Статті

Рудакевич Оксана Мирославівна

rudakevich

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Оксана Мирославівна Концепція культурницького націоналізму в українській історико-філософській думці: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О.М. Рудакевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Рудакевич, Оксана Католицьке духовенство у польській моделі суспільної самоорганізації [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 22-27.
 2. Рудакевич, Оксана Релігійне та національне як складові ментально зорієнтованого українського освітнього простору[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич // Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 14. – С. 72-75.
 3. Рудакевич, Оксана Степан Рудницький як ідеолог українського націоналізму[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 4. Рудакевич, Оксана Типологія націоналізму в контексті європейського досвіду ХІХ століття [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 5. Рудакевич, Оксана Релігійне та національне у формуванні суспільного ідеалу [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 6. Рудакевич, Оксана Еволюція українського націоналізму в контексті українсько-польських відносин[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 7. Рудакевич, Оксана Релігійно-національний ідеал – основа духовності українців[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 8. Рудакевич, Оксана Національна ідея як модель суспільної організації: європейський досвід / Оксана Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 31-39.
 9. Рудакевич, Оксана М. Тарас Шевченко як дійова особа націєтворення: європейський контекст / Оксана М. Рудакевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 80-83.
 10. Рудакевич, О. М. Особливості використання форсайту в передбаченні та розв’язанні проблем у соціальній сфері [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич, В. С. Біскуп // Соціологічні студії. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 7. – С. 77-83.
 11. Рудакевич, О. М. Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника / О. М. Рудакевич // Соціологічні студії. – 2014. –  № 2 (5). – С. 68-74.
 12. Рудакевич, О. М. Поєднання релігійного та національного в українському освітньому просторі / О. М. Рудакевич // Українське релігієзнавство. – 2015. – С. 78-84.