Статті

Шашкевич Олександр Любомирович

Shashkevych

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент, директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 248 с.
 2. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

Публікаці:

СТАТТІ:

 1. Шашкевич О. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 112-119.
 2. Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності / Олександр Шашкевич // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 118-125.
 3. Шашкевич О. Л. Етимологія, сутність та призначення державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 540-546.
 4. Шашкевич, О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 101-114.
 5. Бескид, Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Йосип Бескид, Олександр Шашкевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31.
 6. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 7. Шашкевич, О. Л. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в умовах трансформаційних процесів в економіці / О. Л. Шашкевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 66-70.
 8. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів / О. Л. Шашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 3, т. 2. – С. 104-106.
 9. Шашкевич, О. Л. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державної форми власності / О. Л. Шашкевич // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 112-122.
 10. Шашкевич, О. Л. Економічна сутність та причини дефіциту державного бюджету / О. Л. Шашкевич // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 495 : Економіка. – С. 118-121.
 11. Шашкевич, О. Л. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 16/1. – С. 437-442.
 12. Шашкевич, О. Л. Методологія оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/2. – С. 216-220.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Шашкевич, О. Л. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу [Текст] / О. Л. Шашкевич // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 561-580.