Статті

Возьний Казимир Зіновійович

1452855454 k.zКафедра економіки та економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент, директор бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Возьний, Казимир Зіновійович Шляхи підвищення економічної ефективності рослинництва в умовах переходу до ринку: дис. ... канд. екон. наук: 08.07.02 / УААН. - К., 1997. - 228 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Возьний, К. З. Вплив авраамічних релігій на сучасну концепцію економічної побудови суспільства / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 22-23 груд. 2011 р.]. – Дніпропетровськ, 2011. – У 8 т., т. 1 : Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку. – С. 9-16.
 2. Возьний, К. З. Економіка та юдаїзм: аналіз зв’язків та залежностей / К. З. Возьний // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ -Лондон, 21-28 квіт. 2011 р.]. – Одеса : In Press, 2011. – С. 183-185.
 3. Возьний, К. З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв’язку / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7 (120). – С. 8-16.
 4. Возьний, К. З. Діловий цикл і активність сонця: класичні проблеми – нові рішення / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 47-53.
 5. Возьний, К. З. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв’язки / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 5-14.
 6. Возьний, К. З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / К. З. Возьний // Економічний часопис - XXI. – 2010. – № 9-10. – С. 12-18.
 7. Возьний, К. З. Економічні вчення буддизму / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 125-132.
 8. Возьний, К. З. Економічні ідеї християнства: витоки, розвиток, проблеми / К. З. Возьний // Економічна теорія.– 2010. – № 2. – С. 31-38.
 9. Возьний, К. З. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності / К. З. Возьний // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 35-46.
 10. Возьний, К. З. Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 5. – С. 118-127.
 11. Возьний, К. З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями / К. З. Возьний // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2010. – Вип. 2(105). – С. 44-49.
 12. Возьний, К. З. Аристотель та його місце в розвитку сучасної економічної думки / К. З. Возьний, А. Петриків // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств : наукові записки. – Тернопіль, 1999. – Вип. 1. – С.174-175.
 13. Возьний, К. З. Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 1. – С. 69-80.
 14. Возьний, К. З. Дві основні моделі економічних систем перехідного періоду / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. Р. Ібрагімов // Проблеми обліку, контролю і аналізу підприємств аграрного сектора економіки України : зб. наук. ст. – Тернопіль: СМП «Інтермед-Віта», 1994. – С. 36-38.
 15. Возьний, К. З. Деякі проблеми інформаційного забезпечення в системі управління підприємством / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. С. Палюх // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76-77.
 16. Возьний, К. З. До проблеми економічної ефективності / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 33-39.
 17. Возьний, К. З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 3-15.
 18. Возьний, К. З. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та соціально-економічна доктрина католицької церкви / К. З. Возьний // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 2(15). – С. 365-373. – (Економічні науки).
 19. Возьний, К. З. Економічні ідеї ісламу: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] / К. З. Возьний // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 275-282.
 20. Возьний, К. З. Методичні основи формування і функціонування елементів інфраструктури ринку засобів виробництва / К. З. Возьний, М. Пархомець, А. М. Стельмащук // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 41-44.
 21. Возьний, К. З. Облік заробітної плати з використанням засобів обчислювальної техніки / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76.
 22. Возьний, К. З. Приватизация та шляхи її проведення / К. З. Возьний, О. Г. Драгус // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук ст. – Тернопіль: ІАБ, 1995. – Вип. 3. – С. 63-64.
 23. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи автоматизації обліку / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль: МП «Меркурій», 1993. – Вип. ІІ. – С. 62-63.
 24. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи розвитку фермерства / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук, М. Р. Ібрагімов // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 21-29.
 25. Возьний, К. З. Розвиток альтернативних форм господарювання на селі (на прикладі селянських (фермерських) господарств Тернопільської області) / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук // Економіка АПК. – 1996. – № 8. – С. 17-23.
 26. Возьний, К. З. Розвиток видавничої справи в Україні за часів Центральної Ради / К. З. Возьний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 77-79.
 27. Возьний, К. З. Спеціалізація та кооперація як фактори генерації аграрного підприємництва в Україні / К. З. Возьний, Ю. Бас // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні : наук. записки по матеріалах Всеукр. наук.-практ. конф. – Чортків, 2001. – С. 110-114. –(До 5-річчя заснування Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТАНГ).
