Статті

Фурман Анатолій Васильович

фурман ав

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафеди

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кубаєвський, М. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010.– № 4. – С. 47-57.
 2. Фурман, А. Авторська програма курсу "Основи гендерної рівності" [Текст] / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2004. – №3. – С.120-125.
 3. Фурман А. Морально-етичні цінності в суспільному вимірі [Електронний ресурс] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 94-99.
 4. Фурман А. Архітектоніка педагогічної миследіяльності [Електронний ресурс] / А. Фурман // Вітакультурний млин : методологічний альманах. – 2007. – Модуль 6. – С. 4-15.
 5. Фурман А. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2000. – № 1. – С. 26-43.
 6. Фурман А. Біциклічна модель організації процесів розуміння [Електронний ресурс] / А. Фурман //
 7. Фурман, А. В. Соціальна культура / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-36.
 8. Яковенко, Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Юрій Яковенко, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 46-54.
 9. Фурман, А. Світ методології / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
 10. Фурман, А. В. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 23-39.
 11. Фурман, А. В. Вітакультурне обгрунтування практичної психології / А. В. Фурман // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.23-28.
 12. Фурман, Анатолій Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – №2. – С. 7-14.
 13. Алієв, Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) / Ш. Алієв, П. М'ясоїд, А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 20-37.
 14. Фурман, Анатолій В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 18-36.
 15. Фурман, Анатолій В. Генеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект) / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 6-20.
 16. Фурман, Анатолій Граф-схеми навчальних курсів: сутність, проектування, експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №2. – С.136-165.
 17. Фурман, Анатолій В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 69-101.
 18. Фурман, Анатолій Друзям, колегам, читачам : [вітання головного редактора до 10-річчя журналу "Психологія і суспільство " ТНЕУ] / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 10.
 19. Фурман, Анатолій В. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 49--58.
 20. Фурман, А. В. Інноваційна освітня модель підготовки соціальних працівників / А. В. Фурман // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 1. – С. 47-51.
 21. Фурман, Анатолій В. Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів наукової програми) / Анатолій В. Фурман, Зоя Шляхова // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 167-177.
 22. Фурман, Анатолій В. Історія соціальної роботи / Анатолій В. Фурман, Марія Підгурська // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 163-204.
 23. Фурман, А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв'язання складних проблем / А. Фурман // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – C.4-7.
 24. Фурман, Анатолій Категорійна матриця взаємозв'язку образів суб'єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 72-81.
 25. Фурман, Анатолій Категоріогенез як напрям професійного методологування / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 53-58.
 26. Фурман, А. А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера / А. А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 78-94.
 27. Фурман, Анатолій В. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 78-125.
 28. Фурман, А. Модель повноцінної інноваційної діяльності в освітній сфері суспільства / А. Фурман // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.24-37.
 29. Фурман, А. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 40-69.
 30. Фурман, А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент ефективної освітньої взаємодії / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 171-182.
 31. Фурман, А. Навчальна проблемна ситуація як об'єкт психологічного пізнання / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2007. – №1. – С. 9-80.
 32. Фурман, А. Наука і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою і лукавством / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С.7-13.
 33. Фурман, А. В. Національна ідея - щит і меч українства / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 6-10.
 34. Фурман, Анатолій В. Непізнані горизонти гносеологічного оптимізму / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – №2. – С. 199-203.
 35. Фурман, А. Обгрунтування системи базових концептів психологічної діагностики / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2007. – №4. – С. 39-55.
 36. Фурман, Анатолій В. Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
 37. Фурман, Анатолій В. Освітні сценарії: сутність, композиція, принципи створення / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №3. – С. 174-192.
 38. Фурман, Анатолій В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 39. Фурман, Анатолій В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 72-85.
 40. Бердяєв, Микола Парадокс брехні / Микола Бердяєв, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 20-23.
 41. Півтора роки після помаранчевої революції. Оцінка ситуації і перспективи / Ю. Луковенко, Н. Магера, А. Фурман, В. Якушик // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 5-19.
 42. Фурман, Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – №4. – С. 137-163.
 43. Фурман, А. Програма авторського курсу " Гуманістична психологія " / А. Фурман, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 127-137.
 44. Фурман, А. Програма авторського курсу "Психокультура інноваційних соціосистем" / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2004. – №4. – С.221-236.
