-Крутник // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 87-92.
 4. Лукасевич-Крутник, І. Державні будівельні норми і правила як джерело правового регулювання відносин за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Електронний ресурс] / І. Лукасевич-Крутник // Вісник Львівського. університетуту. Сер. Юридична. – 2011. – Вип. 52. - С. 196–204.
 5. Лукасевич-Крутник, І. Суб’єктивний склад договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Електронний ресурс] / І. C. Лукасевич-Крутник // Адвокат. – 2012. – № 7. – С. 31-36.
 6. Лукасевич-Крутник, І. С. Відповідальність замовника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Електронний ресурс] / І. С. Лукасевич-Крутник // Адвокат. - 2012. - № 2. - С. 34-38.
 7. Лукасевич-Крутник, Ірина Правове регулювання договірних відносин підряду на проведення проектних і пошукових робіт / Ірина Лукасевич-Крутник // Підприємництво, господарство і право.– 2012.– № 8.– С. 3-7.
 8. Лукасевич-Крутник, Ірина Укладення договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт / Ірина Лукасевич-Крутник // Юридична Україна.– 2008.– № 8.– С. 51-56.
 9. Лукасевич-Крутник, І. С. Юридична природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Електронний ресурс] / І. С. Лукасевич-Крутник // Університетські наукові записки. - 2007. - № 1. - С. 152-157.
 10. Лукасевич-Крутник, І. С. Обов’язки підрядника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Електронний ресурс] / І. С. Лукасевич-Крутник // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 4. - С. 77-81.
 11. Лукасевич-Крутник, І. С. Поняття та ознаки транспортних послуг [Електронний ресурс] / І. С. Лукасевич-Крутник // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 2. - С. 113-117.
 12. Лукасевич-Крутник, І. С. Генеза правового регулювання відносин за договором перевезення в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях [Електронний ресурс] / І. С. Лукасевич-Крутник // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 1. - С. 118-122.
 13. Лукасевич-Крутник, І. C. Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови [Електронний ресурс] / І. C. Лукасевич-Крутник // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 123-127.
 14. Лукасевич-Крутник, І. С. Умови та форми відповідальності підрядника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 277-289.
 15. Лукасевич-Крутник, І. С. Істотні умови договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 81-86.
 16. Лукасевич-Крутник, І. С. Цивільно-правова відповідальність підрядника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 55. – С. 328-334.
 17. Лукасевич-Крутник, І. С. Суб’єктний склад договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник // Адвокат. – 2012. – № 7. – С. 31-36.
 18. Лукасевич-Крутник, І. С. Обов’язки замовника у договорі підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 23, ч. 1. – С. 233-237.
 19. Лукасевич-Крутник, І. С. Договір як підстава набуття права користування чужою земельною ділянкою для забудови / І. С. Лукасевич-Крутник // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 93-96.
 20. Лукасевич-Крутник, І. С. Цивільно-правовий режим суперфіцію / І. С. Лукасевич-Крутник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 5, т. 1. – С. 207-212.
 21. Лукасевич-Крутник, І. С. Цивільно-правова відповідальність замовника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт / І. С. Лукасевич-Крутник // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Вип. 2. – 2012. – С. 153-162.
 22. Лукасевич-Крутник, І. Перевізник як субʼєкт договірних зобовʼязань з надання транспортних послуг [Текст] / Ірина Лукасевич-Крутник // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 137-145.
 23. Лукасевич-Крутник, І. Нотаріальне посвідчення заповітів в умовах рекодифікації цивільного законодавства України [Текст] / Ірина Лукасевич-Крутник // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 91-96.
 24. Лукасевич-Крутник, І. Якість надання транспортних послуг в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] / Ірина Лукасевич-Крутник // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 127-132.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лукасевич-Крутник, І. С. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт [Текст]: монографія / І. С. Лукасевич-Крутник.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012.– 179 с.
 2. Проблеми сучасного сімейного права [Текст] : кол. моногр. / О. Й. Парнета, І. С. Лукасевич-Крутник, В. О. Кожевнікова [та ін.] ; за наук. ред. І. С. Лукасевич-Крутник. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 208 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Лукасевич-Крутник, І. С. Адвокатура в Україні : опор. консп. лекцій / І. С. Лукасевич-Крутник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 69 с.