Августин Руслан Ростиславович

августин

Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: порфесор

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ: 

 1. Августин, Руслан Ростиславович Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг [Текст] : дис... канд. екон. наук / Августин Руслан Ростиславович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006.. - 197 c. 
 2. Августин, Руслан Ростиславович Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Августин Руслан Ростиславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж.. - Л., 2006.. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Августин, Р. Інструментарій управління муніципальною нерухомістю в умовах становлення ринкових відносин / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 208-210.
 2. Августин, Р. Основні підходи до вибору механізмів управління комунальною нерухомістю / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 144-150.
 3. Августин, Р. Світовий та вітчизняний досвід управління комунальною власністю міста / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 57 ­– 60.
 4. Августин, Р. Шляхи вдосконалення механізмів управління об'єктами комунальної власності міста / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 181-185.
 5. Августин, Р. Напрямки удосконалення організаційного та інформаційного забезпечення контролю за використанням комунального майна / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 250-253.
 6. Августин, Р. Інформаційне забезпечення контролю за використанням комунального майна / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 192-194.
 7. Августин, Р. Поняття і зміст права комунальної власності: проблемні моменти / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка, 2006. – № 20. – С. 40-42.
 8. Августин, Р. Конкурентоспроможність та основні поняття, що її характерезують / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 39-44.
 9. Августин, Р. Використання інструментарію територіального маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування / Р. Августин // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, – 2007. – № 7. – С. 11-13.
 10. Августин, Р. Зовнішньоекономічна діяльність в сучасних умовах: проблеми та загрози / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 41-44.
 11. Августин, Р. Цінова політика та її формування в умовах ринку / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 126-129.
 12. Августин, Р. Проблематика вартості житла в Тернополі / Р. Августин // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 143-148.
 13. Бабій, В. М. Митні органи України та їх роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності / В. М. Бабій, Р. Августин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 230-233.
 14. Бабій, В. М. Облік основних засобів і нематеріальних активів / В. М. Бабій, Р. Августин, О. Дмитришин // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 1999. – Вип. 3. – С. 64-68.
 15. Бабій, В. М. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / В. М. Бабій, Р. Августин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 8. – С. 54-63.
 16. Августин, Р. Тенденції формування регіонального комплексу соціально-комунальних послуг / Р. Августин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 52-57.
 17. Августин, Р. Р. Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та метод [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 109-114.
 18. Августин, Р. Р. Особливості організації фінансових відносин природного монополіста в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 119-125.
 19. Августин, Р. Р. Природні монополії: економічна сутність та об’єктивна потреба їх виникнення [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.4. – С. 167-172.
 20. Августин, Р. Теоретичні основи управління комунальною власністю міста / Р. Августин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 85-90.
 21. Августин, Р. Комунальна власність – основа економічного розвитку територіальних громад [Електронний ресурс] / Р. Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 22. Августин, Р. Особливості формування корпоративного управління комунальною власністю в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Р. Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 23. Савчук, Л. Комунальна власність в системі ринкових відносин [Електронний ресурс] / Леонід Савчук, Роман Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 24. Августин, Р. Р. Фактори впливу на фінансові результати діяльності природних монополістичних структур [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк.
 25. Августин, Р. Р. Теоретико-методологічні основи діяльності природних монополістичних структур [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер. Економічна. – 2010.  – Вип. 33. – С. 180-185.
 26. Августин, Р. Р. Західноукраїнський досвід втілення ідей економічного персоналізму у міжвоєнну добу [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин.
 27. Августин, Р. Р. Ідентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації / Р. Р. Августин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 246-250.
 28. Августин, Р. Р. Формування інституціонального механізму регулювання тіньового сектора та економічного зростання держави [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Економічна. – 2014. – № 3. – С. 178-187.
 29. Августин, Р. Р. Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24(1). – С.192-197.
 30. Августин, Р. Р. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2014. –№ 1(76).– С. 4-9.
 31. Августин, Р. Р. Етиміологія тінізації економічних відносин [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23(15).– С. 159-163.
 32. Августин, Р. Р. Механізм формування прибутку природного монополіста [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2010. – Вип. 11. – С.124-128.
 33. Августин, Р. Р. Основні підходи до визначення показників результативності функціонування природного монополіста / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 259, т. VI. – С. 1475-1481.
 34. Августин, Р. Р. Залучення інституційного аналізу до історії економіки / Р. Р. Августин // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012. – № 23. – С. 165-173.
 35. Августин, Р. Р. Концепція економічного персоналізму та її економіко-історичне підґрунтя [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.15. – C. 201-209.
 36. Августин, Р. Р. Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій  в  умовах динамічного зовнішнього середовища / Р. Р. Августин, Ю. А. Богач // Наука молода. – 2012. – Вип. 18. – С. 9-13.
 37. Августин, Р. Р. Концептуальні характеристики взаємозв’язків тіньової економіки та соціально-економічного розвитку держави / Р. Р. Августин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : екон.-правовий, наук.-практ. журнал. – 2013. – № 4 (55). – С. 164-169.
 38. Августин, Р. Р. Моделювання процесів тінізації економічних відносин в теорії економічного зростання [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 38. – С. 462-468.
 39. Августин, Р. Р. Моделювання впливу тінізації економіки на соціально-економічний розвиток / Р. Р. Августин, Р. Л. Лупак // Проблемы развития внешне-экономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Т. 1. – С. 209-212.
 40. Августин, Р. Р. Індентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 3. – С. 37-41.
 41. Августин, Р. Р. Обліково-статистичні підходи до оцінювання обсягу та рівня тіньової економічної діяльності / Р. Р. Августин. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 125-129.
 42. Августин, Р. Р. Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України [Електронний ресурс] / Р. Л. Лупак, Р. Р. Августин, М. В. Цап // Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє : зб. наук. пр. – Львів, 2014. – Вип. 2 (106). – С. 208-217.
 43. Августин, Р. Р. Оцінювання рівня тінізaції ринку прaці України як передумова формування державної політики його детінізації [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 8. – С. 144-149.
 44. Августин, Р. Р. Стaн і проблеми підвищення ефективності держaвної політики детінізaції економічних відносин [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6, т. 1. – С. 235-238.
 45. Августин, Р. Р. Регіонaльні хaрaктеристики тіньового сектору економіки України [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т.19, вип. 3/3. – С. 62-66.
 46. Августин, Р. Р. Нaслідки експaнсії глобaльної тіньової економіки у систему вітчизняного внутрішньоекономічного розвитку [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – Вип. 8 (4). – 2014. – С. 27-34.
 47. Августин, Р. Р. Моделювання взаємовпливів розвитку соціально-економічного середовища та тіньового сектора економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. IV (56). – С. 6-13.
 48. Августин, Р. Р. Оцінювання рівня тіньової економіки України обліково-статистичними методами [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, В. Г. Васильців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 1. – С. 28-31.
 49. Августин, Р. Р. Ідентифікація структури та формування державної політики запобігання тінізації регіональної економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – Вип. № 7. – С. 554-559.

