Нові надходження ЛИСТОПАД 2020

Категорія: Нові надходження

1

004.7(075.8)

К38

   Кібербезпека [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Яцків, С. В. Івасьєв, І. З. Якименко; відп. за вип. В. В. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

2

347.73(477)(075.8)

П44

   Податкове та митне право України [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 38 с.

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисциплінт; структуру залікового кредиту дисципліни; тематику практичних занять; ситуаційні задачі; питання для підготовки до заліку; глосарій термінів; літературу, рекомендовану для вивчення дисципліни "Податкове та митне право України".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

005.8(075.8)

П79

   Проектний аналіз [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. І. Гайда; відп. за вип. В, В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

004.4(075.8)

П78

   Програмування мобільних пристроїв [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 186 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

811.111(075.8)

А64

   English for law students, constitutional law of Ukraine [Текст] : навч.-метод. рек. / уклад. О. І. Дуда, Л. К. Крайняк, С. М. Рибачок. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 92 с.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

6

004.9(075.8)

М74

   Моделювання та оптимізація систем керування [Текст] : метод. рек. / уклад. П. В. Гуменний; відп. за вип. Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

004.5(075.8)

Л93

   Людино-машинна взаємодія [Текст] : консп. лекцій / уклад. Є. О. Марценюк, Л. І. Гончар; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 49 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

657(075.8)

П78

   Програма і методичні вказівки з стажування (переддипломної практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 23 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39221/1/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2020-1.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

657(075.8)

П78

   Програма і методичні вказівки з стажування (виробничої практики) [Текст] / уклад. І. М. Белова, І. В. Спільник, О. В. Ярощук; відп. за вип. Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 22 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39210/1/Методичка%20по%20практиці%20для%20бакалаврів.pdf.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

Н73

   Новий український правопис [Електронний ресурс] : нвач. посіб. – К. : ЦУЛ, 2019. – 283 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/noviy-ukrainskiy-pravopis-1/read.

     22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. З червня редакція набрала чинності.

11

94(477)"1830/1831"

П53

   Польське національне повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів [Електронний ресурс] : кол. моногр. / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К. : КНТ, 2019. – 264 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/polske-natsionalne-povstannya-1830-1831rrna-pravoberezhniy-ukraini-vid-mifiv-do-faktiv-krivosheya-i-1/read.

     У виданні висвітлено події польського національно-визвольного повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні. Значна увага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в соціально-економічному та суспільно-політичному житті регіону після придушення царатом Січневого повстання.

12

94(477)"1863/1864"

П53

   Польське національне повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів [Електронний ресурс] : кол. моногр. / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К. : КНТ, 2019. – 185 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/polske-natsionalne-povstannya-1863-1864-rr-na-pravoberezhniy-ukraini-vid-mifiv-do-faktiv-krivosheya-ii-1/read.

     У виданні висвітлено події польського національно-визвольного повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні. Розкрито не лише передісторію та перебіг повстання, але й долю окремих його учасників. Значна увага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в соціально-економічному та суспільно-політичному житті регіону після придушення царатом Січневого повстання.

13

349.4(477)

З-51

   Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 105 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/zemelniy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

14

342.9(477)

К57

   Кодекс адміністративного судочинства України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 167 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kodeks-administrativnogo-sudochinstva-ukraini-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

15

343.1(477)

К82

   Кримінально-виконавчий кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 76 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kriminalno-vikonavchiy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

16

349.2(477)

К57

   Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 84 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kodeks-zakoniv-pro-pratsyu-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

17

343(477)

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 179 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kriminalniy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

18

343.1(477)

К82

   Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 275 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kriminalniy-protsesualniy-kodeks-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

19

013

Д37

   Десятнюк Оксана Миронівна [Текст] : біобібліогр.покажч. / уклад. Г. О. Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська, відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. – 36 с. – (Вчені Західноукраїнського національного університету). – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38605/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d0%9e..pdf. – До 50-річчя від дня народження.

     У біобібліографічному покажчику відображено науковий доробок доктора економічіних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, члена підкомісії "Фінанси і кредит" науково-методичної комісії за галуззю знань "Економіка та підприємництво" Міністерства освіти і науки України, члена спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, проректора з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету (міжнародна діяльність та інноваційний розвиток) Оксани Миронівни Десятнюк.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 2, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 95)

20

349.44(477)

Ж74

   Житловий кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 56 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/zhitloviy-kodeks-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

21

К57

   Кодекс України з процедур банкрутства [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 116 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kodeks-ukraini-z-protsedur-bankrutstva-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

22

342.9(477)

К57

   Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 254 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kodeks-tsivilnogo-zakhistu-ukraini-1-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

23

34(477)

К57

   Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 89 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/kodeks-tsivilnogo-zakhistu-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

24

342.9(477)

М66

   Митний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 289 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/mitniy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

25

347.73(477)

П44

   Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 680 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/podatkoviy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Податковий кодекс України станом на 2 вересня 2019 року з останніми змінами (відповідає офіційному текстові).

26

347.6(477)

С37

   Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 74 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/simeyniy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

27

347.9(477)

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 193 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/tsivilniy-protsesualniy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

28

347.73(477)

Б98

   Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 160 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/byudzhetniy-kodeks-ukraini-1-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

29

347(477)

Ц58

   Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 297 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/tsivilniy-kodeks-ukraini-2-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

30

349.42(477)(075.8)

А25

   Аграрне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 243 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/agrarne-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1-1/read.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Донний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу аграрного права України.

31

351(477)(075.8)

А31

   Адміністративна діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 244 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/administrativna-diyalnist-tetarchuk-iv-1/read.

     При підготовці посібника використана ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

32

342.9(075.8)

А31

   Адміністративне судочинство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 186 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/administrativne-sudochinstvo-tetarchuk-vi-1/read.

     Призначенням навчального посібника є надання знань щодо основних категорій адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації, знайомства з системою спеціалізованих судів, які здійснюють адміністративне судочинство.

33

346.5(477)(075.8)

А72

   Антимонопольне конкурентне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 174 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/antimonopolne-konkurentne-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

34

347.734(477)(075.8)

Б23

   Банківське право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 214 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/bankivske-pravo-tetarchuk-i-v-1/read.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу банківського права України.

35

347.731.1(477)(075.8)

Б64

   Біржове право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 243 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/birzhove-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

36

346(477)(075.8)

Г72

   Господарське процесуальне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/gospodarske-protsesualne-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     У навчальному посібнику розкриті загальні положення господарського процесу, положення про досудове врегулювання господарського спору, про підвідомчість та підсудність справ, про учасників судового процесу про докази та запобіжні заходи.

37

81`27(075.8)

Д46

   Ділова українська мова [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 155 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/dilova-ukrainska-mova-tetarchuk-iv-1/read.

     Пропонований посібник зорієнтований на формування знань з дисципліни "Ділова українська мова" з урахуванням поширення в обігу електронних документів в діловодстві та останніх тенденцій щодо запровадження електронного документообороту в державних органах.

38

87.7я73

Е90

   Етика та естетика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 3016 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/etika-ta-estetika-tetarchuk-iv-1/read.

     В навчальному посібнику розкрито основні поняття, структура етики, основні моральні категорії, вчення про сутність та зміст моралі, її основні принципи та поняття, структуру, функції і закономірності, що пояснюють еволюцію та механізм дії моралі у житті людини, суспільства, світу, народів з метою оволодіння знаннями студентами та застосування їх на практиці, у повсякденному житті, діловому спілкування, побуті, вироблення власної моделі моральної поведінки, слідуючи найкращим, найбільш переконливим і прийнятним для нього зразкам моральної поведінки. Навчальний посібник містить також виклад теорії естетики як науки, що розглядає закономірності становлення і вияву чуттєвої культури людства й особистості, своєрідність естетичного відношення до світу, розглянута система форм естетичної свідомості (естетичні почуття, смаки, ідеал), основні категорії естетики. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів навчальних закладів, які вивчають курс «Етика та естетика».

