Статті

Титор Володимир Йосипович

1449840310 ТиторКафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Островська, Г. Управління вартістю компанії у процесі злиття і поглинання: синергетичний підхід / Галина Островська, Володимир Титор // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 106-120.
  2. Титор, В. Організаційно-структурне забезпечення оперативно-розшукової діяльності митних органів / Володимир Титор, Віктор Заяц, Ігор Кекіш // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 249–263.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
  2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
  3. Митне законодавство зарубіжних країн [Текст] / Е. Л. Довга, І. П. Ревега, В. Й. Титор [та ін.] ; за ред. З. О. Буричка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 614 с. 
  4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
  5. Титор, В. Й. Проходження державної служби у фіскальних органах в напрямку здійснення державної митної справи [Текст] / В. Й. Титор // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 206-225.