 45. Фурман, Анатолій В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.
 46. Фурман, Анатолій Світ методології / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 47-60.
 47. Фурман, Анатолій В. Село - духовне серце України / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 8-11.
 48. Фурман, Анатолій Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – №2. – С. 29-75.
 49. Фурман, Анатолій В. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
 50. Яковенко, Ю. Соціологія інноваційної діяльності як нова галузь соціологічного знання / Ю. Яковенко, А. Фурман // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – С.8-9.
 51. Фурман, А. В. Субкультура : [про систему цінностей, уявлень про життя та ін.] / А. В. Фурман, Анатолій Литвин // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 187-192.
 52. Фурман, А. Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обгрунтуванні / А. Фурман // Освіта і управління. – 2007. – №2. – С. 50-56.
 53. Фурман, А. Талант проти нігілізму / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 5-8.
 54. Фурман, Анатолій Теоретична концепція інноваційного програмово-методичного забезпечення освітнього процесу / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 123-159.
 55. Фурман, А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2002. – №3-4. – С.20-59.
 56. Фурман, Анатолій В. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 11-29.
 57. Фурман, А. Типологічний підхід у системі професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2006. – №2. – С. 78-92.
 58. Фурман, Анатолій Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 59. Фурман, Анатолій В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 24-74.
 60. Фурман, Анатолій А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку студентів-психологів / Анатолій А. Фурман // Психологія і суспільство. – 2009. – №3. – С. 148-158.
 61. Фурман, А. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 62. Фурман, А. В. Методолог - професія майбутнього / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 16-42.
 63. Фурман, Анатолій В. Володимир Роменець як архітектор методології гуманітарного пізнання (текст на англ. мові) [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 2. – С. 10-24.
 64. Фурман, А. В. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А. В. Фурман, А. А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 124-126.
 65. Фурман, А. В. Образ долі в поетичній творчості Тараса Шевченка / А. В. Фурман, О. Є. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 105-109.
 66. Фурман, А. В. Особистість як осердя українотворення, або паростки нової ідеології / А. В. Фурман, В. О. Сабадуха, М. П. Давидів // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 71-74.
 67. Лакатош, Імре Історія науки та її раціональні реконструкції / Імре Лакатош ; переклад з англ. А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 13-23.
 68. Щедровицький, Георгій Смисл і значення / Георгій Щедровицький ; переклад А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 24-45.
 69. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 70. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. –  2013. – Мод. 15. – С. 22-31.
 71. Фурман, А. Cоціальна культура / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т.
 72. Фурман, А. В. Модульно-розвивальний оргпростір методологування: аргументи розширення / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 34-49.
 73. Фурман, А. В. Народжений любити й довершувати / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 2. – С. 14-15.
 74. Фурман, Анатолій В. Проблема категорійного ладу соціологічної теорії та підходів до її розв’язання / Анатолій В. Фурман, Віталій Біскуп // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Соціологія. – 2012. – С. 25-29.
 75. Фурман, Анатолій В. Педагогіка як сфера миследіяльності: функції, предмет, метод / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 30-44.
 76. Фурман, Анатолій В. Інноваційна освітня модель: складники успіху / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – Спецвип. – С. 9-11.
 77. Фурман, Анатолій В. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Проблеми педагогічної освіти : вісник РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта, 2014. – С. 115-128.
 78. Фурман, Анатолій В. Циклічно-вчинкова модель гри як учинення / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. – 2014. – № 1.
 79. Фурман, Анатолій В. Методологічна план-карта дослідження і проектування модульно-розвивального підручника як квазісуб’єкта реальної розвивальної взаємодії / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 13. – С. 4-19.
 80. Фурман, Анатолій В. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу за технологіями модульно-розвивальної системи навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми «Школа свідомості») / Анатолій В. Фурман, Віктор Чухно // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 32-43.
 81. Фурман, Анатолій В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій В. Фурман // Психологія вчинку. Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. статей. – К. : Либідь, С. 108-116.
 82. Фурман, Анатолій В. Світлій пам’яті патріота українства Миколи Дробнохода / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 150-152.
 83. Фурман, А. В. Геннадій Копилов. Про природу «наукових революцій» / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 113-128.
