Статті

Бутрин-Бока Наталія Степанівна

butrin-n-s-

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бутрин, Наталія Степанівна Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав : дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Наталія Степанівна Бутрин . – Київ, 2014 . – 207 с.
 2. Бутрин, Наталія Степанівна Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бутрин Наталія Степанівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бутрин, Наталія Правове регулювання та проблемні аспекти застави корпоративних прав / Наталія Бутрин // Юридичний журнал. – 2011. – № 11. – С. 52-54.
 2. Бутрин, Н. С. Порядок формування та зміни статутного / складеного капіталу [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Вип. 578. – С. 70-75.
 3. Бутрин, Н. С. Діяльність командитного товариства [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №1. – С. 93-99.
 4. Бутрин, Н. С. Об'єкти та суб’єкти спадкування у корпоративному праві [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин.
 5. Бутрин, Н. Теоретико-правові засади виробничого кооперативу [Електронний ресурс] / Наталія Бутрин // Україна. Європа. Світ : міжнар. зб. наук. праць. – Тернопіль, 2011. – Вип. 6-7.  – С. 416-419.
 6. Бутрин, Н. Становлення корпоративного права на території України: історичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Бутрин // Україна. Європа. Світ : міжнар. зб. наук. праць. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8. – С. 272-279.
 7. Бутрин, Н. С. Організаційні (немайнові) права учасників господарських товариств [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин.
 8. Бутрин, НПриватна власність командитного товариства [Електронний ресурс] / Наталія Бутрин.
 9. Бутрин-Бока, Н. С. Право учасника в управлінні товариством – реалізація корпоративного права / Н. С. Бутрин-Бока // Актуальні питання публічного та приватного права : наук. журнал. – 2012. – № 2. – С. 23-26.
 10. Бутрин-Бока, Н. С. Застосування переважного права до договору міни корпоративних прав: проблемний аспект / Н. С. Бутрин-Бока // Карпатський правничий часопис : наук. журнал. – Львів,  2014. – Вип. 7. – С. 24-28.
 11. Бутрин-Бока, Н. С. Оподаткування успадкованих корпоративних прав / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Львівського національного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична. – 2011. – Вип. 3. – С. 13-18.
 12. Бутрин-Бока, Н. С. Майно та майнові права в акціонерному товаристві / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2011. – № 16. – С. 135-137.
 13. Бутрин-Бока, Н. С. Виникнення корпоративних спорів з приводу спадкування належної учаснику частки в товаристві [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : наук. праці  Нац. авіац. ун-ту. – 2012. – Вип. 3 (24). – С. 75-79.
 14. Бутрин-Бока, Н. С. До питання про корпоративні спори та їх підвідомчість [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : наук. праці  Нац. авіац. ун-ту. – 2012. – Вип. 4.– С. 99-102.
 15. Бутрин-Бока, Н. С. Здійснення права учасником на одержання частини прибутку(дивідентів) товариства – реалізація корпоративного права [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – Ужгород, 2013.
 16. Бутрин-Бока, Н. С. Особливості правового регулювання договору міни як підстави виникнення корпоративних прав [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – № 23. – С. 172-175.
 17. Бутрин, Н. С. Об’єкти спадкування корпоративних прав та переваги спадкового договору[Електронний ресурс]  / Н. С. Бутрин  // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – С. 96-100.
 18. Бутрин-Бока, Н. С. Виникнення корпоративних прав на підставі заповіту та заповідального відказування[Електронний ресурс]  / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – С. 143-146.
 19. Бутрин-Бока, Н. С. Поняття «корпоративне право» та «корпоративні права» у законодавстві України [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – С. 84-88.
 20. Бутрин-Бока, Н. С. Юридична особа корпоративного типу (корпорація) – учасник корпоративних правовідносин [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Право і суспільство : наук. журнал. – 2015. – С. 61-68.
 21. Бутрин-Бока, Н. С. Форми реалізації корпоративних прав чи форми корпоративних прав? [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Електронне наукове фахове видання Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – С. 84-88.
 22. Бутрин-Бока, Н. С. Форма правочину як умова його дійсності : проблемні аспекти / Н. С. Бутрин-Бока // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 3. – С. 107-112.
 23. Бутрин-Бока, Н. С. Корпоративні права як самостійний предмет правочину / Н. С. Бутрин-Бока // Legea si viata, «Revista stiintifico-practica». – Молдова, 2014. – С. 35-39.
 24. Бутрин-Бока, Н. С. Форми реалізації корпоративного права: деякі проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2016. –Вип. 5, т. 1. – С. 64-68.
 25. Бутрин-Бока, Н. С. Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору [Електронний ресурс] / Наталія Степанівна Бутрин-Бока // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 83-87.
 26. Бутрин-Бока, Н. Щодо питання про умови дійсності правочинів з приводу відчуження корпоративних прав [Електронний ресурс] / Наталія Бутрин-Бока // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2. – С. 94-98.
 27. Бутрин-Бока, Н. С. Форма правочину щодо набуття та припинення корпоративних прав як умова його дійсності: проблемні аспекти [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - № 3. - С. 44-49.
 28. Бутрин-Бока, Н. С. Правове закріплення визначення поняття "корпоративні права" за законодавством України [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - Вип. 2. - С. 54-57.
 29. Бутрин-Бока, Н. Доказування у цивільному процесі [Текст] / Наталія Бутрин-Бока, Вікторія Ботвинник // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 85-88.
 30. Бутрин-Бока, Н. Практична реалізація принципів – складових верховенства права у цивільно-правових відносинах [Текст] / Наталія Бутрин-Бока, Лілія Паращук // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 152-158.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми сучасного сімейного права [Текст] : кол. моногр. / О. Й. Парнета, І. С. Лукасевич-Крутник, В. О. Кожевнікова [та ін.] ; за наук. ред. І. С. Лукасевич-Крутник. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 208 с.