Статті

Сідляр Вікторія Володимирівна

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сідляр, Вікторія Володимирівна Спеціальні режими оподаткування : прагматизм функціонування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Володимирівна Сідляр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 300 с.
 2. Сідляр, Вікторія Володимирівна Спеціальні режими оподаткування : прагматизм функціонування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Володимирівна Сідляр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Сідляр, Вікторія Дивергенція наукових теорій єдиного податку / Вікторія Сідляр // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 3. – С. 16-23.
 2. Сідляр, В. Прагматизм функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу / В. Сідляр // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 66-77.
 3. Сідляр, В. В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні / В. В. Сідляр // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №7. – С. 37-40.
 4. Сідляр, В. В. Стимулюючий вплив спеціальних податкових режимів на інноваційну діяльність технопарків України / В. В. Сідляр // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №1. – С. 166-171.
 5. Сідляр, В. В. Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів / В. В. Сідляр // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №12. – С. 161-167.
 6. Десятнюк, О. Фіскальне регулювання споживчого ринку України / О. Десятнюк, В. Сідляр // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 336.
 7. Сідляр, В. Роль світової організації торгівлі в протидії зростанню протекціонізму під час пандемії COVID-19 / Вікторія Сідляр // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 64–76.
 8. Teremetskyi, V. Challenges for local authorities: the politics and practice of financial management in the way for substainable development / Vladyslav Teremetskyi, Valeriy Velychko, Oleksii Lialiuk // Journal of legal, ethical and regulatory issues / – 2021. – Vol. 24, special iss. 1. – P. 1–7.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сідляр, В. Пріоритетні напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності / В. Cідляр // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія / Під ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 356 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Сідляр, В. В. Концептуальне значення спеціальних режимів оподаткування в податковому регулюванні [Текст] / В. В. Сідляр // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 127-140.
 4. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 6. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.