Статті

Шевчук Оксана Романівна

shevthuk o r

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 247 с.
 2. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, О. Поняття та правова природа фінансових послуг / Оксана Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 29-32.
 2. Шевчук, О. Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 11. – С. 27-30.
 3. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об'єкт наукового дослідження фінансово-правової науки / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 29-32.
 4. Ящищак, О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Ящищак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 22-25.
 5. Ящищак, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
 6. Ящищак, О. Р. Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 7. Ящищак, О. Р. Місце медичного страхування в системі фінансових послуг України [Електронний ресурс] / О. Р. Ящищак.
 8. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 9. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 10. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 11. Шевчук, О. Р. Правове регулювання діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – № 1. – С. 453-463.
 12. Шевчук, О. Р. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України / О. Р. Шевчук // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 13. Шевчук, О. Р. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / О. Р. Шевчук // Карпатський правничий часопис. – 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 14. Шевчук, О. Р. Зміст поняття фінансових послуг у законодавстві України / О. Р. Шевчук // Правова держава. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 18. – С. 565-571.
 15. Шевчук, О. Р. Законодавство України в сфері надання фінансових послуг на шляху до стандартів ЄС / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2007. – Вип. 2007/1. – С. 97-103.
 16. Шевчук, О. Р. Правові аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 2 (26). – С. – 159-164.
 17. Шевчук, О. Р. Методологічні засади систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10 (154). – С. 22-26.
 18. Шевчук, О. Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами СОТ / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 3 (27). – С. 226-230.
 19. Шевчук, О. Р. Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 4 (28). – С. 229-234.
 20. Шевчук, О. Р. Правове регулювання створення та діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : Видавництво Національного авіаційного університету, 2011. – № 2 (19). – С. 85-89.
 21. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2012. – Вип. 1. – С. 148-153.
 22. Шевчук, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2013. – № 12 (159) – С. 27-31.
 23. Шевчук, О. Юридичні клініки в механізмі дуальної освіти: аналіз результатів педагогічного експерименту [Текст] / Оксана Шевчук, Ірина Юркевич // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 69-76.
 24. Шевчук, О. Фінансово-правовий аспект державного бюджету та його роль у бюджетній системі України [Текст] / Оксана Шевчук, Ольга Федишин // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 100-105.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Антикорупційна політика в Україні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. І. Возьний, О. Т. Іващук, Р. П. Олійничук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 241 с.