МОНОГРАФІЇ:

 1.  Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 338 с.
 3. Августин, Р. Р. Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні [Електронний ресурс] : монографія / Р. Р. Августин. - Тернопіль : Крок, 2017. - 309 с.
 4. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 5. Августин, Р. Р. Тіньовий сектор та його вплив на збалансований розвиток національної економіки [Текст] / Р. Р. Августин // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 101-119.

ПІДРУЧНИКИ і ПОСІБНИКИ:

 1. Августин, Р.Р. Управління інформаційними зв’язками [Текст]: навч. посіб. / Р.Р. Августин, Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с.
 

Авраменко Наталія Володимирівна

avramenko

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Авраменко, Н. Експлікація міфопоетичних мотивів у творчості українських та англомовних поетів-символістів початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Авраменко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10. – С. 257-265.
 2. Авраменко, Н. В. Національна революція 1917 року в Україні та її вплив на творчість поетів-символістів / Н. В. Авраменко // Наукові записки ТДПУ : зб. наук. праць. Сер. Історія. – Тернопіль, 1997. – Вип. 6. – С. 286-289.
 3. Авраменко, Н. В. Нові мотиви у ліриці поетів-символістів як відгук на національну революцію 1917 року в Україні / Н. В. Авраменко // Наукові записки ТДПУ. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 4. – С. 42-48.
 4. Авраменко, Н. В. До генези символізму в Україні / Н. В. Авраменко // Наукові записки.  Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – Вип. 5. – С. 79-86.
 5. Авраменко, Н. В. Художній світ лірики Павла Савченка в контексті українського символізму / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 7. – С. 4-13.
 6. Авраменко, Н. В. Феномен символізму в контексті сучасної інтерпретації. / Н. В. Авраменко // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2000. – № 21. – С. 60-69.
 7. Авраменко, Н. В. Естетична парадигма комунікативної природи символізму / Н. В. Авраменко // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2001. – № 23. – С. 27-34.
 8. Авраменко, Н. В. Літературне життя як онтологічна основа критичного дискурсу символізму кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н. В. Авраменко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія. – Ужгород, 2004. – Вип. 9. – С. 74-78.
 9. Авраменко, Н. В. До питання про опрацювання вокабулярію: теоретичні та практичні аспекти навчання / Н. В. Авраменко // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. статей. – Ужгород : ТОВ “Борнео”, 2004. –Вип. 2. – С. 348-355.
 10. Авраменко, Н. В. Засоби творення символістського дискурсу в поезії Луїзи Боган / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. XIV. – С. 197-211.
 11. Авраменко, Н. В. Експлікація образів буддизму, іудаїзму, християнства як складових міфологічних систем у ліриці українських та англо-американських символістів / Н. В. Авраменко // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип. XV. – С. 266-274.
 12. Avramenko, N. V. Some glimpses into the Irish literary scene on the verge of the XIX – XX century and during the first two decades of the XX century / N. V. Avramenko // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. 4. ч. 1. – С. 41-46.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Авраменко, Н. В. Business communscation: Presentations ( Комунікації в бізнесі: презентації) [Текст]: Навч.посіб. /Н. В. Авраменко, Н. В. Ануфрієва.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 128 p.
 2. Семенчук, Ю. О. Англійська мова для менеджерів. Комунікативний підхід [Текст] : Навчальний посібник / Ю. О. Семенчук, Н. В. Авраменко. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 199 с.
 3. Семенчук, Ю.О. Вивчай менеджмент англійською мовою: Навч. пос. / Ю.О. Семенчук, Н.В. Авраменко. – Тернопіль: «Економічна думка», 1999. – 146 с.
 

Адамик Богдан Петрович

Богдан Петрович АдамикКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан факультету банківського бізнесу

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Адамик Богдан Петрович Функції Національного банку в системі регулювання грошово- кредитних відносин в економіці України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Адамик Богдан Петрович. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 203 с.
 2. Адамик Богдан Петрович Функції Національного банку в системі регулювання грошово- кредитних відносин в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Адамик Богдан Петрович. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 23 с.

Публікації:

Статті:

 1. Адамик, Б. Дієвість інструментів монетарного регулювання у перехідній економіці / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 56-58.
 2. Адамик, Б. Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності / Богдан Адамик // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 28-38.
 3. Адамик, Б. Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні / Богдан Адамик // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 27-33.
 4. Адамик, Б. Операції на відкритому ринку як інструмент монетарної політики в Україні: проблеми і перспективи / Б. Адамик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 84-87.
 5. Адамик, Б. Стійкість банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи її забезпечення / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 81-84.
 6. Адамик, Б. Теоретико-методологічні засади впливу процесів глобалізації на банківську систему України / Богдан Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 105-111.
