Статті

Колесніков Андрій Павлович

kolesnikov

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. КолесніковАндрій Павлович Організаційно-економічні засади розроблення системи підготовки виробництва нової продукції на підприємствах машинобудування // дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Павлович Колесніков. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 205 с.
 2. Колесніков, Андрій Павлович Організаційно-економічні засади розроблення системи підготовки виробництва нової продукції на підприємствах машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Колесніков Андрій Павлович. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Колесніков, А. Інтелектуальний потенціал як основа інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / А. Колесніков, К. Камінська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 11. – С. 96-101.
 2. Колесніков, А. Техніко-економічні засади визначення готовності підприємства до випуску нової продукції [Електронний ресурс] / А. Колесніков, Н. Навольська // Придніпровський науковий вісник. – 2010. – № 2(105) – С. 22-30.
 3. Колесніков, А. Технічна підготовка виробництва нововведень як базова передумова всього виробничого процесу [Електронний ресурс] / Андрій Колесніков // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – №9. - С. 42 -49.
 4. Колесніков, А. Закономірності організації та шляхи вдосконалення технічної підготовки виробництва нової продукції / А. Колесніков // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2005.– № 18.– С. 265-268.
 5. Колесніков, А. Інформаційне забезпечення процесу підготовки виробництва нової продукції [Електронний ресурс] / Андрій Колесников // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – №10. – С. 138-143.
 6. Колесніков, А. Окремі аспекти організаційного механізму визначення готовності підприємства до випуску нової продукції [Електронний ресурс] / А. Колесніков // Економіка: проблеми теорії та практики. – №262, т. I. – 2010. – с. 61-69.
 7. Колесніков, А. П. Дослідження ефективності результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / А. П. Колесников, С. І. Петрик // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4 [18] – С. 75-79.
 8. Колесніков, А. П. Об’єктивні передумови та напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємств [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, С. І. Петрик / А. Колесніков, С. Петрик // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 150-153.
 9. Колесніков, А. П. Основні засади, механізми та можливості розвитку брендингу в Україні [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, Н. І. Шульгат // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2 – С. 37-40.
 10. Колесніков, А. П. Особливості розвитку гнучкої системи підготовки виробництва нової продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, С. В. Грубяк // Економіка: проблеми теорії та практики. – №264, т. IV – 2010. – С. 966-973.
 11. Колесніков, А. П. Управління тривалістю системи підготовки виробництва на підприємстві [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков, Т. В. Мамотюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 1. – С. 16-24.
 12. Колесніков, А. Проблеми і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. Колесніков.
 13. Колесніков, А. Роль і місце процесів підготовки виробництва в інноваційній сфері машинобудівної галузі західноукраїнського регіону [Електронний ресурс] / А. Колесніков // Економіка і регіон. – 2005. – № 4(7). – С. 146-150.
 14. Колесніков, А. Удосконалення організації НДДКР на підприємстві [Електронний ресурс] / Андрій Колесніков, Петро Харів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.  – 2006. – Вип. 4(36), ч. 2.  с. 457-466.
 15. Харів, П. Особливості та перспективи розвитку винахідницької та раціоналізаторської діяльності на підприємствах західноукраїнського регіону [Електронний ресурс] / Петро Харів, Андрій Колесніков // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. – № 215, т. IV. – С. 1070-1075.
 16. Харів, П. С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П. С. Харів, А. П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 91-96.
 17. Малюта, Л. Я. Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні / Л. Я. Малюта, А. Р. Бабій, А. П. Колесніков // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 278-282.
 18. Окопний Л. Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області [Електронний ресурс] / Л. Окопний, А. Колесніков // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 74-81.
 19. Колесніков, А. П. Ефективність використання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств / А. П. Колесніков // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 94-97.
 20. Колесніков, А. П. Екологічні аспекти реалізації інноваційних процесів [Електронний ресурс] /А. П. Колесніков, С. І. Петрик // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 43-46.
 21. Колесніков, А. Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду [Електронний ресурс] / Андрій Колесніков, Ніна Шульгат // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2.
 22. Колесніков, А. П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств /А. П. Колесніков //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 97-100.
 23. Колесніков, А. П. Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України [Електронний ресурс] / А. П. Колеснков // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – С. 176-180.
 24. Колесніков, А. П. Економічні засади соціальної безпеки України [Електронний ресурс] / А. П. Колесніков // Ефективна економіка. — 2015. — Вип. 11.
 25. Колесніков, А. Роль і місце процесів підготовки виробництва в інноваційній сфері машинобудівної галузі західноукраїнського регіону / А. Колесніков // Економіка і регіон. – № 4 (7). – 2005. – С. 146-150.
 26. Васильчишин, О. Інформаційний базис роботи правоохоронних органів [Текст] / Олександра Васильчишин, Андрій Колесніков, Ольга Баранецька, Іван Мельник // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 28-33.

МОНОГРАФІЇ: 

 1. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, А. П. Колесніков [та ін.] ; за ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 204 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Колесніков, А. П. Безпека соціосистем [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.
 2. Колесніков, А. П. Соціальна безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 26 с.
 3. Колесніков, А. П. Фінансово-економічна безпека підприємств [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.