 84. Фурман, А. В. Олексій Лосєв. Історія естетичних учень: внутрішня методологія курсу / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 148-162.
 85. Фурман, А. В. Олександр Спіркін. Про особисті зустрічі та бесіди з Олексієм Лосєвим / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 166-168.
 86. Фурман, А. В. Антоніна Ждан. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 39-49.
 87. Фурман, А. В. Віра Кольцова, Юрій Олійник. Внесок В. А. Роменця в історію психології: синтез почуттів і раціо / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 57-63.
 88. Фурман, А. В. Олена Соколова. До визначення поняття «вчинок» і до розв’язання проблеми «внутрішнє – зовнішнє» у роботах В. А. Роменця та О. М. Леонтьєва / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 130-142.
 89. Фурман, А. В. Марцинковська Т. Вчинок як запорука наукового безсмертя (пам’яті Володимира Роменця) / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 44-49.
 90. Фурман, А. В. Старовойтенко О. Від ідей В. А. Роменця до культурної персонології / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 50-57.
 91. Фурман, А. В. Щедровицький Г. П. Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 40-47.
 92. Фурман, А. В. Роменець В. А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 6-27.
 93. Фурман, А. В. Гусельцева М. С. Спадщина В. А. Роменця: від психології фантазії до проекту канонічної психології / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 28-47.
 94. Фурман, А. В. Сухарєв О. Розвиток ментальності вищих прошарків російського суспільства від кінця Х до XVII століття / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 39-57.
 95. Фурман, А. В. В’ячеслав Стьопін. Культура / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. С. 16-25.
 96. Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Рефлексія / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 37-45.
 97. Фурман, А. В. В’ячеслав Стьопін. Наука / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. –№ 2. – С. 27-29.
 98. Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Синтез знань: проблеми і методи / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – №2. – С. 60–83.
 99. Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Воля до життя і воля до культури / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 24-30.
 100. Фурман, А. В. Петро Єршов. Система Станіславського як наука / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 62-71.
 101. Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Війна та естахологія / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 6-10.
 102. Фурман, А. В. Мераб Мамардашвілі. Проблема свідомості і філософське покликання / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 19-28.
 103. Фурман, А. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – N 4 (70). - С. 16-38.
 104. Фурман, А. А. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії / Анатолій А. Фурман, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 5-26.
 105. Фурман, А. В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування [Текст] / Анатолій В. Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 5-26.
 106. Фурман, А. В. Метатеоретична мозаїка життя свідомості / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 13-50.
 107. Фурман, А. В. Оновлена світоглядна мапа буття, осмисленого в суспільному та особистісному вимірах /Анатолій В. Фурман, Анатолій Довгань // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4 (77-78). – С. 148-156.
 108. Фурман, А. В. Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4 (77-78). – С. 5-37.
 109. Фурман, А. В. Авторська програма із дисципліни “Методологія психології” / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 3 (81). – С. 115-137.
 110. Фурман, А. В. Категорійна матриця теоретичної психології  / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 2 (80). – С. 13-51.
 111. Фурман, А. В. Авторська програма із дисципліни "Методологія наукових досліджень" / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 4 (82). – С. 106-123.
 112. Фурман, А. В. Авторська програма із дисципліни “Методологія психології” / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 3 (81). – С. 115-137.
 113. Фурман, А. В. Теоретична модель особистісного прийняття людини людиною [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 1 (79). – С. 56-34.
 114. Фурман, А. В. Методологічна реконструкція системомиследіяльнісного підходу до розуміння свідомості [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2021. – № 1. – С. 5-35.
 115. Фурман, А. В. Авторська програма із дисципліни "Психологія як сфера миследіяльності" [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2021. – № 1. – С. 160-185. 
 116. Фурман, А. В. Сучасні тенденції розвитку сфери психології в оптиці вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2021. – № 2. – С. 6-15.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.
 2. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 3. Фурман, А. Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 195с.
 4. Фурман, А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості [Текст] : наук. вид. / А. В. Фурман. – 2-е вид. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 64 с.
 5. Фурман, А. Психокультура української ментальності [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132 с.
 6. Фурман, Анатолій Психокультура української ментальності [Текст] / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с.
 7. Фурман, А. Психологія Я - концепції [Текст] : Навч. посіб . / А. Фурман, О. Гуменюк. – Тернопіль : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с.
