Петрушка Олена Володимирівна

Опубліковано: 25 червня 2015

фото петрушкаКафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Науковий ступінь : кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Петрушка, Олена Володимирівна Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олена Володимирівна Петрушка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 249 с.
 2. Петрушка, Олена Володимирівна Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Володимирівна Петрушка. – К. : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кириленко, Ольга Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / Ольга Кириленко, Олена Петрушка // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1 : берез. – С. 79-95.
 2. Петрушка, О. Механізм призначення пенсій державним службовцям / О. Петрушка // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 179-188.
 3. Петрушка, О. Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного страхування / О. Петрушка // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 3. – С. 73-81.
 4. Петрушка, Олена Сучасний стан здійснення пенсійних виплат у межах універсального пенсійного законодавства / Олена Петрушка // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч.1. – С. 250-255.
 5. Петрушка, О. В. Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка, Ю. В. Баніт // Наука й економіка. – 2015. – № 1(37). – С. 19-27.
 6. Петрушка, О. Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій / О. Петрушка, Ю. Баніт // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-178.
 7. Петрушка, О. В. Стан і проблеми формування доходів пенсійного фонду України в період реформування пенсійної системи [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка // Наука й економіка. – 2013. – № 1(29). – С. 56-61.
 8. Петрушка, О. В. Теоретичні основи функціонування державного пенсійного страхування України [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка // Фінансова система України : збірник наук. праць. Сер. Економіка. – 2010. – Вип 15. – С. 279-287.
 9. Петрушка, О. В. Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні / О. В.  Петрушка // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 119-127.
 10. Петрушка, О. Аналіз офіційних інституцій державного пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи в Україні / Олена Петрушка // Економічний вісник університету. – 2011. – Вип. 16/1. – С. 410-416.
 11. Petrushka, O. Die Hauptaufgaben der Vervollkommnung der staatlichen Rentenversicherung durch das Prisma der Rentenreform in der Ukraine / Olena Petrushka // Platzbestimmung Osteuropas on der sozio-okonomischen Globalisierung. – Berlin, 2013. – S. 407-417.
 12. Петрушка, О. Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів Пенсійного фонду України / Олена Петрушка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2016.– Вип.16. – С. 136–139.
 13. Петрушка, О. World experience of financial support of health care: lessons for Ukraine / Olena Petrushka // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016.– №3(7).– С.247–252.
 14. Петрушка, О. Недержавне пенсійне страхування як альтернатива забезпечення гідної старості / О. В. Петрушка // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства : погляди науковців і практиків : збірн. тез. доп. Першої інт.-конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ (м. Тернопіль, 14 квіт. 2015 р.) / відп. ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Видав. центр “Вектор”, 2015. – С. 87–90.
 15. Петрушка, О. До питання щодо оптимізації тарифів на державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України / О. В. Петрушка // Фінансово-банківські та адміністративні послуги : проблеми управління та перспективи розвитку : збірн. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 12-13 лист.2015р.). – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 167–168.
 16. Петрушка, О. До питання про об’єктивну необхідність державного пенсійного страхування / О. В. Петрушка // Збірник наук. праць перших наукових читань пам’яті С. І. Юрія ; тези наук. доп. (Тернопіль, 26 лист. 2015 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С.141-144.
 17. Петрушка, О. Роль фінансової грамотності населення у розвитку  пенсійної системи України / О. В. Петрушка // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства : погляди науковців і практиків : збірн. тез доп. Другої Всеукр. Інт.-конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ (м. Тернопіль, 11 квіт. 2016 р.) / відп. ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Видав. Центр “Вектор”, 2016. – С. 86–89.
 18. Petrushka, O. Innovative aspects of the health care system reform in Ukraine/ Olena Petrushka// International scientific-practical conference economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: conference proceedings, Part II. – Lisbon, 2016. – P.140–142.
 19. Petrushka, O. Development of multicomponent pension systems as a mean of protection of citizens in old age/ Olena Petrushka// International Scientific Conference Economy and Society: The modern foundations of human development, October 31, 2016. – Germany: Leipzig. – P.204–205.
 20. Петрушка, О. Корпоративне пенсійне страхування як складова соціального захисту найманих працівників/ О. В. Петрушка //Збірник наук. праць Других наукових читань пам’яті С.І. Юрія: збірник наук. праць / За ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. – лист. 2016 р., м. Тернопіль – Тернопіль: ТНЕУ, 2016.   – С.101–103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Петрушка, О. В. Закономірності функціонування державного пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 27-47.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 5. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 6. Петрушка, О. В. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 64-83.
 7. Петрушка, О. В. Моніторинг акумулювання доходів бюджету Пенсійного фонду України [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 111-130.
 8. Петрушка, О. В. Оцінювання механізму формування спеціальних пенсій в період проведення пенсійної реформи [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 174-202.
 9. Петрушка, О. В. Перспективи поліпшення порядку формування пенсійних виплат в період проведення пенсійної реформи [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 283-299.
 10. Петрушка, О. В. Практика формування пенсійних виплат призначених на підставі універсального пенсійного законодавства [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 145-174.
 11. Петрушка, О. В. Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного забезпечення [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-27.
 12. Петрушка, О. В. Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів Пенсійного фонду України [Текст] / О. В. Петрушка // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 266-283.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Соціальне страхування : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка ; віпдов. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Фонди соціального страхування [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 28 с.
 3. Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка, І. П. Сидор ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 32 с.