Статті

Шевчук Антон Михайлович

1454061518 shevchukКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 222 с.
  2. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Шевчук, А. М. Теоретична суть економічного капіталу банку / А. М. Шевчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 293-298.
  2. Шевчук, А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України / Антон Шевчук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 126-136.
  3. Шевчук, А. Проблеми управління податковими ризиками в умовах пандемії COVID-19 / Антон Шевчук // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 188–200.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.