 7. Адамик, Б. П. Вибір цільової спрямованості монетарної політики в Україні / Б. П. Адамик // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 72-81.
 8. Адамик, Б. П. Трансформація парадигми державного регулювання банківської діяльності в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик // Зб. наук. праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – № 1. – С. 7-18.
 9. Адамик, Б. П. Інституційна організація державного регулювання діяльності банків в Україні та проблеми її координації / Б. П. Адамик // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 154-156.
 10. Адамик, Б. Проблеми координації діяльності органів державного регулювання банківської сфери в Україні / Богдан Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 19-22.
 11. Адамик, Б. Особливості реалізації валютної політики Національного банку України в посткризовий період економіки / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 55-63.
 12. Адамик, Б. Проблема вибору проміжної цілі монетарно політики Національного банку України / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 95-99.
 13. Адамик, Богдан Міжнародні принципи ефективного банківського нагляду та аналіз їх дотримання в Україні / Богдан Адамик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 19-21.
 14. Адамик, Б. Аналіз застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні / Богдан Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 152-156.
 15. Адамик, Б. Аналіз еволюції регулювання банківської діяльності в Україні / Богдан Адамик // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 296-298.
 16. Адамик, Б. Валютна політика як необхідна умова ефективної організації міжнародних економічних відносин України / Б. Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 126-131.
 17. Адамик, Б. Вплив заощаджень на формування пропозиції грошей [Електронний ресурс] / Б. Адамик.
 18. Адамик, Б. П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик.
 19. Адамик, Б. Оптимізація наглядово-контрольної роботи Національного банку України [Електронний ресурс] / Б. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 13. – С. 131-137.
 20. Адамик, Б. Механізм грошової трансмісії та канали його впливу на економіку / Богдан Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 71-74.
 21. Адамик, Б. П. Особливості інституційної організації державного регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] / Богдан Петрович Адамик // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14. – № 2. – С. 6-11.
 22. Адамик, Б. Інституційна організація державного регулювання банківської діяльності [Електронний ресурс] / Богдан Адамик // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4(43). – С.97-103.
 23. Адамик, Б. П. Інституційна архітектура державного регулювання діяльності банків в умовах посткризового розвитку фінансового ринку [Електронний ресурс] / Б. П. Адамик // Наука й економіка. – 2013. – № 3(31). – С. 11-16.
 24. Адамик, Б. П. Тенденції регулювання діяльності банків в умовах нестабільності світових фінансових ринків / Б. П. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 88-93.
 25. Адамик, Б. П. Становлення системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: нормативно-правові аспекти / Богдан Петрович Адамик, Андрій Сергійович Скірка // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 1. – С. 158-165.
 26. Адамик, Б. П. Світовий досвід функціонування системи гарантування вкладів та можливості його використання в Україні / Богдан Петрович Адамик, Андрій Сергійович Скірка // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 39-45.
 27. Адамик, Б. Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 63-76.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Адамик, Б. П. Роль Національного банку України як регулятора макроекономічних процесів в умовах глобалізації світової економіки. – С. 10–22.
 2. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с.
 3. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Адамик, Б. П. Аналіз застосування принципів ефективного банківського нагляду в Україні. – С. 125–131.
 4. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 5. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.
 6. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 3. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278 с.
 4. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-мет. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 160 с.
 5. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 393 с.
 6. Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 278 с.
 7. Адамик, Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик, І. С. Литвин, В. О. Ткачук. – К. : Знання, 2008. – 351 с.
 8. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Адамик, Б. П. Банківські електронні послуги [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 94 с.
 10. Адамик, Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Тайп, 2008. – 148 с.
 11. Адамик, Б. П. Банківські електронні послуги [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 96 с.
 12. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 13. Адамик, Б. П. Операції банків із цінними паперами [Текст] / Б. П. Адамик // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 389-422.
 14. Адамик, Б. П. Регулювання банківської діяльності та нагляд [Текст] / Б. П. Адамик // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 613-654.
 15. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 