39

349.44(477)(075.8)

Ж74

   Житлове право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 250 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/zhitlove-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

40

340.12(09)(075.8)

І-90

   Історія вчень про державу та право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/istoriya-vchen-pro-derzhavu-ta-pravo-tetarchuk-iv-1/read.

     У запропонованому навчальному посібнику розглядається світова політична думка, викладено основі доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу, особливу увагу приділено теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права тощо.

41

94(477)(075.8)

І-90

   Історія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 188 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/istoriya-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     У навчальному посібнику висвітлюються процеси появи державності на території України, починаючи з появи перших поселень на території сучасної України до процесу утворення незалежної держави.

42

343.98(075.8)

К82

   Криміналістика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/kriminalistika-tetarchuk-iv-1/read.

     В навчальному посібнику для викладу його змісту використано низку нормативно-правових актів України. Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

43

343.9(075.8)

К82

   Кримінологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / авт.-упоряд. Д. Л. Тупчієнко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/kriminologiya-tupchienko-dl-1/read.

     У посібнику викладено основні положення у вигляді схем. Навчальний посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів та аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників правоохоронних органів.

44

347.73(477)(075.8)

П44

   Податкове право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/podatkove-pravo-ukraini-tetarchuk-i-v-1/read.

     В даному посібнику наведені в стислому вигляді відповіді на найбільш актуальні питання правового регулювання, що зачіпаються в курсі податкового права, в тому числі подаються визначення основних понять курсу, як то "податок" і т. ін.

45

347.6(477)(075.8)

С37

   Сімейне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 176 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/simeyne-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

46

342.56(477)(075.8)

С89

   Судові та правоохоронні органи України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 201 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/sudovi-ta-pravookhoronni-organi-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     В навчальному посібнику розкриті загальні положення про правоохоронну систему органів, до якої належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в тій чи іншій сфері правоохоронної діяльності.

47

340.12(075.8)

Т33

   Теорія держави і права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/teoriya-derzhavi-i-prava-tetarchuk-vi-1/read.

48

342.56(477)(075.8)

С89

   Судові та правоохоронні органи України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 201 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/sudovi-ta-pravookhoronni-organi-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     В навчальному посібнику розкриті загальні положення про правоохоронну систему органів, до якої належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в тій чи іншій сфері правоохоронної діяльності.

49

340.6(075.8)

С89

   Судова медицина та психіатрія [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/sudova-meditsina-ta-psikhiatriya-tishchenko-o-v-1/read.

     У посібнику розкрито тему "Судова медицина", висвітлено найважливіші питання судової медицини, які мають велике значення у ході розслідування злочинів, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень.

50

346.7(477)(075.8)

Т65

   Транспортне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/transportne-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

51

349.2(477)(075.8)

Т78

   Трудове право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 20178. – 174 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/trudove-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     Посібник підготовлений відповідно до вимог державного освітнього стандарту для підготовки до іспиту з курсу "Трудове право України". Викладено основні положення загальної та особливої частини трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю.

52

81`27(075.8)

У45

   Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 185 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/ukrainska-mova-za-profesiynim-spryamuvannyam-tetarchuk-iv-1/read.

     Структура посібника побудована згідно Наказу МОН "Про затвердження програм навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях та складається з таких основних розділів курсу.

53

347(477)(075.8)

Ц58

   Цивільне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 202 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/tsivilne-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read.

     У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України, висвітлюються основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі України.

54

340(075.8)

Ю70

   Юридичне документознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 158 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/yuridichne-dokumentoznavstvo-tetarchuk-iv-1/read.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях та складається з таких основних розділів курсу.

55

004.94:004.4'2

А16

Абрамович, Роман Петрович

   Методи та засоби конструювання комп'ютерних систем підготовки оперативно-диспетчерського персоналу нижчих рівнів в енергетиці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Роман Петрович Абрамович. – К. : ІПМВЕ ім. Г. Є. Пухова, 2020. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці методів та засобів конструювання комп'ютерних систем підготовки персоналу, пошуку ефективного інструментального забезпечення інформаційних технологій для проектування та побудови комп'ютерних навчальних систем та тренажерів спеціалістами технологами галузі, які дозволять забезпечити масовість розробки, за рахунок зниження затрат на розробку таких систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

338.24.021.8:331.5+004

А35

Азьмук, Надія Анатоліївна

   Стратегічні напрями збалансування розвитку національного ринку праці та цифрової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Надія Анатоліївна Азьмук. – К. : НАНУ ІЕП, 2020. – 48 с.

    У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методологічні засади дослідження трансформації ринку праці, зайнятості в контексті переходу до цифрової економіки. Виявлено зв'язок між зміною технологічних укладів, трансформацією концепцій ринку праці, інструментів його регулювання та появою нових форм зайнятості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

342.5(075.8)

А83

Армаш, Н. О.

   Державні політичні діячі : зарубіжний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Армаш. – К. : КНТ, 2019. – 164 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/derzhavni-politichni-diyachi-zarubizhniy-ta-vitchiznyaniy-dosvid-armash-no-1/read.

     Навчальний посібник містить поглиблений науковий аналіз питання правового статусу державних політичних діячів як різновиду публічних службовців, визначення ключових понять публічної служби в частині статусу державного політичного діяча, що дає змогу скласти уявлення про їх посади, побудувати основні алгоритми діяльності та відповідальності цієї категорії публічних службовців.

58

621.373.826.032:534.232.082.73

Б17

Базіло, Костянтин Вікторович

   Теорія побудови дискових п'єзоелектричних перетворювачів з розділеними електродами для комп'ютерних систем критичного застосування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Костянтин Вікторович Базіло. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 44 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено комплекс моделей дискових п'єзоелектричних перетворювачів з розділеними електродами та багатосекційних дискових п'єзоелектричних перетворювачів з можливістю групового включення секцій з урахуванням негативного зворотного електроакустичного зв'язку, метод експериментального визначення матеріальних констант п'єзокераміки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

004.942

Б38

Беженар, Роман Васильович

   Інформаційні технології моделювання забруднення водних екосистем для комп'ютерної підтримки рішень з радіаційної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Роман Васильович Беженар. – К. : ІПММІС, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі основним результатом є розширення функціональності систем комп'ютерної підтримки рішень для об'єктіватомної промисловості шляхом включення в них математичних моделей, призначених для розрахунку концентрації забруднюючих речовин у водних екосистемах та оцінки можливого впливу на людину.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

657.6:[001.8:006.015.5](043.3)

В19

Василюк, Марія Михайлівна

   Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Василюк. – К. : НАСОТА, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі сформовано організаційну структуру контролю якості аудиторської діяльності, що уможливлює виконання новітніх законодавчих вимог, удосконалено процедурне забезпечення внутрішнього контролю якості аудиту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

658.15.32:65.011

В23

Ващенок, Олег Петрович

   Управління ресурсним забезпеченням телекомунікаційних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Петрович Ващенок. – К. : ДУТ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційні роботі систематизовано наукові підходи до управління ресурсним забезпечення з урахуванням особливостей діяльності телекомунікаційних підприємств, визначено складові ресурсного забезпечення телекомунікаційних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

341.9(075.8)

В55

Вишновецька, С. В.

   Міжнародне приватне право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 164 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pravova-literatura/mizhnarodne-privatne-pravo-vishnovetska-s-v-korneev-yu-v-1/read.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому подані матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

63

В65

Войналович, О. В.

   Охорона праці в галузі (харчові технології) [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – К. : ЦУЛ, 2018. – 584 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/okhorona-pratsi-v-galuzi-kharchovi-tekhnologii-o-v-voynalovich-e-i-marchishina-1/read.

