Статті

Чудик Наталія Олегівна

chudyk n o

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чудик, Наталія Олегівна Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Чудик Наталія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 228 с.
 2. Чудик, Наталія Олегівна Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Чудик Наталія Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

Публікації6

СТАТТІ:

 1. Чудик, Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: поняття, юридичні ознаки, функції / Н. О. Чудик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 8. – С. 98-106.
 2. Батанов О. В. Структура статуту територіальної громади та її елементи: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] / О. В. Батанов, Н. О. Чудик // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 80-85.
 3. Чудик, Н. О. Функції статуту територіальних громад та конституційно-правові проблеми їх реалізації / Н. О. Чудик // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 212-220.
 4. Чудик, Н. О. Поняття та юридичні властивості статуту територіальної громади як джерела конституційного права України / Н. О. Чудик // Держава та регіони. Сер. Право. – 2008. – № 1. – С. 28-35.
 5. Чудик, Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права: проблемні питання теорії / Н. О. Чудик // Часопис Київського університету права. – 2008 . – № 3. – С. 131-137.
 6. Чудик, Н. О. Акти суб’єктів місцевого самоврядування в Україні: правова природа та проблеми класифікації / Н. О. Чудик // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 83-88.
 7. Чудик, Н. О. Статути територіальних громад як джерело конституційного права у зарубіжних країнах: історія та сучасність / Н. О. Чудик // Порівняльно-правові дослідження. – 2008. – № 2. – С. 125-131.
 8. Чудик, Н. О. Акти суб’єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні / Н. О. Чудик // Держава і право : зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 42. – С. 239-246.
 9. Чудик, Н. О. Історія статутного регулювання місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6 : в 3 т., т. 1. – С. 27-31.
 10. Чудик, Н. О. Історія статутів територіальних громад [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Сер. Право. – 2013. –  Вип. 22 : в 3 т., т. 1. – С. 122-124.
 11. Чудик, Н. О. Імплементація принципів Європейської хартії місцевого самоврядування у вітчизняну систему місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Сер. Право. – 2013. –  Вип. 23 : в 3 т., т. 1. – С. 148-151.
 12. Чудик, Н. О. Норми статуту територіальної громади та їх видова характеристика [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Право і суспільство. – 2014. – № 1-2 : в 2 т. – С. 46-50.
 13. Чудик, Н. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід статутної нормотворчості [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Право і суспільство. – 2014. – № 6-2, ч. 2. – С. 53-57.
 14. Чудик, Н. О. Предмети статутного регулювання місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Порівняльно-аналітичне право. – 2015.
 15. Чудик, Н. О. Правові основи статусу засуджених [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик, М. Б. Бобрик // Право і суспільство. - 2016. - № 2(2). - С. 170-174.
 16. Чудик, Н. О. Проблеми відбування покарання у виді арешту в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик, К. А. Мудрик // Право і суспільство. - 2016. - № 2(2). - С. 175-179.
 17. Чудик, Н. О. Особливості відбування покарань неповнолітніми особами [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик, А. Є. Немоскальов // Право і суспільство. - 2016. - № 2(2). - С. 180-182.
 18. Чудик, Н. Реформування судової влади в Україні [Електронний ресурс] / Н. Чудик // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 97-100.
 19. Чудик, Н. О. Децентралізація влади - шлях до народовладдя [Електронний ресурс] / Н. О. Чудик // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-82.
 20. Чудик, Н. Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс] / Н. Чудик // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 77-82.
 21. Чудик, Н. Моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах [Текст] / Наталія Чудик // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 86-90.
 22. Чудик, Н. Інститут викривачів у запобіганні та протидії корупції в Україні [Текст] / Наталія Чудик, Євген Антоник // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 141-146.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.