 28. Возьний, К. З. Фермерство в Україні. Які його перспективи? / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. ст. –Тернопіль : АФ Меркурий, 1995. – Вип. 4. – С. 61-64.
 29. Возьний, К. Індуїзм і сучасна економіка [Текст] / К. Возьний // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 59-69.
 30. Возьний, К. З. Підприємливість як фактор економічного розвитку країни [Текст] / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : у 5-ти т. : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. [17-18 лют. 2012 р.]. –Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 5 : Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній). - С. 30-34.
 31. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 29-32.
 32. Возьний, К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв'язки / Казимир Возьний, Тетяна Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
 33. Возьний, К. З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв'язки, паралелі, суперечності / К. З. Возьний // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 7-19.
 34. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. - 2012. – № 5. – С. 24-27. – (Закінчення, поч. № 4, 2012).
 35. Возьний, К. З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 29-42.
 36. Возьний, К. Згадаємо нашу юність...: [Спогади про навчання випускника 1991 р., кандидата економічних наук, директора бібліотеки К. Возьного / К. Возьний // Університетська думка. – 2006. – № 6. – С. 8.
 37. Возьний, Казимир З книгою подружишся - розуму наберешся! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2012. – 1 верес. (№ 7). – С. 10.
 38. Возьний, Казимир Переступаючи поріг нового дому КНИГИ! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 1.
 39. Возьний, Казимир Де ж ти, моя Бібліотеко, або Роздуми про Книгу / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 3-4.
 40. Voznyi, К. Z. Keynesian investment multiplier : from theory to practice / К. Z. Voznyi, T. K. Vozna // Экономические перспективы развития страны : примеры и возможности [Текст]: материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспир. и молод. учен. [г. Санкт-Петербург, 26 января 2013 г.]. – Санкт-Петербург : Центр экономических исследований, 2013. – С. 28-30.
 41. Козюк, В. Тенденції екологічного оподаткування в Європі / В. Козюк, О. Шиманська, К. Возьний // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 8-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Возьний, К. З. Організація і планування виробництва в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб / К. З. Возьний, В. П. Вихрущ, Є. В. Ковба, В. М. Олійник [та ін.]. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 404 с.
 2. Возьний, К. З. Економіка підприємств АПК : навч. посіб. / К. З. Возьний, С. Л. Дусановський, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль: ОП ВПК «Збруч», 1997. – 287 с.
 3. Возьний, К. З. Основи менеджменту: навч. посіб. / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, ред.-видав. центр „МІФ”, 1999. – 80 с.
 4. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль, «Астон», 2003. – 100 с.
 5. Возьний, К. З. Практикум з менеджменту : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2005. – 85 с.
 6. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2005. – 100 с.
 7. Возьний, К. З. Менеджмент: рольові ігри і тести : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2006. – 120 с.
 8. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, М. М. Вербінський, В. М. Ковальчук [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2007. – 122 с.
 9. Політична економія: опорний конспект лекцій : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Р. М. Березюк, Т. І. Вергелес, М. М. Вербінський, К. З. Возьний [та ін.] ; упоряд. В. М. Ковальчук. – Тернопіль, 2008. – 252 с.
 10. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2008. – 96 с.
 11. Возьний, К. З. Макроекономіка: курс лекцій / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 292 с.
 12. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Р. М. Березок Р.М. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 62 с.
 13. Возьний, К. З. Економічна теорія: політична економія : підруч. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, І. В. Буян [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 14. Возьний, К. З. Історія економіки та економічної думки : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Козюк , Л. А. Родіонова [та ін.]. – Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2009. – 624 с.
 15. Возьний, К. З. Економічна теорія: політекономія. Навчальні форми контролю та презентації : посіб. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, В. В. Козюк [та ін.]. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.
 16. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] : станом на 04 трав. 2018 року / С. В. Банах, Є. Ю. Бараш, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Мацюка. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с.
 17. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. З. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 400 с.
 18. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 7 верес. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 496 с.
 19. Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за звг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050.201 «Менеджмент у виробничій сфері» / К. З. Возьний, І. Ф. Максимович, О. Д. Вітвицька. – Бучач, БІМА, 1999. – 38 с.
 2. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт та їх орієнтовна тематика для студентів спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій" / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 35 с.
 3. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення практики з «Вступу до спеціальності» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 15 с.