     У підручнику представлено вимоги до забезпечення нормативних умов праці на підприємствах з переробки риби та інших водних біоресурсів. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки на різноманітних технологічних процесах обробляння риби та інших водних біоресурсів, особливості забезпечення електро- і пожежної безпеки на підприємствах галузі.

64

В65

Войналович, О. В.

   Охорона праці в галузі автомобільний транспорт) [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Д. Г. Кофто. – К. : ЦУЛ, 2018. – 695 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/okhorona-pratsi-v-galuzi-avtomobilniy-transport-o-v-voynalovich-e-i-marchishina-d-g-kofto-1/read.

     У підручнику висвітлено підходи і вимоги до забезпечення нормативних умов праці на підприємствах автомобільного транспорту. Подані організаційні підходи і документальне забезпечення дієвості системи з управління охороною праці на підприємствах, вимоги безпеки і гігієни праці під час автомобільних перевезень аграрних вантажів, виконання ремонтних робіт, особливості забезпечення пожежної безпеки у підрозділах підприємств.

65

502.17:33

Г13

Гадзало, Андрій Ярославович

   Інституціональне забезпечення збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Андрій Ярославович Гадзало. – Львів : ЛНАУ, 2020. – 39 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено сутність і зміст інституціонального забезпечення збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

[347.44:005.936.4](477)(043.3)

Г56

Гнатюк, Тетяна Миколаївна

   Договір управління підприємством як єдиним майновим комплексом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Тетяна Миколаївна Гнатюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено матеріальні та нематеріальні складники єдиного майнового комплексу як об'єкта управління. З'ясовано поняття, зміст та правову природу договору управління підприємством як єдиним майном комплексом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

336

Г69

Горин, В. П.

   Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту : теоретична концептуалізація та проблеми функціонування [Текст] : монографія / В. П. Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 516 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38759/1/Monogr%20Gorun.pdf.

     У монографії досліджено концептуально-теоретичні, методологічні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту в контексті реалізації положень парадигми інклюзивного розвитку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

68

[005.3:658]:330.341.1(043.3/.5)

Г78

Граціотова, Ганна Олександрівна

   Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Олександрівна Граціотова. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено науково-теоретичні підходи і рекомендації з управління змінами в рамках проактивного походу для забезпечення розвитку виробничого підприємства. Удосконалено змістовну характеристику змін, систематизовано і доповнено класифікацію змін на підприємстві, що дозволяє аналізувати зміни з точки зору оцінки потенціалу змін, оцінки готовності до змін і ефективності впроваджених змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

[339.7:005](4-191.2-11)

Г85

Грицишин, Анна Тарасівна

   Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Єаропи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Тарасівна Грицишин. – К. : КНУ, 2020. – 20.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню процесів управління міжнародними резервами у країнах ЦСЄ (Естонії, Латвії, Литві, Словаччині, Словенії, Польщі, Угорщині, Чехії, Болгарії, Румунії та Україні).

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

70

339.924

Д15

Далевська, Наталія Михайлівна

   Інституціонально-інтегративні детермінанти розвитку світової господарської системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Наталія Михайлівна Далевська. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі систематизовано концептуальну мережу категорійно-поняттєвих утворень та логічні форми міжнародної політичної економії стосовно соціоінтеграційних тенденцій розвитку господарської системи.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади політекономічної концептуалізації дослідження інституціонально-інтегративних детермінант розвитку світової господарської системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

336.1:352(77)

Д32

Дем'янчук, Ольга Іванівна

   Фінансовий потенціал збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Іванівна Дем'янчук. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 34 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано методологічні засади збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць та розкрито теоретичну модель формування фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

001.89(075.8)

Д43

Дзюблюк, О. В.

   Методологія наукових досліджень і написання випускних кваліфікаційних робіт [Текст] : метод. вказівки / О. В. Дзюблюк, Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 114 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38950/1/Magistr%202020.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

73

339.138:004.738.5

Д75

Дрокіна, Ніна Іванівна

   Механізм управління інтегрованим інтернет-маркетингом підприємств ринку телекомунікаційних послуг України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ніна Іванівна Дрокіна. – К. : ДУТ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено концептуальні засади Інтернет-маркетингу з урахуванням розвитку маркетингової парадигми й інформаційних технологій; розвинуто сучасні підходи до визначення сутності Інтернет-маркетингу та викладено інтерпретацію понятійно-категоріального апарату сфери дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

Д79

Дубова, С. В.

   Комунікативні стратегії установи [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни / С. В. Дубова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 56 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/menedzhment/komunikativni-strategii-ustanovi-metodichni-rekomendatsii-do-vivchennya-distsiplini/read.

     Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Комунікативні стратегії установи» спрямований на надання студентам ВНЗ знань з формування комунікативної стратегії установи, її базових елементів, видів та типів агресивних комунікативних технологій, а також особливостей безпосереднього процесу формування та реалізації комунікативної стратегії (в т.ч. – її реалізації в умовах кризи).

75

Д84

Дуткевич, Т. В.

   Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : КНТ, 2017. – 265 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/teoriya-i-praktika-rozvivalno-korektsiynoi-roboti-psikhologa-dutkevich-tv-1/read.

     У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.

76

159.9(075.8)

Д84

Дуткевич, Т. В.

   Дитяча психологія [Текст] : практикум / Т. В. Дуткевич. – К. : КНТ, 2019. – 205 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/dityacha-psikhologiya-praktikum-dutkevich-tv-1/read.

     Подано опис навчальної дисципліни «Дитяча психологія», методичні рекомендації для студентів – щодо ефективних способів та прийомів вивчення дитячої психології; і для викладачів – з організації навчальних занять з відповідної дисципліни.

77

33-049.5:69(044.3)

Д99

Дяченко, Катерина Сергіївна

   Економічна безпека діяльності будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Дяченко. – Львів : ЛУБТП, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретичні підходи до визначення змісту економічної безпеки діяльності будівельних підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки, охарактеризовано сучасні підходи для формування системи економічної безпеки діяльності будівельних підприємств у розрізі її функціональних складових, розглянуто методичні підходи для оцінювання економічної безпеки діяльності будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

З-15

Задаля, Д. К.

   Забезпечення публічного порядку в середніх навчальних закладах України [Електронний ресурс] / Д. К. Задаля ; за заг. ред. Є. Ю. Соболя. – К. : КНТ, 2019. – 210 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/zabezpechennya-publichnogo-poryadku-v-serednikh-navchalnikh-zakladakh-ukraini-zadalya-dk-1/read.

     У результаті проведення наукового дослідження здійснено комплексноий теоретико-методологічний аналіз проблематики адміністративно-правового регулювання забезпечення та охорони публічного порядку в середніх навчальних закладах України.

79

681.518.5:621.31

З-17

Зайцев, Євген Олександрович

   Розвиток теорії і практична реалізація оптоелектронних систем діагностування механічних параметрів потухних турбо- та гідрогенераторів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Євген Олександрович Зайцев. – К. : НАНУ ІЕ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі отримано подальший розвиток теорія побудови інформаційно-вимірювальних систем та компонентів систем діагностування механічних параметрів потужних турбо- та гідрогенераторів. Вдосконалено методи отримання та оброблення контрольно-діагностичної інформації в оптоелектронних комп'ютеризованих системах діагностування механічних параметрів потужних генераторів, що надало можливість покращити технічні характеристики їхніх інформаційно-вимірювальних каналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

338.45:67/68(477)(043.3)

З-34

Заріцька, Надія Миколаївна

   Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Надія Миколаївна Заріцька. – К. : КНУТТД, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи управління стратегічним розвитком в умовах ринкової турбулентності та визначено сутність, види, класифікації та форми стратегічного управління розвитком галузі на основі вивчення науково-методичних підходів до формування стратегій управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

339.738.5:061ЄС

З-36

Засенко, Олексій Юрійович

   Інтеграція України у систему електронної комерції Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олексій Юрійович Засенко. – К. : КНУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних і практичних аспектів розвитку міжнародної електронної комерції України в умовах європейської інтеграції; формування її сучасних детермінант на єдиному внутрішньому ринку ЄС.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

82

К63

   Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві [Електронний ресурс] : монографія / М. О. Захаренко, Л. В. Шевченко, В. М. Михальська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 331 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/kompleksni-spoluki-mikroelementiv-u-svinarstvi/read.

     Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мікроeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят.

83

Т34

   Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях [Електронний ресурс] : підручник / П. В. Захарченко, О. М. Гавриш, Р. Д. Захарєнков, А. В. Павлик. – Вид. 2-ге, виправл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 398 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/tekhnologiya-pererobki-vtorinnikh-produktiv-myasnoi-galuzi-pidruchnik/read.

     Наведені класифікація та технічні характеристики сучасних теплоізоляційних та акустичних матеріалів. Висвітлені останні досягнення технології виробництва та застосування цих матеріалів у вітчизняній та закордонній практиці будівництва.

84

004.93'1:65.01:65.011.56

З-38

Захожай, Олег Ігорович

   Моделі, методи та інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для консолідованої обробки неоднорідних даних в складних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олег Ігорович Захожай. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 43 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено вирішенню важливої науково-технічної проблеми забезпечення завданого рівня достовірності обробки неоднорідних даних в складних системах при одночасному зменшенні кількості співставлень даних, що надаються для обробки і, як наслідок, зменшення часової складності процесу аналізу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

К43

Кириченко, О. В.

   Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кириченко, В. В. Хмеленко. – К. : ЦУЛ, 2020. – 160 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pravova-literatura/printsipi-operativno-rozshukovogo-zapobigannya-zlochinam-kirichenko-o-v-khmelenko-v-v-1-1/read.

     На монографічному рівні досліджено концептуальні положення принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам. Розглянуто сучасний стан розробленості проблеми принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам, виокремлено теоретичні засади їх визначення, визначено методологію наукового дослідження. Розглянуто правову регламентацію принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам та визначено шляхи її вдосконалення. Окреслено критерії класифікації принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам та їх види. Надана характеристика загальноправових та спеціальних принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам.

86

69.003:33.053:658.5

К44

Кістіон, Дмитро Володимирович

   Формування механізму стабілізації та стійкого розвитку будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Володимирович Кістіон. – К. : КНУБІА, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано та запроваджено зручно-формалізовану, аналітичну технологію вияву (у вигляді трьох підсистем А,В,С) стану стабільності ППБ в порівняльному конкурентному просторі операційної діяльності підприємств-аналогів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

338.45.011:69]:[502.171:620.9]

К49

Климчук, Марина Миколаївна

   Науково-прикладні засади управління енергозбереженням на будівельних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Миколаївна Климчук. – К. : КНУБІА, 2020. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено та обгрунтовано концептуально-інвайроментальний базис проєктно-процесуального формату цільового фінансування процесу управління проєктів енергозбереження в будівництві, що дозволяє: сформувати спеціалізований інвайроментальний простір реалізації інвестиційних процесів у будівництві для забезпечення ефективності енергозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

338.33:330.341.1:334.72

К56

Ковтуненко, Юрій Володимирович

   Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Володимирович Ковтуненко. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі визначено зміст та зв'язок супутніх категорій і поняття, що висвітлюють диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури. Визначено конструкцію, класифіковано види та об'єкти диверсифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

004.946.5.056:681.518

К59

Козубцова, Леся Михайлівна

   Удосконалення методів моніторингу кіберстійкості інформаційної системи спеціального призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Леся Михайлівна Козубцова. – К. : ВМУРЛУ, 2020. – 28 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-прикладна задача удосконалення методів комбінованого моніторингу кіберзахищеності інформаційної системи спеціального призначення, розрахунку показників кіберстійкості, що увійшли в основу методу моніторингу кіберстійкості інформаційної системи спеціального призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

004.5:378.4(043.5)

К60

Колесніков, Олексій Євгенович

   Компетентнісно-орієнтовані моделі і методи формування інформаційного середовища університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Євгенович Колесніков. – К. : КНУБІА, 2020. – 43 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі розглянуто науково-прикладну проблему, пов'язану з розв'язанням протиріч між постійно зростаючими вимогами до вдосконалення компетентнісно-орієнтованих адаптивних засобів навчання і існуючими моделями інформаційної підтримки процесів освіти на основі інформаційного і програмного забезпечення для створення та використання автоматизованої системи управління процесом індивідуалізованого навчання.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

3.075:304.08-027.555:351.74(477)

К63

Комірчий, Павло Олексійович

   Адміністративно-правові засади публічної служби у правоохоронній сфері України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Павло Олексійович Комірчий. – К. : НАВС, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі визначено поняття та види публічної служби, висвітлено її правовий зміст й ознаки в правоохоронній сфері України. Окреслено і схарактеризовано завдання та функції, сформульовано систему принципів, визначено сучасну структуру публічної служби.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

69.003:332.834.8:658.5

К64

Кондрацький, Вадим Олександрович

   Інструментарій інвестиційного забезпечення підприємств - стейкхолдерів будівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вадим Олександрович Кондрацький. – К. : КНУБІА, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено розробці науково-методичного інструментарію інвестиційного забезпечення житлового будівництва, яке розглядається у взаємоузгодженні із специфікою економічних та кредитно-договірних взаємин провідних суб'єктів житлової забудови - кредитора, забудовника, інвесторів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

658:005:336.22

К71

Косицький, Костянтин Васильович

   Організація управління податковими зобов'язаннями промислового холдингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Костянтин Васильович Косицький. – К. : НАНУ ІЕП, 2020. – 28 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі сформульовано нові та розвинуто існуючі теоретико-методичні засади організації управління податковими зобов'язаннями промислового холдингу, що дозволяють приймати рішення, спрямовані на підвищення ефективності господарювання за рахунок зниження витрат та вивільнення обігових коштів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

796/798(075.8)

К72

Костюкевич, В. М.

   Построение тренировочных занятий в футболе [Електронний ресурс] / В. М. Костюкевич. – К. : КНТ, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/postroenie-trenirovochnykh-zanyatiy-v-futbole-kostyukevich-vm-1/read.

     В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочніх занятий в футболе. Материал, представленній в книге, при определенной интерпретации может біть использован для построения тренировочніх занятий с футболистами команд различной квалификации.

95

796/798(075.8)

Т33

   Теорія і методика викладання футболу [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. – К. : КНТ, 2019. – 298 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/teoriya-i-metodika-vikladannya-futbolu-navchalniy-posibnik-kostyukevich-v-m-1/read.

     У навчальному посібнику розглянуті теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, магістрів, тренерів, учителів фізичної культури.

96

94(477)

К77

Кралюк, П. М.

   Козацтво в контексті українсько-польських стосунків : літературні інтерпретації ранньомодерного періоду [Електронний ресурс] : монографія / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2019. – 282 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/kozatstvo-v-konteksti-ukrainsko-polskikh-stosunkiv-literaturni-interpretatsii-rannomodernogo-periodu-monografiya-kralyuk-pm-1/read.

     У монографії розглянуто еволюцію українського козацтва протягом ранньомодерного періоду, показано, яку роль воно відіграло у розвитку українсько-польських стосунків. Основна увага зосереджена на тому, як ці стосунки відобразилися в тогочасній літературі, передусім творах, що вийшли з козацького середовища.

