Статті

Яремко Оксана Михайлівна

yaremko o m

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яремко, Оксана Михайлівна Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правововї традиції : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Оксана Михайлівна Яремко, Київ. нац. ун-т внутріш. справ.– К. : Б.в., 2009.– 221 с.
 2. Яремко, Оксана Михайлівна Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правововї традиції : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Оксана Михайлівна Яремко, Київ. нац. ун-т внутріш. справ.– К. : Б.в., 2009.– 20 с.

Публікаіції:

СТАТТІ:

 1. Яремко, О. Мета покарання в контексті антропологічного підходу до права / О. Яремко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 129-133.
 2. Яремко, О. Які вони - правові реалії? : [засідання "круглого столу" до 60-річчя Загальної декларації прав людини ООН на юридичному факультеті ТНЕУ] /О. Яремко //Вільне життя.– 2008.– 24 грудня (№103).– С. 1.
 3. Яремко, О. М. Ідея суверенітету і його проблеми / О. М. Яремко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 131-139.
 4. Яремко, О. М. Антропологічний підхід до права : сутність та загальна характеристика / О. М. Яремко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 9-14.
 5. Яремко, О. М. Ідея методологічного плюралізму в дослідженнях інституту покарання сучасної України / О. М. Яремко // Правова доктрина і юридична практика: досвід і перспективи розвитку : зб. наук. праць Академії управління Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 56-62.
 6. Яремко, О. М. Принцип антропоцентризму у сучасному правознавстві / О. М. Яремко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – 2004. – Вип. ХIV. – С. 8-13.
 7. Яремко, О. М. Проблема покарання в філософсько-правовій думці античності / О. М. Яремко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. – С. 344-350.
 8. Яремко, О. М. Людина й інститут покарання як предмет осмислення у філософсько-правовій думці Аристотеля / О. М. Яремко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 5. – С. 109-115.
 9. Яремко, О. М. Ідея суверенітету в ІV Універсалі та Конституції УНР / О. М. Яремко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 40-45.
 10. Яремко, О. М. Вплив християнства на інститут покарання у правовій реальності доби середньовіччя / О. М. Яремко // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Сер. Право. – Харків, 2009. – № 872. – С. 229-233.
 11. Яремко, О. М. Кримінальна відповідальність за дитячу порнографію в Україні: проблеми законодавчої регламентації та кваліфікації / О. М. Яремко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород : Поліграфцентр «ЛІРА», 2010. – Вип. 14, ч. 2. – С. 377-381.
 12. Яремко, О. М. Інститут кримінальних проступків у контексті гуманізації кримінальної юстиції сучасної України [Електронний ресурс] / О. М. Яремко, І. О. Ониськів // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2012. – № 4 (25). – С. 143-148.
 13. Яремко, О. М. «Евтаназія» як привілейований склад умисного вбивства: гуманізація кримінальної юстиції України [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород : Поліграфцентр «ЛІРА», 2013. – Вип. 21, ч. 1, т. 3. – С. 111-114.
 14. Яремко, О. М. Стажировка в сфере адвокатской деятельности: современное состояние и перспективы развития законодательства Украины [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Закон и жизнь : междунар. научн.-практ. прав. журнал. – 2013. – № 9/3 (261). – С. 303-306.
 15. Яремко, О. М. Законодавча регламентація кримінальної відповідальності за катування в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університетуу права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2013. – Вип. 8. – С. 170-175.
 16. Яремко, О. М. Кара як мета покарання: філософсько-правове дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 434- 437.
 17. Яремко, О. М. Людина в сучасній європейській правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 10. – С. 57-62.
 18. Яремко, О. Інститут судимості в кримінальному праві України: необхідність гуманізації [Електронний ресурс] / О. Яремко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 101-104.
 19. Яремко, О. М. Образ людини у постмодерній європейській правовій культурі [Електронний ресурс] / О. М. Яремко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 37-40.
 20. Яремко, О. "Страхове шахрайство" як самостійний склад злочину: ознаки об’єктивної сторони [Електронний ресурс] / О. Яремко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 154-158.
 21. Фаріон-Мельник, А. Правоохоронні органи: питання термінології та системи [Текст] / Антоніна Фаріон-Мельник, Оксана Яремко // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 65-70.
 22. Yaremko, О. «Cancel culture» and cyber-aggression: issues of legal assessment [Текст] / Oksana Yaremko // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 107-115.