Статті

Ященко Елеонора Михайлівна

ященко е

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Ященко, Е. Параметри психологічного впливу в контексті інноваційного навчання / Елеонора Ященко // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 160-170.
  2. Ященко, Е. Адаптація першокурсника / Е. Ященко // Академія. – 2003. – 17 № 16. – С. 8.
  3. Ященко, Е. Саморозвиток особистості в процесі професійної підготовки [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3, ч. ІІ.
  4. Ященко, Е. Вища економічна освіта : змістове наповнення технологій педагогічного проектування [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Нова педагогічна думка. – 2011.
  5. Ященко, Е. М. Проектування особистісно орієнтованого педагогічного процесу з формування комунікативної культури студентів [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – 2012. –Вип. 16. – С.183-187.
  6. Ященко, Е. М. Вплив педагогічного спілкування на формування комунікативної культури майбутніх економістів: виховний аспект [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип.10. – С.345-350.
  7. Ященко, Е. М. Комунікативна культура особистості та структурні компоненти її формування у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Педагогічний дисукурс: збірник наукових праць. – 2012. –Вип. 12. – С.369-373.
  8. Ященко, Е. М. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в сучасних умовах функціонування ВНЗ [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко.
  9. Ященко, Е. Формування готовності педагогічних кадрів до моніторингу якості освітньої діяльності у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Елеонора Ященко. 
  10. Ященко, Е. Дистанційна освіта в освітній діяльності вищої школи: виклики часу [Текст] / Елеонора Ященко, Ірина Левандовська // Гуманітарні студії : історія та педагогіка. – 2021. – № 1. – С. 124-134.