97

86.2

К78

Кралюк, П. М.

   Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні [Текст] : монографія / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2018. – 135 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/priynyattya-i-spriynyattya-khristiyanstva-v-rusi-ukraini-kralyuk-pm-1/read.

     Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертаємо увагу на "вибір віри" князем Володимиром.

98

К77

Кралюк, П. М.

   "Тренос" Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки [Електронний ресурс] : підручник / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М. М. Якубович. – К. : КНТ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/trenosmeletiya-smotritskogo-v-diskursi-zakhidnoi-filosofskoi-dumki-kralyuk-pm-1/read.

     Пропоноване видання - спроба першого в українській історико-філософській думці спеціального дослідження теологічно-філософської спадщини Мелетія Смотрицького.

99

[005.4+334.716-004.332]:658

К82

Кривобок, Катерина Володимирівна

   Управління процесами адаптації промислового підприємства до зовнішнього середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Володимирівна Кривобок. – Х. : ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2020. – 20 с.

   У авторефераті дисертаційній роботі визначено сутність та взаємозв'язок понять "адаптація", "процес адаптації" та систематизовано фактори зовнішнього середовища, які впливають на управління процесами адаптпції промислового підприємства.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

К88

Кужелєв, М. О.

   Пріоритети розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] : монографія / М. О. Кужелєв, С. М. Стабіас. – К. : ЦУЛ, 2020. – 176 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pravova-literatura/prioriteti-rozvitku-rinku-korporativnikh-tsinnikh-paperiv-v-ukraini-kuzhelev-m-o-stabias-s-m-1/read.

     У монографії досліджено теоретико-методичні засади функціонування та розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні. Розкрито сутність й представлено елементи механізму функціонування ринку корпоративних цінних паперів. Значну увагу приділено аналізу поточного стану ринку корпоративних цінних паперів України з метою визначення пріоритетів його подальшого розвитку. Запропоновано стратегічні напрями поетапного підвищення конкурентоспроможності національного ринку корпоративних цінних паперів, які враховують сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків.

101

74.03я73

Л37

Левківський, М. В.

   Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. / М. В. Левківський. – 4-те вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2016. – 189 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/istoriya-pedagogiki-4-e-vidannyanavchalniy-posibnik/read.

     Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу відповідно до програми “Історія педагогіки” для вузів. Враховуючи специфіку пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орієнтованого навчання, розроблена система практичних, проблемних і творчих за вдань та тестів для самоконтролю.

102

330.338.24.021.8

Л38

Левшук, Альона Анатоліївна

   Удосконалення оподаткування малого бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Альона Анатоліївна Левшук. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розвинуто теоретичні засади та удосконалено науково-методичні підходи, спрямовані на детінізацію малого бізнесу України, за рахунок удосконалення його оподаткування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

69.003:33.053:658.5

Л54

Лещинська, Ірина Василівна

   Формування портфелю проєктів девелоперських компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Василівна Лещинська. – К. : КНУБІА, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено та обгрунтовано інструментарій оцінювання, вибору та побудови продуктивної системи адміністрування портфелем проектів житлового будівництва, які реалізуються в єдиній операційні системі девелоперської компанії у відповідності з новими уявленнями щодо цільовогопризначення та змісту функціонування операційної системи компанії-девелопера (КД), яка працює в галузі комерційного житлового будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

681.587.72:004,3'144:621.4(045)

Л63

Лисенко, Віктор Євгенович

   Комп'ютерно-інтегрована система подачі газу в судновий дизель-генератор за допомогою п'єзоперетворювачів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Віктор Євгенович Лисенко. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проведений аналіз сучасного стану комп'ютерно-інтегрованої системи управління подачею палива в судновий двопаливний дизель-генератор судна-газовоза LNG при утилізації CHx довів що одним е компонентів системи, що знижує робото здатність є клапан подачі газу з електромагнітним соленоїдом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

334.726:004.9:658.589(043.2)

Л79

Лось, Зоряна Володимирівна

   Інституційна трансформація діяльності ІТ- корпорацій в інноваційно-інформаційному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Зоряна Володимирівна Лось. – К. : МАУП, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено концепцію системної трансформації діяльності корпорацій в інституційному середовищі.   Запропоновано нову гіпотезу - корпорації покликані вирівнювати диспропорції в рвнях економічного розвитку регіонів, згладжувати перепади господарської кон'юктури та створювати потужний фундамент для соціально-економічного розвитку регіонів, що дозволяє теоретично обгрунтувати необхідність розвитку власних корпоративних мереж на основі прямих іноземних інвестицій та доцільність ститмулювання залучення передових технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

М17

Максименко, Д. С.

   Як справлятися з гнівом дитини : практична психологія [Електронний ресурс] / Д. С. Максименко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 175 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/yak-spravlyatisya-z-gnivom-ditini-praktichna-psikhologiya/read.

     Джерелом більшості проблем, які виникають у нашому суспільстві, є незрілі способи вираження гніву. Чому це так? Тому що навичкам правильного поводження з гнівом треба вчити. Вони не приходять самі собою. В родині необхідно вчити зрілому ставленню до гніву. Якщо ми, батьки, не будемо знати, що таке гнів і які прийнятні способи його вираження, то не зможемо навчити своїх дітей правильному поводженню в критичних ситуаціях. У цій книзі ми розглянемо деякі суттєві характеристики гніву, а також способи його вираження. Ми також поговоримо про різні етапи життя наших дітей і про форми вираження гніву на кожному етапі.

107

М17

Максименко, Д. С.

   Коли ваша дитина зводить вас з розуму : практична психологія [Електронний ресурс] / Д. С. Максименко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 128 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/koli-vasha-ditina-zvodit-vas-z-rozumu-praktichna-psikhologiya/read.

     Ніхто з нас не може виховати ідеальну дитину. Так вже влаштована людина. Але ми можемо отримувати більше задоволення від себе і своїх дітей, якщо спробуємо навчитися розуміти себе і свої вчинки. В книзі подано аналіз типових конфліктних ситуацій, які виникають практично в кожній родині, вона допоможе батькам точно і швидко встановити причини негативної поведінки дитини, дасть змогу зрозуміти і засвоїти психологічні рекомендації по вихованню дітей. Книга буде цікава і корисна не тільки батькам, а й професійним психологам, психотерапевтам і консультантам із сімейних стосунків.

108

330.322:656.13:005.34

М18

Малахова, Юлія Анатоліївна

   Управління інвестиційною активністю автотранспортних підприємств в контексті корпоративного податкового менеджменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Малахова. – К. : НТУ, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено сутність категорії " інвестиційна активність" та чинники, що мають найбільший вплив на неї. Розглянуто сутність дефініції "корпоративний податковий менеджмент". Розроблено систему часткових показників діагностування інвестиційної активності підприємства та визначено шкалу її комплексної оцінки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

351.81.085(477)

М18

Малаховська, Ірина Борисівна

   Адміністративно-правове забезпечення захисту персональних даних в діяльності національної поліції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право; інформаційне право / Ірина Борисівна Малаховська. – Кривий Ріг : ДЮІМВСУ, 2020. – 18 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проаналізовано стан наукової розробки проблем захисту персональних даних в діяльності Національної поліції України та виокремлено напрямки наукового пошуку у цій сфері суспільних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

657.6:167/168(043.3)

М24

Манько, Надія Федорівна

   Доказовість професійного судження в аудиті : теорія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Надія Федорівна Манько. – К. : НАСОТА, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційна робота спрямована на вирішення наукової завдання розробки організаційно-методичних засад та практичних рекомендацій щодо забезпечення доказовості професійного судження в аудиті з метою обгрутування форми аудиторської думки у звіті незалежного аудитора.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

М28

Мармоза, А. Т.

