Статті

Труфанова Юлія Владиславівна

1443606696 trufanova-yulya-vladislavvna

Кафедра цивільного права і процесу

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Труфанова, Юлія Особливості припинення договору найму (оренди) у зв'язку із смертю наймача / Юлія Труфанова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 13-16.
 2. Паскевич, Юлія Правова природа договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Юлія Паскевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22. – ч. 1. – т. 1. – С. 197-200.
 3. Паскевич, Юлія Припинення договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Юлія Паскевич // Юридичний вісник. – 2013. – № 3(28). – С. 92-96.
 4. Труфанова, Юлія  Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв'язку з ліквідацією юридичної особи / Юлія Труфанова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 10. – С. 6-9.
 5. Труфанова, Ю. В. Окремі аспекти розірвання договорів оренди державного та комунального майна / Ю. В. Труфанова // Науковий  збірник юридичного факультету ТНЕУ. – 2013. – Вип. 1 (3). –  С. 226-232.
 6. Паскевич, Ю. В. Розірвання договору найму (оренди): окремі правові  аспекти [Електронний ресурс] / Ю. В. Паскевич // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”. – К. : НАУ, 2014. – № 2. – С. 90-94.
 7. Труфанова, Ю. В. Відмова від договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – 1 (39). – С. 48-53.
 8. Труфанова, Ю. В. Сроки в договоре найма (оренды) / Ю. В. Труфанова // «Legea si Vsata» Республика Молдова. – Aprilie, 2014. – С. 81-88.
 9. Труфанова, Ю. В. Особливості правових наслідків поліпшення речі наймачем [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 155-157.
 10. Труфанова, Ю. Наказне провадження як спрощена форма розгляду цивільних справ [Текст] / Юлія Труфанова, Віталій Голова // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 119-124.
 11. Труфанова, Ю. Правове регулювання оренди державного та комунального майна в Україні [Текст] / Юлія Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 156-161.
 12. Труфанова, Ю. Підстави припинення договору: теоретико-практичні особливості [Текст] / Юлія Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 102-106.
 13. Труфанова, Ю. Правові підстави розірвання договору найму (оренди) на вимогу наймодавця [Текст] / Юлія Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 138-143.
 14. Труфанова, Ю. Правові підстави розірвання договору найму (оренди) на вимогу наймача [Текст] / Юлія Труфанова, Михайло Баженов // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 200-205.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми сучасного сімейного права [Текст] : кол. моногр. / О. Й. Парнета, І. С. Лукасевич-Крутник, В. О. Кожевнікова [та ін.] ; за наук. ред. І. С. Лукасевич-Крутник. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 208 с.