Статті

Банах Сергій Володимирович

1444037278 banahКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Банах, Сергій Володимирович Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Банах Сергій Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 236 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Банах, C. В. Деякі особливості функцій омбудсманів у справах неповнолітніх [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 3. – С. 48-50.
 2. Банах, C. В. Генеза функцій інституту омбудсмана у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. вид. – 2014. – № 4. – С. 50-53.
 3. Банах, C. В. Контрольно-наглядові функції омбудсмана в країнах сталої демократії [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3, т. 1. – C. 102-106.
 4. Банах, C. В. Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана [Електронний ресурс] / C. В. Банах// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4 (37). – С. 35-41.
 5. Банах, C. В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 65. – С. 65-73.
 6. Банах, C. В. Законотворчі функції омбудсмана у зарубіжних країнах: теорія та практика [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 90-93.
 7. Банах, C. В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 7. – С. 61-67.
 8. Банах, C. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини [Електронний ресурс] / C. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4 (32). – С. 61-66.
 9. Банах, C. В. Функції омбудсмана у системі функцій національних правозахисних установ [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сер. Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66), № 3. – С. 26-31.
 10. Банах, C. В. Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – Вип. 5. – С. 40-43.
 11. Банах, C. В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / С. В. Банах, А. М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 158-161.
 12. Банах, C. В. Проблемні питання, що виникають під час визначення підсудності земельних спорів [Електронний ресурс] / С. Банах, С. Клюха // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 89-93.
 13. Банах, C. В. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії) [Електронний ресурс] / С. Банах, А. Немоскальов // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 74-77.
 14. Банах, С. Організаційно-правові аспекти фінансового забезпечення діяльності прокуратури [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 135-140.
 15. Банах, С. Інститут суду присяжних в Україні: перспективи розвитку та проблеми реалізації [Текст] / Сергій Банах, Людмила Совтис // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 107-112.
 16. Банах, С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 149-156.
 17. Банах, С. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 3. – С. 107-112.
 18. Банах, С. Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 226-231.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банах, С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Банах. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 197 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.
 3. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
 2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
 3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.