Статті

Ментух Наталія Фелікіссімівна

1453456003 imgserver mentuh

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 242 с.
 2. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ментух, Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості / Наталія Ментух // Підприємництво, господарство і право.– 2010.– № 1.– С. 84-87.
 2. Ментух, Н. Лізинг: поняття, види, особливості відповідно до законодавства / Н. Ментух // Командор. Вісник державного службовця України.– 2005.– № 1. – С.65-67.
 3. Ментух, Н. Правовий статус лізингових компаній та їх особливості / Наталія Ментух // Юридична Україна.– 2010.– № 3.– С. 68-73.
 4. Ментух, Н. Ф. Особливості управління діяльністю лізінгових комнаній / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2010.– № 10.– С. 30-35.
 5. Ментух, Н. Ф. Поняття господарської правосуб'єктності / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2011.– № 2.– С. 39-41.
 6. Ментух, Н. Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 104-111.
 7. Ментух, Н. Ф. Лізинг в окремих сферах господарювання / Н. Ф. Ментух // Адвокат. 2012. № 9. С.29-32.
 8. Ментух, Н. Ф. Правові особливості лізингу окремих зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – № 3. – С. 66-69.
 9. Ментух, Н. Ф. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів лізингової діяльності за договорами лізингу / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 149-155.
 10. Ментух, Н. Ф. Правове становище лізингових компаній за чинним законодавством України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Юридичний вісник. - 2011. - № 4. - С. 72-75.
 11. Ментух, Н. Ф. Виникнення, вдосконалення та правове регулювання лізингових відносин в Україні / Н.Ф.Ментух // Юридична України. – 2005. – №10. – С.51-54.
 12. Ментух, Н. Ф. Види лізингу та їх особливості / Н.Ф. Ментух // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 364-371.
 13. Ментух, Н. Ф. Види способів забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів» (м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р.). – C. 106-108.
 14. Ментух, Н. Ф. Фінансовий і оперативний лізинги як основні  та самостійні форми лізингових відносин [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22. – C. 40-43.
 15. Ментух, Н. Ф. Лізингові компанії: поняття та ознаки [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 108-112.
 16. Ментух, Н. Ф. Зворотний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Адвокат. – 2014. – № 6. – C. 24-26.
 17. Ментух, Н. Ф. Управління діяльністю лізингових компаній та їх особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух.
 18. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 19. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 20. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Н. Ф. Ментух // Карпатський правничий часопис. – Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 21. Ментух, Н. Ф. Окремі способи забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу та їх особливості / Н. Ф. Ментух // Приватне право і підприємництво. – 2010. − № 9. – С. 95-99.
 22. Ментух, Н. Ф. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / Н. Ф. Ментух // Адвокат. − 2013. − № 12. − С. 27-31.
 23. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 24. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 25. Ментух, Н. Особливості форм господарсько-правової відповідальності за договором лізингу [Електронний ресурс] / Н. Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 62-67.
 26. Ментух, Н. Правове становище органів управління лізингової компанії у формі акціонерного товариства [Текст] / Наталія Ментух // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 99-105.