Статті

Угрин Володимир Володимирович

Угрин volodimir-volodimirovichКафедра податків і фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Угрин, Володимир Володимирович Дисбаланси податкового боргу в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир Володимирович Угрин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 247 с.
 2. Угрин, Володимир Володимирович Дисбаланси податкового боргу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Володимирович Угрин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Угрин, В. Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в Україні / Володимир Угрин // Економіст. – 2015. – № 4. – С. 19-22.
 2. Угрин, В. В. Діагностика регіональних асиметрій податкового боргу в Україні / В. В. Угрин // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету.– 2015.– № 22.– С. 141-150.
 3. Угрин, В. В. Економічна природа та причини виникнення податкового боргу [Електронний ресурс]/ В. В. Угрин // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка.– 2013.– Вип. 24.– С. 118-122.
 4. Угрин, В. В. Дисбаланси податкового боргу та структуризація їх проявів в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Угрин // Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 2 (43). – С. 138-142.
 5. Десятнюк, О. Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні / Оксана Десятнюк, Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 7–15.
 6. Угрин, В. В. Налоговый долг как резерв бюджетных поступлений на местном уровне [Електронний ресурс] / В. В. Угрин // Управління розвитком ХНЕУ. – 2013. – № 6 (146). – С. 59-51.
 7. Угрин, В. В. Дисбаланси в структурі погашення податкового боргу: регіональний аспект [Електронний ресурс] / В. В. Угрин // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 24. – С. 40-46.
 8. Угрин, В. В. Комплексна оцінка дисбалансів податкового боргу в Україні / В. В. Угрин // Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2014. – № 11.
 9. Угрин, В. В. Мировой опыт эффективного обеспечения минимизации налогового долга и возможности его применения в Украине / В. В. Угрин, М. М. Фільо // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : журн. науч. публикаций. – 2015. – № 5-1 , ч. I. – С. 218-223.
 10. Заклекта-Берестовенко, О. Превентивні заходи недопущення виникнення та зростання обсягів податкового боргу в Україні / Олена Заклекта-Берестовенко, Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 100-112.
 11. Угрин, В. Фіскальні та соціальні детермінанти оподаткування доходів фізичних осіб / Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 163–173.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Угрин, В. В.  Економічна ефективність податкових інструментів фіскальної політики [Текст] / В. В. Угрин // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 230-246.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 4. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 5. Угрин, В. В. Нормативно-правові засади фіскальної децентралізації в Україні [Текст] / В. В. Угрин // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 43-56.
 6. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 7. Угрин, В. В. Феномен податкового боргу в Україні : проблеми зростання та напрямки мінімізації [Текст] / В. В. Угрин // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 159-174.
 8. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.