 8. Фурман, А. Теорія і практика розвивального підручника [Текст] : монографія / А. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 286 с.
 9. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.
 10. Фурман, А. В. Сутність гри як учинення [Текст]: монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.
 11. Фурман, А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 12. Хайрулін, О. М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Текст] : монографія / О. М. Хайрулін ; за наук. ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.
 13. Фурман, А. В. Ідея професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 208 с.
 14. Фурман, А. В. Ідея і зміст професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 378 с.
 15. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 1 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 316 с.
 16. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 2 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 344 с.
 17. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 3 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 400 с.
 18. Фурман, А. В. Психодіагностична компетентність соціального працівника [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. В. Дубно. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с.
 19. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Мойсей Каган. Культура як предмет філософського системного аналізу. – С. 25-40.
 20. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Мераб Мамардашвілі. Філософія – це свідомість уголос. – С. 192-199.
 21. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Микола Лапонов, Вадим Коміссаров. Філософія як наука. Основи філософської методології. – С. 200-222.
 22. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Сергій Кримський. Пізнання як трансценденція софії і спокуса практикою. – С. 228-232.
 23. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 1. – Із змісту : Фурман, А. В. Микола Бердяєв. Проблема етичного пізнання. – С. 233-244.
 24. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – Із змісту : Фурман, А. В. Вячеслав Стьопін. Наукова раціональність у техногенній культурі: типи та історична еволюція. – С. 5-10.
 25. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – Із змісту : Фурман, А. В. Володимир Біблер. Педагогіка: програм на модель Школи діалогу культур. – С. 308-310.
 26. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Ірина Берлянд. Діалог культур. Психологія. – С. 221-223.
 27. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Валентина Подшивалкіна, Марія Бірюкова. Праксеологічні засновки теоретизування у психології. – С. 376-378.
 28. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – Із змісту : Фурман, А. В. Дмитро Леонтьєв, Галина Іванченко. Основи методології комплексної гуманітарної експертизи. – С. 389-397.
 29. Система сучасних методологій : хрестоматія : у 4 т. / упоряд., відп. ред., перекл. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 4. – Із змісту : Фурман, А. В. Георгій Щедровицький. Значення і смисл. – С. 48-62.
 30. Шаюк, О. Я. Толерантність та ідентичність у форматі культури / О. Я. Шаюк // Вітакультурний млин. – 2013. – Мод. 15. – С. 41-44.
 31. Шаюк, О. Я. Психосутнісна характеристика толерантності в контексті аксіологічного підходу / Шаюк О. Я. // Вітакультурний млин. – 2014. – Модуль 16. – С. 46-50.
 32. Шаюк, О. Я. Емоційно-вольовий компонент толерантності особистості / О. Я. Шаюк // Освіта і управління : наук.-практ. журнал. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 104-110.
 33. Шаюк, О. Я Конативний компонент толерантності особистості / О. Я. Шаюк // Вісник національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2011. – Вип. 6 (25). – С. 258-264.
 34. Шаюк, О. Я. Експериментально-психологічні умови формування професійної толерантності майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип.19. – С. 768-778.
 35. Шаюк, О. Я. Особливості формування мотиваційно-ціннісного компонента толерантності у майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. – Хмельницький, 2013. – Вип. 3.
 36. Шаюк, О. Я. Особливості формування когнітивного компонента толерантності у майбутніх економістів / О. Я. Шаюк // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південного наукового центру НАПН України. – Одеса, 2013. – № 7CXVII. – С. 287-290.
 37. Шаюк, О. Я. Методологічна концепція науково-дослідної програми «Школа толерантності» / О. Я. Шаюк, А. В. Фурман, Л. Власюк // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 30-45.
 38. Шаюк, О. Я. Соціальна справедливість як предмет психологічної рефлексії / О. Я. Шаюк, А. В. Фурман // Вітакультурний млин. – 2015. – Мод. 18. – С. 42-46.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст]: навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014.- 176 с.
 2. Фурман, А. В. Основи гендерної рівності [Текст] : навч. посіб. / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.
 3. Фурман, А. Золоті джерела кохання : Інтимна лірика [Текст] / А. Фурман. – Тернопіль : Інститут ЕСО, 2000. – 31 с.
 4. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – (Альма-матер).