 4. Возьний, К. З. Методичні вказівки та програма підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій»: теоретична і практична частина / К. З. Возьний, В. С. Сухарський, О. Д. Вітвіцька [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2002. – С. 3-68.
 5. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 31 с.
 6. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор з курсу «Основи менеджменту для студентів спеціальності «Менеджмент підприємницької діяльності та «Інформаційні системи в менеджменті» / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 27 с.
 7. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення комплексної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 23 с.
 8. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки для підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів фахового спрямування 6,050200 «Менеджмент організацій», («Менеджмент підприємницької діяльності»), («Інформаційні системи в менеджменті») : теоретична і практична частина / К. З. Возьний, О. П. Вітвицька, П. І. Дунай [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2004. – 155 с.
 9. Возьний, К. З. Методичні вказівки для написання контрольних робіт з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів фахового спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 18 с.
 10. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо організації використання електронних ресурсів бібліотеки ТАНГ «УФД/Бібліотека» / К. З. Возьний, А. В. Панчук, Б. М. Процик, М. Б. Дубінський. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 40 с.
 11. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ:

 1. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, Б. Л. Луців [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2006. – 170 с.
 2. Від минулого до сьогодення (З історії бібліотеки Тернопільськогонаціонального економічного університету 1966-2016 рр.) [Електронний ресурс]  : іст. нарис / Терноп. нац. екон. ун-т, б-ка; упоряд. К. З. Возьний; вступ. слово К. З. Возьний; редкол.: А. В. Панчук [та ін.]. – 2016. – 154 с.
 3. Каталог видань ТНЕУ за 2011 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, С. В. Івасєв, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 4. Крисоватий Андрій Ігорович (до 50-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – К. : Видаництво «Центр учбової літератури», 2015. – 60 с., [22 с. іл.]. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 5. Покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки ТНЕУ за 1994–2015 рр. (до 50-річчя університету ТНЕУ) : наук.-допоміж. анотов. покажч. / уклад. : В. Гриськів, А. Панчук, Г. Філіповська ; вступ. сл. проректора з наук. роботи д. е. н., проф. З.-М. Задорожного, дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 168 с.
 6. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2007. – 170 с.
 7. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 320 с.
 8. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 156 с.
 9. Возьний, К. З. Довідник для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / К. З. Возьний, С. І. Юрій, О. П. Адамів [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 292 с.
 10. Возьний, К. З. Юрій Сергій Ілліч: біобібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська. – К. : Знання, 2010. – 103 с.
 11. Возьний, К. З. Наукові праці викладачів факультету банківського бізнесу : бібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська, В. В. Гриськів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 12. Возьний, К. З. Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ТАНГ (1990-1997) / К. З. Возьний, О. М. Фецьо. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 3-4.
 13. Возьний, К. З. Доля моя з Україною злита. Володимир Вихрущ : бібліогр. покажч. літ. / ред.- упоряд. О. Фецьо; відп. за вип. К. Возьний. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 4-5. – (Видатні науковці ТАНГ).
 14. Каталог видань ТНЕУ за 2012 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 26 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 15. Каталог видань ТНЕУ за 2013 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 16. Каталог видань ТНЕУ за 2014 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 17. Каталог видань ТНЕУ за 2015 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 18. Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2016 рік : бібліограф. посіб. / уклад. : В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 80 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 19. Наукові праці викладачів кафедри економіки підприємств і корпорацій : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Г. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к. е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 145 с.
 20. Наукові праці викладачів кафедри податків та фіскальної політики : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Л. Олійник, А. Панчук, Н. Пісоцька, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 75 с. – (До 10-річчя з часу заснування).
 21. Наукові праці викладачів кафедридокументознавства, інформаційної діяльності та українознавства : бібліогр. покажчик / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Л. Олійник, Л. Смакоус, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к. .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 122 с.
 22. Роман Михайлович Матейко : біобібліогр. покаж. / уклад. Л. Ващишин ; авт. вступ ст. М. Лазарович ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 60 с. – (Сер.: "Вчені ТНЕУ").
 23. Савельєв Євген Васильович (до 75-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. декана фак-ту міжнар. бізнесу та менеджменту А. М. Тибіня. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 40 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 24. Тут наша історія, наша честь і слава : бібліогр. покажч. літ. (До 55-річчя з дня народження Романа Михайловича Матейка – історика, вченого, краєзнавця) / уклад. О. Фецьо ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 32 с.