Статті

Мудрак Марія Афанасіївна

mudrakКафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1998. - 194 с.
 2. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мудрак, М. А. Проблема взаємозв’язку інтелекту і творчості у вітчизняній науці [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 2. Мудрак, М. А. Роль творчого потенціалу в процесі розвитку особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак // Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 2.
 3. Мудрак, М. А. Теоретичні засади творчого розвитку особистості: психолого-педагогічний аналіз [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 4. Мудрак, М. Інтелектуалізація навчальної діяльності студентів як чинник інноваційних перетворень в освіті [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 5. Мудрак, М. Особливості психологічного підходу до вивчення системи цінностей особистості [Електронний ресурс] / Марія Мудрак // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1 (77). – С. 195-198.
 6. Мудрак, М. Підготовка майбутніх учителів до професійної творчої діяльності [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 7. Мудрак, М. А. Психолого-педагогічний аналіз гуманізаційно-інноваційної перебудови вищої освіти [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 8. Мудрак, М. А. Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 9. Мудрак, М. Гуманізація навчального процесу як передумова розвитку творчих здібностей студента [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 10. Мудрак, М. А. Інтерактивні технології навчання як засіб формування творчих здібностей студентів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 11. Мудрак, М. А. Компетентнісний підхід при формуванні творчих здібностей майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 12. Мудрак, М. А. Напрями удосконалення підготовки педагогічних кадрів україни (1981-1991 роки XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 13. Мудрак, М. А. Напрямки вдосконалення навчального процесу в ході підготовки практичних психологів[Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 14. Мудрак, М. Особливості вдосконалення змісту освіти в ліцеї [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 15. Мудрак, М. А. Питання інтелектуального розвитку особистості в педагогічній спадщині В.О.сухомлинського [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 16. Мудрак, М. А. Про систему академічних кредитів у вищій школі [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 17. Мудрак, М. Проблема розвитку творчого потенціалу особистості в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 18. Мудрак, М. А. Самостійна робота студентів в контексті вимог Болонського процесу [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 19. Мудрак, М. А. Соціокультурна інтеграція як передумова підготовки фахівців до творчої діяльності [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 20. Мудрак, М. А. Творча діяльність як умова формування творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 21. Мудрак, М. А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.