Адамик Вікторія Віталіївна

adamyk

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Адамик, В. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід / В. Адамик, Н. Комар // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 1. – С. 57-75.
 2. Адамик, В. В. Оцінка ефективності та рівня інституційного забезпечення розвитку людського капіталу Львівського регіону / В. В. Адамик // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2. – С. 79-86.
 3. Адамик, В. Трансформація механізмів міжнародної політики подолання бідності у ХХІ столітті / Вікторі Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 82-90.
 4. Адамик, В. Актуальні питання продовольчої безпеки і розвитку сільського господарства у контексті подолання бідності / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 61-68.
 5. Адамик, В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 7-16.
 6. Адамик, В. Країни, що розвиваються, на міжнародному ринку боргових цінних паперів / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 170-177.
 7. Адамик, В. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів / Вікторія Адамик, Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 134-142.
 8. Адамик, В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Вікторія Адамик, Галина Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 69-78.
 9. Адамик, В. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / Вікторія Адамик, Андрій Савка // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 1. – С. 31-49.
 10. Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / Алла Мельник, Вікторія Адамик // Журнал Європейської економіки. – №1. – 2013. – Т. 12, № 1.  – С. 57-78.
 11. Адамик, В. В. Проблема бідності крізь призму «соціального вакууму» [Електронний ресурс] / В. В. Адамик, А. Ф. Мельник // Наука й економіка.– 2014.– №. 1.– С. 208-217.
 12. elnyk, A. Ubo`stwo w regionah Ukrainy : przyczyny I skutki [Електронний ресурс] / А. Melnyk, W.W. Аdamyk // Research Papers of Wroclaw University of Economics: Local and Regional Economy in Theory and Practice. – 2015. – № 393. – Р. 19-32.
 13. Адамик, В. Прямі іноземні інвестиції як інструмент вирішення проблеми бідності у країнах, що розвиваються / Вікторія Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 113-123.
 14. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 15. Адамик, В. Трансформація європейської міграційної політики в умовах глобальних і регіональних викликів [Текст] / Вікторія Адамик, Наталія Стахова // Вісник економіки. – 2022. – № 3(105) : лип.-верес. – С. 137-151.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково-дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 2. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 