   Практикум з теорії статистики і сільськогосподарської статистики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2019. – 664 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/praktikum-z-teorii-statistiki-i-silskogospodarskoi-statistiki-marmoza-a-t-1-1/read.

     У першій частині “Теорія статистики” розглядаються основні методи збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних: статистичне спостереження, зведення і групування, статистичні таблиці і графіки, середні величини і показники варіації, прийоми аналізу рядів динаміки, індексний, вибірковий, дисперсійний та кореляційний методи аналізу та ін. У другій частині “Сільськогосподарська статистика” наводиться методологія розрахунку і аналізу системи показників сільськогосподарської статистики – землекористування, рослинництва, тваринництва, основних і оборотних фондів, механізації сільського господарства, праці, собівартості продукції, валової продукції та ін. Практикум включає короткі теоретичні відомості, методичні вказівки, приклади розв’язання типових задач по всіх темах курсу, матеріали для самостійного розв’язування задач студентами на практичних заняттях, основні математико-статистичні таблиці.

112

004.7:005.591.452

М42

Мединська, Тетяна Миколаївна

   Інформаційні технології оцінювання якості бізнес-процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Миколаївна Мединська. – К. : КНУБІА, 2020. – 20 с.

     В аторефераті дисертаційній роботі розглянуто науково-практичну задачу побудови моделей, методів та інформаційної технології оцінювання якості бізнес-процесів підприємств за умов невизначеності внутрішнього і зовнішнього середовищ та за умов стратегічного розвитку підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

338.47.656.2

М48

Мельник, Тетяна Степанівна

   Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Степанівна Мельник. – К. : НТУ, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано необхідність розвитку методології маркетингових досліджень залізничних пасажирських перевезень у далекому сполученні як системи інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень щодо обслуговування пасажирів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

342.9:351.141.1:339.54.3

М48

Мельник, Юлія Сергіївна

   Управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах : адміністративно-правові засади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юлія Сергіївна Мельник. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розкрито методологію дослідження адміністративно-правових засад управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах. Виділено риси відносин у сфері управління кадровою політикою в системі контролюючих органів у податковій та митній сферах як предмету адміністративно-правового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

330:061.66:631.1

М59

Миклуш, Тарас Степанович

   Еколого-економічні засади розвитку комплексного природокористування у карпатському регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Тарас Степанович Миклуш. – К. : НУБІПУ, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи комплексного природокористування на еколого-економічних засадах, а саме розкрито суть, особливості та напрями комплексного природокористування, запропоновано методику оцінки комплексного природокористування, виявлено проблеми та узагальнено зарубіжний досвід розвитку комплексного природокористування у лісозабезпечених регіонах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

М64

Мирошниченко, В. О.

   Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. – К. : ЦУЛ, 2020. – 142 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pravova-literatura/mizhnarodne-torgove-pravo-u-skhemakh-tablitsyakh-i-viznachennyakh-miroshnichenko-vo-1-1-1/read.

     У навчальному посібнику розкриваються питання загальних положень, джерел, принципів, суб’єктів та об’єктів міжнародного торгового права, права Світової організації торгівлі та інших міжнародних торгових організацій, а також правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом.

117

М82

Москаленко, Г. Т.

   Доки ваш підліток не звів вас з розуму : практична психологія [Електронний ресурс] / Г. Т. Москаленко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 276 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/doki-vash-pidlitok-ne-zviv-vas-z-rozumu-moskalenko-g-t-1-1/read.

     Чого хочуть для своїх дочок всі батьки? Чи важко знайти з дівчатками спільну мову? Як стати для дочки опорою і при цьому навчити її бути самостійною? Ви - стурбований батько, спантеличений дідусь або опікун, чиїм турботам доручили чужих дочок? Значить, ця книга для вас. Методика психолога: реальні рішення, засновані на практичному досвіді, ефективна стратегія замість гасел і банальностей, а також постійне відчуття гумору, яке виручає навіть у безвихідних ситуаціях.

118

М82

Москаленко, Г. Т.

   Перш ніж ваша дитина зведе вас з розуму : практична психологія [Електронний ресурс] / Г. Т. Москаленко. – К. : Професіонал, 2018. – 223 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/persh-nizh-vasha-ditina-zvede-vas-z-rozumu-moskalenko-g-t-1/read.

     Ніхто з нас не може виховати ідеальну дитину. Так вже влаштована людина. Але ми можемо отримувати більше задоволення від себе і своїх дітей, якщо спробуємо навчитися розуміти себе і свої вчинки. В книзі подано аналіз типових конфліктних ситуацій, які виникають практично в кожній родині, вона допоможе батькам точно і швидко встановити причини негативної поведінки дитини, дасть змогу зрозуміти і засвоїти психологічні рекомендації по вихованню дітей. Книга буде цікава і корисна не тільки батькам, а й професійним психологам, психотерапевтам і консультантам із сімейних стосунків.

119

М82

Москаленко, Г. Т.

   Батьки, які виховують дочок: що потрібно знати : практична психологія [Електронний ресурс] / Г. Т. Москаленко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/batki-yaki-vikhovuyut-dochok-shcho-potribno-znati-moskalenko-g-t-1/read.

     Чого хочуть для своїх дочок всі батьки? Чи важко знайти з дівчатками спільну мову? Як стати для дочки опорою і при цьому навчити її бути самостійною? Ви – стурбований батько, спантеличений дідусь або опікун, чиїм турботам доручили чужих дочок? Значить, ця книга для вас. Методика психолога: реальні рішення, засновані на практичному досвіді, ефективна стратегія замість гасел і банальностей, а також постійне відчуття гумору, яке виручає навіть у безвихідних ситуаціях.

120

681.325:004.3

М91

Муращенко, Олександр Геннадійович

   Метод та засоби генерування пилкоподібних сигналів підвищеної лінійності на базі цап із низькоглітчевим кодуванням [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Геннадійович Муращенко. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проведено аналіз існуючих математичних моделей глітчів у ЦАП та показано їх недосконалість та неточність. Розглянуто негативний вплив глітчів на динамічні похибки в ЦАП та на швидкість Ц-А перетворення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

336.77:341.232.2

П16

Пантєлєєва, Ксенія Олександрівна

   Інвестиційне кредитування економіки України міжнародними фінансовими організаціями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ксенія Олександрівна Пантєлєєва. – Львів : УБС, 2020. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розкрито економічну сутність понять "інвестиції МФО", "інвестиційне кредитування за участю МФО". Обгрунтовано інституційну структуру інвестиційного кредитування за участю МФО з визначенням функцій, умов, складу та особливостей взаємодії її учасників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

658.15:631.11(043.3)

П20

Патарідзе-Вишинська, Марина Володимирівна

   Фінансова безпека суб'єктів аграрного підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Володимирівна Патарідзе-Вишинська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення фінансової безпеки суб'єктів аграрного підприємництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

338.021.8(477)

П24

Пелех, Оксана Богданівна

   Структурний аналіз національної економіки і структурна політика в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Богданівна Пелех. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі запропоновано структурно-темпоральний підхід до аналізу. У рамках підходу вироблено методику дворівневого кількісного аналізу структурних змін: аналіз процесу структурних змін (інтенсивність, швидкість/диниміка, монотонність/сталість); аналіз зміни структури (зміни розміру та форми структури).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

332.14

П31

Петрук, Інна Павлівна

   Антикризове управління регіональним розвитком [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Інна Павлівна Петрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 324 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до регіонального розвитку як об'єкту антикризового управління. З'ясовано особливості прояву кризових явищ на мезорівні. Верифіковані наукові засади для побудови моделі антикризового управління регіональним розвитком.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

332.14

П31

Петрук, Інна Павлівна

   Антикризове управління регіональним розвитком [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Інна Павлівна Петрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до регіонального розвитку як об'єкту антикризового управління. З'ясовано особливості прояву кризових явищ на мезорівні. Верифіковані наукові засади для побудови моделі антикризового управління регіональним розвитком.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

126

П29

Пєтков, С. В.

