Статті

Олійничук Роман Петрович

olilnuchyk

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 251 с.
 2. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 58-60.
 2. Олійничук, Р. Дискусійні аспекти становлення і розвитку українського громадянського суспільства / Р. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 84-88.
 3. Олійничук, Р. П. Характеристика видів і розмірів покарань за групове порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – ч.ІІ. – С. 183-187.
 4. Олійничук, Р. П. Злочинність проти довкілля: аналітичні аспекти у вітчизняному просторі [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2016. - №1. – С. 282-284.
 5. Олійничук, Р. П. Оцінка інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 231-237.
 6. Олійничук, Р. П. Правовий механізм податкового адміністрування в Україні / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 218-225.
 7. Олійничук, Р. П. Проблеми формування  кредитних відносин: економічний та правовий механізм / Р. П. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 104-107.
 8. Олійничук, Р. П. Соціально-нормативне розуміння та характерні ознаки громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С.103-111.
 9. Олійничук, Р. П. Основи попередження групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 201-207.
 10. Олійничук, Р. П. Специфічні особливості визначення суб’єкта групового злочину проти громадського порядку (ст. 293 КК України) / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип.75, ч. 2. – С. 270-278.
 11. Олійничук, Р. П. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Вісник Донецького національного університету. Сер. В “Економіка і право”. – 2009. – № 2. – С. 369-373.
 12. Олійничук, Р. П. Визначення окремих ознак об’єктивної сторони групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Митна справа. – 2010. – № 1 (67), ч. 2. – С. 239-243.
 13. Олійничук, Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Часопис Академії адвокатури України. – К., – 2009. – № 3. – С. 215-222.
 14. Олійничук, Р. П. Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Форум права. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 301-308.
 15. Олійничук, Р. П. Групове порушення громадського порядку за кримінальним законодавством пострадянських країн: компаративний аналіз [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 104-108.
 16. Олійничук, Р. П. Генезис вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку в дореволюційному періоді [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 185-193.
 17. Олійничук, Р. П. Ретроспективний аналіз кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку пост-революційного періоду [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Вип. № 2 (59). – С. 48-56.
 18. Олійничук, Р. П. Еволюція та сучасний зміст поняття «громадський порядок» у теорії кримінального права [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 190-194.
 19. Олійничук, Р. П. Становлення законодавчої норми про кримінальну відповідальність за групове порушення громадського порядку в незалежній Україні [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 4. – С. 164-169.
 20. Олійничук, Р. П. Громадський порядок як родовий об’єкт злочину [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 276-282.
 21. Олійничук, Р. П. Екологічна безпека як кримінально-правова категорія: онтологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 178-181.
 22. Олійничук, Р. П. Компаративний аналіз кримінального законодавства про злочини проти довкілля окремих пострадянських країн [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 147-150.
 23. Олійничук, Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 171-175.
 24. Олійничук, Р. Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 138-141.
 25. Олійничук, Р. Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 83-86.
 26. Олійничук, Р. Особливості розслідування забруднення атмосферного повітря . [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 150-153.
 27. Олійничук, Р. Особливості розслідування незаконної порубки лісу [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 166-170.
 28. Олійничук, Р. Особливості розслідування знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 171-175.
 29. Олійничук, Р. Відмінності між груповим порушенням громадського порядку та порушенням порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 136-139.
 30. Олійничук, Р. Кримінально-правова характеристика забруднення атмосферного повітря [Текст] / Роман Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 235-239.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.