Статті

Фаріон Антоніна Іванівна

фаріон антоніна іванівна

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фаріон, А. І. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А. І. Фаріон ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 246 с.
 2. Фаріон, Антоніна Іванівна. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Антоніна Іванівна Фаріон . – Київ . - 2011 . – 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Фаріон, А. Напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 309-315.
 2. Фаріон, А. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 4. – С. 364-368.
 3. Фаріон, А. І. Державний сектор і державне регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 598-606.
 4. Фаріон, А. Напрями вдосконалення механізму формування доходів і видатків суб'єктів державного сектору та методика їх обліку / Антоніна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5. – С. 193-200.
 5. Фаріон, А. І. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, 2010. – Спецвип. 29, ч. 1. – С. 96-102.
 6. Фаріон, А. Практика та проблемні питання функціонування системи бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору [Електронний ресурс] / А. Фаріон // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4, т. 2. – С. 265-268.
 7. Фаріон, А. І. Прогнозування доходів і видатків державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Спецвип. 33, ч. 2. – С. 276-285.
 8. Фаріон, А. Функції та елементи системи бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. Фаріон // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 278-296.
 9. Фаріон, А. І. Аудиторські процедури в стратегії модернізації бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. – Львів : Видавництво Львівської комерційої академії, 2011. – Вип. 36. – С. 391-401.
 10. Фаріон, А. І. Інтернет на підприємстві / А. І. Фаріон, Г. Бондар // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 175-185.
 11. Фаріон, А. І. Моделі прогнозування ймовірності банкрутства / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 267-271.
 12. Фаріон, А. І. Придбання-продаж валюти в програмі “1С: Бухгалтерія 7.7. Типова конфігурація для України” / А. І. Фаріон, Б. Стрехалюк // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2005. – Вип. 9. – С. 459-465.
 13. Фаріон, А. І. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на гнучкий розвиток підприємства / А. І. Фаріон, І. Д. Фаріон, Т. Г. Бурденюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 247-259.
 14. Фаріон, А. І. Облік фінансування бюджетних установ / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 39-57.
 15. Фаріон, А. І. Шляхи оздоровлення фінансової політики країн Єврозони / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 108-117.
 16. Фаріон, А. І. Суть та особливості економічного зростання в Україні / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 184-190.
 17. Фаріон, А. І. Напрями розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки / А. І. Фаріон, Д. А. Маляр // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 14. – С. 319-332.
 18. Фаріон, А. І. Оцінка причин та передумов економічного розвитку в окремих країнах Єврозони / А. І. Фаріон, М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 353-366.
 19. Фаріон, А. І. Аналіз рушійних сил економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 359-367.
 20. Фаріон, А. І. Результати економічного зростання країн Єврозони: уроки для України / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 11-22.
 21. Фаріон, А. І. Чинники економічного зростання та його типи в Україні / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 176-187.
 22. Фаріон, А. І. Аналіз економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 17. – С. 146-156.
 23. Фаріон, А. І. Орієнтація на інновації як напрям економічного розвитку країн Єврозони / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 63-73.
 24. Фаріон, А. І. Моделі економічного зростання / А. І. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 152-172.
 25. Фаріон, А. І. Особливості діяльності суб’єктів державного сектору економіки України та їх вплив на систему бухгалтерського обліку / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 18. – С. 207-228.
 26. Фаріон, А. І. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 19. – С. 233-262.
 27. Фаріон, А. І. Функції та елементи системи бухгалтерського обліку суб’єктами державного сектору економіки / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 20. – С. 247-269.
 28. Фаріон, А. І. Облік надання послуг бюджетним установам / А. І. Фаріон, О.Т. Галько // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Вип. 13. – С. 217-256.
 29. Фаріон, А. І. Моделі фінансування охорони здоров’я / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 22. – С. 175-186.
 30. Фаріон, А. І. Методологічне забезпечення процесу створення моделей в бухгалтерському обліку / А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 22. – С. 204-244.
 31. Фаріон, А. І. Видатки Державного бюджету у світлі реформ / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – С. 350-356.
 32. Фаріон, А. І. Фінансове середовище як основа формування діяльності підприємств державної форми власності / А. І. Фаріон, О. Т. Галько // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 4 (44), ч. 2. – С. 123-125.
 33. Фаріон, А. І. Історичні реалії та наслідки переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності / А. І. Фаріон // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT. – 2016. – № 1. – С. 32-37.
 34. Фаріон, А. І. Боргова криза та внутрішньо-економічна активність [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, М. М. Фаріон // Облік і фінанси : зб. наук. праць. Економічні науки. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 388-397.
 35. Фаріон, А. І. Організація інформаційного забезпечення обліку [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, І. Д. Фаріон // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25 : у 3 ч., ч. 1.– С. 18-21.
 36. Фаріон, А. І. Практика та проблемні питання функціонування системи бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Л. Українки. Економічні науки. – 2010. – № 19. – С. 97-103.
 37. Фаріон, А. І. Основні існуючі протиріччя поняття щодо суб’єктного складу державного сектора України в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль, 2012. – Вип. № 6 (39). – С. 103-113.
 38. Фаріон, А. І. Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Незалежний аудитор : наук.-практ. вид. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”. – Київ, 2012. – № 2 (IV). – С. 36-43.
 39. Фаріон, А. І. Кластерний підхід для аналізу та прогнозування доходів і видатків державного сектора економіки України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2013. – Вип. 10 (37), ч. 1. – С. 495-507.
 40. Фаріон, А. І. Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Незалежний аудитор : науко.-практ. вид. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2013. – № 4 (XI). – С. 19-27.
 41. Фаріон, А. І. Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К : КНЕУ, 2013. – № 1 (21). – С. 286-299.
 42. Фаріон, А. І. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон, С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К : КНЕУ, 2013. – № 2 (22). – С. 217-223.
 43. Фаріон, А. І. Комп’ютерна модель реалізації перспектив розвитку бухгалтерського обліку на основі кібернетичного підходу в СЗДУ [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. Хмельницького економічного університету. – Хмельницький, 2014. – № 3 (35). – С. 75-82.
 44. Фаріон, А. І. Удосконалення та впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 241-246.
 45. Фаріон, А. І. Аналіз інвестиційного середовиша України [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – С. 55-60.
 46. Фаріон, А. І. Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 1 (45), т. 2. – С. 325-331.
 47. Фаріон, А. І. Напрями реалізації перспективи розвитку методики бухгалтерського обліку в бюджетному секторі порівняно з іншими країнами [Електронний ресурс] / А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 28(1). - С. 165-170.
 48. Фаріон-Мельник, А. Правоохоронні органи: питання термінології та системи [Текст] / Антоніна Фаріон-Мельник, Оксана Яремко // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 65-70.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.
 2. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Текст] : монографія : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.] ; за ред. Л. Г. Ловінської. - К. : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. - 572 с.
 3. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 302 с.