   Проступки та відповідальність за їх вчинення : актуальні питання та інноваційні ідеї [Електронний ресурс] / С. В. Пєтков. – К. : КНТ, 2019. – 88 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pravova-literatura/prostupki-ta-vidpovidalnist-za-ikh-vchinennya-petkov-sv-1/read.

     В роботі доводиться необхідність розмежування між нормами матеріального та процесуального права у відповідності до теорії права та з урахуванням практичного досвіду роботи органів публічної влади.

127

П29

Пєтков, С. В.

   Теорія адміністративного права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Пєтков. – К. : КНТ, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pravova-literatura/teoriya-administrativnogo-prava-petkov-sv-1/read.

     У видані розглянуто питання, пов’язані зі становленням адміністративного права як галузі права, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом),доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права. Основною думкою, що пронизує всю роботу, є необхідність повернення до народовладдя, на якому будувалась Козацька Республіка в Гетьманські часи, та реформування українського законодавства відповідно до звичаєвого права як невід’ємної складової скіфо-слов’янської цивілізації.

128

67.9(4Укр)301

П29

Пєтков, С. В.

   Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України [Текст] : монографія / С. В. Пєтков, О. О. Мірошниченко, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 190 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/pravova-literatura/garantii-prava-na-zvernennya-gromadyan-do-organiv-vnutrishnikh-sprav-ukraini/read.

     Монографію присвячено розгляду адміністративно-правових гарантій права громадян на звернення до органів внутрішніх справ України. Досліджено теоретичні й практичні проблеми права звернення громадян до правоохоронних органів.

129

657.1:[658.155.4:001.8]:005.142

П71

Предко, Ірина Юріївна

   Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Юріївна Предко. – К. : НАСОТА, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні засади обліково-контрольного забезпечення реструктуризації на підприємствах України у звичайних умовах господарювання та в умовах загрози банкрутства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

65.01:658.5.011

П75

Приймак, Наталія Сергіївна

   Управління стратегічними змінами на підприємствах : теорія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Сергіївна Приймак. – Дніпро : ВНЗ У ім. Альфреда Побеля, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі наведено комплексне вирішення наукової проблеми формування методологічних, концептуальних та прикладних аспектів реалізації стратегічних змін на підприємствах. Уточнено змістове наповнення поняття "стратегічні зміни" та доповнено їх класифікацію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

Р18

Райтаровська, І. В.

   Теорія і методика викладання плавання [Електронний ресурс] : метод. рекомерндацій / І. В. Райтаровська, О. П. Шишкін. – К. : КНТ, 2019. – 50 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/teoriya-i-metodika-vikladannya-plavannya-raytarovska-i-1/read.

     Методичні рекомендації розроблені для проведення практичних і самостійних занять з дисципліни «Теорія і методика викладання плавання» для студентів І-IІ курсів факультету фізичної культури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

132

Б14

   Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка [Електронний ресурс] : монографія / О. Рогач, А. Філіпенко, П. Дзюба [та ін.] ; за ред. О. Рогача. – К. : ЦУЛ, 2020. – 368 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/bagatonatsionalni-pidpriemstva-ta-globalna-ekonomika-monografiyarogach-o-i-ta-in-1-1/read.

     У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку.

133

Р65

Розов, В. І.

   Психологія особистісної безпеки правоохоронців [Електронний ресурс] : посібник / В. І. Розов. – К. : КНТ, 2019. – 130 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/psikhologiya-osobistisnoi-bezpeki-pravookhorontsiv-rozov-vi-1/read.

     Посібник присвячений психологічному аналізу проблеми особистісної безпеки правоохоронців, яка розглядається як системне структурно-функціональне явище, що включає в себе мотиваційні, когнітивні (інформаційні), емоційні, вольові, комунікативні, психосоматичні, фізичні, поведінкові та інші складові. Уточнюється роль та наголошується на проблемі безпечної поведінки співробітників правоохоронних органів в службових та позаслужбових небезпечних ситуаціях. Для співробітників правоохоронних органів, студентів, курсантів та слухачів вищих их закладів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб’єктів правоохоронної діяльності.

134

Н34

   Научные методы энергоресурсосбережения, энергоменеджмента, борьбы с коррозией и эффективного управления процессами [Електронний ресурс] : монография / В. И. Савенко, Н. М. Фиалко, С. И. Доценко [и др.] ; под общей ред. : Н. М. Фиалко, В. И. Савенко, Л. Н. Высоцкой. – К. : ЦУЛ, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/nauchnye-metody-energoresursosberezheniya-energomenedzhmenta-borby-s-korroziey-i-effektivnogo-upravleniya-pod-obshchey-redaktsiey-fialko-n-m-savenko-v-i-vystskoy-l-n-1-1/read.

     В работе проведено исследование тепловых режимов помещений при различных видах электроотопления , экологически чистых и комфортных для людей.

135

330.322:342.01

С15

Сакун, Олександра Сергіївна

   Формування інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Сергіївна Сакун. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 41 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення важливої науково-практичної проблеми розроблення теоретичних, методологічних основ формування інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

336.77:338.43

С16

Салогуб, Ірина Іванівна

   Розвиток і регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Іванівна Салогуб. – Полтава : ПДАА, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено сутність, значення та принципи фінансово-кредитних відносин, визначено їх особливості та напрями розвитку в аграрній сфері, запропоновано теоретико-методичні підходи до регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері на основі поєднання ринкового та державного механізмів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

С24

Світлична, О. М.

   Художнє життя Катеринослава - Дніпропетровська кінця ХІХ - ХХ століття [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Світлична. – К. : ЦУЛ, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/khudozhne-zhittya-katerinoslava-dnipropetrovska-kintsya-khikh-khkh-stolittya-monografiya-svitlichna-o-m-1/read.

     У монографії вперше показано проведений комплексний аналіз художнього життя Катеринослава – Дніпропетровська кінця ХІХ – ХХ ст. У контексті художньої проблематики і загальнокультурних процесів часу розглянуто шляхи розвитку художньої освіти як важливого фактору формування мистецького середовища в місті, а також становлення приватного колекціонування творів мистецтва як основи музейної справи, проаналізовано виставкову діяльність і художню критику, виявлено її ціннісні критерії. На основі мистецтвознавчого аналізу творів образотворчого мистецтва визначені художньо-стилістичні особливості творчості місцевих художників-педагогів і їх вихованців, а також якісний рівень художніх колекцій міста. У результаті проведеного дослідження вперше всебічно розкрито головні складові художнього життя Катеринослава – Дніпропетровська кінця ХІХ – ХХ ст. у їх взаємозв’язку із загальними процесами розвитку українського мистецтва.

138

338.14(054.23:22.021.2)

С53

Сніщенко, Роман Григорович

   Економічна безпека діяльності суб'єктів господарювання : методологія оцінки та механізми забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Григорович Сніщенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано та розвинуто теоретичні, методологічні, організаційні та прикладні положення щодо забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах конкурентного середовища.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

139

338.14(054.23:22.021.2)

С53

Сніщенко, Роман Григорович

   Економічна безпека діяльності суб'єктів господарювання : методологія оцінки та механізми забезпечення [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Роман Григорович Сніщенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 530 с.

