Статті

Підгурська Марія Василівна

pdgurskaКафедра психології та соціальної роботи

Посада: старший викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Фурман, А. Історія соціальної роботи / Анатолій Фурман, Марія Підгурська // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4.– С. 163-204.
 2. Підгурська, М. Вітакультурний підхід у соціальній роботі: аксіологічний аспект / М. Підгурська // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного).– 2004.– № 4.– С. 48-49.
 3. Підгурська, М. Взаємодоповнення методів і технологій при підготовці соціального працівника [Електронний ресурс] / Марія Підгурська // Вітакультурний млин : методологічний альманах. – 2009. – Модуль 9. – С. 47-49.
 4. Підгурська, М. В. Мої роздуми над "Кобзарем" Тараса Шевченка / М. В. Підгурська // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 101-102.
 5. Підгурська, М. Ціннісні  орієнтири сучасної молодіжної політики в Україні / Марія Підгурська // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 58-61.
 6. Підгурська, М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі державотворення / Марія Підгурська // Психологія і суспільство. – 2015. – Спецвип. – С. 176-178.
 7. Підгурська, М. Проблеми і перспективи створення соціального пакету для молодої сім’ї / Марія Підгурська // Психологія і суспільство. – 2015. – Спецвип. – С. 173-176.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Соціологія : експериментальний курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.] ; під ред. Мельничук І. М. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 335 с.
 2. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст]: навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014.- 176 с.
 3. Фурман, А. В. Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – (Альма-матер).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Соціологія: експериментальний курс лекцій [Текст] / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 220 с.