     У дисертаційній роботі обгрунтовано та розвинуто теоретичні, методологічні, організаційні та прикладні положення щодо забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах конкурентного середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

65.012.123:338.47

С91

Сухачова, Ольга Олександрівна

   Організація процесу розробки та прийняття управлінських рішень підприємств зв'язку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Сухачова. – К. : ДУТ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі систематизовано наукові здобутки до процесу розробки та прийняття управлінських рішень з урахуванням особливостей діяльності підприємств зв'язку, визначено основні етапи технології розробки та прийняття управлінських рішень підприємств зв'язку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

[005.9:33]:378.014.54(043.3)

Т19

Тарасенко, Олексій Сергійович

   Організаційно-економічні основи управління економічною безпекою вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Сергійович Тарасенко. – К. : КНУТТД, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розвинуто категоріальний апарат, досліджено економічну сутність та складові економічної безпеки вищої освіти. Запропоновано модель управління розвитком системи вищої освіти на засадах ефективності.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

502.33:332.2:007

Т19

Таратула, Руслана Богданівна

   Еколого-економічні засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Руслана Богданівна Таратула. – Львів : ЛНАУ, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі з'ясовано сутність і роль інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами. Обгрунтовано теоретико-методичний підхід до функціонування системи інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

[347.22:347:77]:[334:658.14]

Т89

Турчин, Лілія Ярославівна

   Майнові права інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарських товариств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право / Лілія Ярославівна Турчин. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 18 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено комплексному дослідженню майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств. Визначено поняття та правову природу майнових прав інтелектуальної власності, їх особливості як виду внеску до статутного капіталу господарських товариств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

87.216я73

Ф56

   Философская антропология [Електронний ресурс] : словарь / Н. Хамитов, С. Крылова, Т. Розова [и др.] ; под ред. Н. Хамитова. – 4-е изд., исправл. и дополн. – К. : КНТ, 2019. – 472 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/filosofsko-antropologicheskie-esse-khamitov-nv-1/read.

     В книге рассматриваются важнейшие термины философской антропологии, которая является смысловым центром современных знаний о человеке и, обобщая данные частных антропологических наук, выступает метаантропологией – наукой о пределах человеческой природы, происхождении человека и перспективах его эволюции.

145

101(038)

Х18

Хамітов, Н.

   Філософський словник : людина і світ [Електронний ресурс] / Н. Хамітов, С. Крилова. – 2-ге вид.виправл. і доповн. – К. : КНТ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/filosofskiy-slovnik-lyudina-ta-svit-khamitov-n-krilova-s-1/read.

     У книзі авторам вдалося визначити найважливіші філософські терміни цікаво і лаконічно.

146

336.717:336.73(477)

Х98

Хуторна, Мирослава Емілівна

   Забезпечення фінансової стабільності кредитних установ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Емілівна Хуторна. – К. : ДВНЗ УБС, 2020. – 41 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі визначено сутність поняття " кредитна установа", яке змістовно відокремлено від поняття "фінансова установа" ; обгрунтовано її економічну сутність на основі системно-функціонального підходу за парадигмою синергетики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

339.138:007:658

Ц61

Цимбалюк, Ганна Сергіївна

   Формування адаптивної системи управління якістю продукції підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Сергіївна Цимбалюк. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі визначено економічну сутність поняття якості продукції, її вплив на результати діяльності підприємства. Досліджено еволюцію систем управління якістю продукції через міжнародний досвід і вітчизняну практику.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

Ч-49

Черниш, О. М.

   Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч. 1 / О. М. Черниш, М. Г. Березовий, В. В. Яременко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 464 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/teoriya-mekhanizmiv-i-mashin-chastina-1-navchpos-chernish-om-1/read.

     Посібник присвячений сучасним методам структурного аналізу механізмів і машин згідно з освітньо-професійною прогамою підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

149

Т33

   Теоретична механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Черниш, М. Г. Березовий, В. В. Яременко, І. В. Головач. – К. : ЦУЛ, 2018. – 761 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/teoretichna-mekhanika-navchalniy-posibnik-chernish-om-1/read.

     Посібник присвячений розв'язку задач з основних тем курсу теоретичної механіки, статики, кінематики, динаміки і застосуванню при обрахунках програмних пакетів математичного моделювання.

150

[338.46:378]:005.336.1(477)

Ч-49

Черниш, Ольга Василівна

   Управління ефективністю діяльності закладів вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Василівна Черниш. – К. : КНУТТД, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено та узагальнено теоретичні положення щодо сутності та змісту ефективності діяльності ЗВО, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань управління ефективністю діяльності ЗВО.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

Ш19

Шаманський, С. Й.

   Інноваційні екологічно безпечні технології у водовідведенні [Електронний ресурс] : монографія / С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко. – К. : ХНЕУ, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/innovatsiyni-ekologichno-bezpechni-tekhnologii-u-vodovidvedenni-monografiya/read.

     У монографії основні недоліки сучасних процесів водовідведення, що спричиняють технічні та екологічні проблеми під час експлуатації каналізаційних систем. Запропоновано удосконалення наявних та створення нових екологічно безпечних технологічних процесів та створення устаткування, що забезпечить раціональне використання наявних відновлюваних ресурсів та зменшення шкідливих впливів систем водовідведення на навколишнє природне середовище. Запропоновано нову технологію водовідведення, яка дозволяє покращити екологічні характеристики очищених стічних вод, а також осадів стічних вод, отримуючи при цьому відновлювані енергоносії.

152

Ш49

Шергін, С. О.

   Політологія міжнародних відносин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Шергін. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 256 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/politologiya-mizhnarodnikh-vidnosin-navch-posib-shergin-s-o-1/read.

     У навчальному посібнику розглянуто парадигмально-концептуальні та праксеологічні аспекти міжнародних відносин і світової політики в контексті еволюційного розвитку вітчизняної та зарубіжної політології.

153

330.341.1

Ш71

Шмалій, Людмила Володимирівна

   Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки підприємств зв'язку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Володимирівна Шмалій. – К. : ДУТ, 2020. – 27 с.

     У авторефераті дисертаціійній роботі розкрито сутнісні характеристики, складові та завдання побудови економічної безпеки підприємств в умовах широкого впровадження діджиталізації. Встановлено особливості ідентифікації механізму інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв'язку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

657.6:338.467(477+339.92)

Ш95

Шульга, Світлана Володимирівна

   Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції : теорія, методологія, організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Володимирівна Шульга. – К. : НАСОТА, 2020. – 39 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі науково обгрунтовано теоретичні положення застосування теорії неоінституціоналізму в частині визначення змісту поняття "інститут аудиту", ідентифікації основних його складових. Доведено існування ефекту Матвія та гіпотези квазіконкурентності ринку аудиторських послуг в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

631.162:658.153:631.11

Ю16

Юдін, Володимир Констянтинович

   Управління фінансовими ризиками у сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Констянтинович Юдін. – К. : УНУС ПВНЗ, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто теоретичні засади управління фінансовими ризиками у сільському господарстві: висвітлено наукову думку у трактуванні сутності управління фінансовими ризиками та його еволюцію; означено види фінансових ризиків у сільському господарстві та методику здійснення аналізу ефективності управління фінансовими ризиками у сільському господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

К64

   Конкурентоспроможність підприємства [Електронний ресурс] : підручник / П. І. Юхименко, А. С. Даниленко, С. Г. Батажок [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2020. – 320 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/konkurentospromozhnist-pidpriemstva-p-i-yukhimenko-ta-in-1-1/read.

     Підручник присвячений розробці теоретичних і методичних засад конкурентоспроможності підприємства, що має теоретичне та прикладне значення. Підготовлено відповідно до програми курсу для вишів України.

157

Я72

Яременко, В. В.

   Методологія технічного діагностування сільськогосподарської техніки за граничним станом [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Яременко, О. М. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2018. – 604 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/publichne-administruvannya-danilenko-as-1-1-1/read.

     Монографія присвячена застосуванню способів та засобів технічної діагностики для підвищення надійності та забезпечення найбільш ефективного використання сільськогосподарської техніки.