Адамик Оксана Василівна

adamyk_ov

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в. о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 190 с.
 2. Адамик, Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Оксана Василівна Адамик.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Адамик, О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 39-49.
 2. Адамик, О. Прагматизм розрахунків органів Пенсійного фонду з одержувачами пенсій і допомог / О. Адамик // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 75-85.
 3. Адамик, О. Видатки органів пенсійного фонду: їхня класифікація відповідно до пенсійних програм і відображення в обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 160-166.
 4. Адамик, О. Організація обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 5. – С. 36-42.
 5. Адамик, О. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення оподаткування піприємства / О. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С.109-115.
 6. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі річного заключення рахунків проточного обліку в органах Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 286-293.
 7. Адамик, О. В. Витрати органів Пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку. / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит.– 2007. – № 9.– С. 40-49.
 8. Адамик, О. В. Облік касових та фактичних видатків органів Пенсійного фонду районного рівня / О. Адамик // Вісник Тенопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008.– Вип. 1.– С. 93-105.
 9. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з держбюджету : проблеми класифікації та адміністрування / О. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.– № 1.– С. 13-29 .
 10. Лучко, М. Взаємозв’язок положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законодавством України [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Наукові записки . – Чортків, 2001. – С. 12-14.
 11. Адамик, О. Виділення податкових розрахунків в окрему підсистему обліку: науково-економічний і психолого-практичний аспекти [Електронний ресурс] / Михайло Лучко, Оксана Адамик // Психологія і суспільство. – 2001. – № 1. – С. 150-163.
 12. Адамик, О. Облік органами Пенсійного фонду компенсованих з держбюджету сум недоотриманих доходів / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2008. – № 10. – С. 187-191.
 13. Адамик, О. Організація податкових розрахунків з податку на прибуток у системі бухгалтерського обліку / О. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 1. – С. 66-72.
 14. Адамик, О. Доходи суб'єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація / Оксана Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 29-36.
 15. Адамик, О. Формування матеріальної складової валових витрат та їх відображення у бухгалтерському обліку / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 202-205.
 16. Адамик, О. Внутрішньогосподарський контроль податкових розрахунків: організація та методика здійснення / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 116-121.
 17. Адамик, О. В. Дохід як основна облікова категорія / О. В. Адамик // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 121-124.
 18. Адамик, О. Формування бюджету пенсійного фонду України: інституційно-процедурний аспект / Оксана Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 157-164.
 19. Адамик, О. В. Доходи бюджетних установ за методом нарахування в умовах уніфікації облікових систем державного сектору економіки [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : НУ „Львівська політехніка”, 2012. – № 721. – С. 42-48.
 20. Адамик, О. В. Затрати, пов’язані з основними фондами: особливості формування і віднесення до валових витрат [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 198-200.
 21. Адамик, О. Визнання, вимірювання і відображення в обліку доходів підприємства відповідно до національних стандартів / Оксана Адамик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 101-107.
 22. Адамик, О. В. Бюджетні асигнування та дотації суб'єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності / О. В. Адамик // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 141-144.
 23. Адамик, О. В. Власний капітал бюджетних установ у процессах уніфікації вітчизняних облікових систем державного сектора економіки до світових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 412-422.
 24. Адамик, О. В. Інструменти "хмарних обчислень" як фактор удосконалення обліку в бюджетних установах / Оксана Василівна Адамик // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 179-184.
 25. Адамик, О. В. Формування економічної ін­формації в умовах реформу­вання бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Вісник Тернопільської академії народного го­сподарства. – Тернопіль : Економі­чна думка, 2001. – Вип. 14.– С. 163-168.
 26. Адамик, О. В. Бухгалтерська і податкова ін­терпретація терміну “дохід” та їх взаємозв’язок / О. В. Адамик // Вісник Київсь­кого національного університету ім. Т. Г. Шев­ченка. Сер. Економіка. – Київ, 2001. – Вип. 52. –С. 73-78.
 27. Адамик, О. В. Неузгодженість положень (стандартів) бухгалтерського обліку з податковим законо­давством України / О. В. Адамик // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – Вип. 8. – С. 128-131.
 28. Адамик, О. В. Проблеми відображення в об­ліку податку на прибуток від­повідно до національних стан­дартів / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский политехнический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2001. – Вып. 24. – С. 18-21.
 29. Адамик, О. В. Застосування штрафних санк­цій в умовах реформування по­даткового законодавства / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 12. – С. 27-31.
 30. Адамик, О. В. Способи формування в обліку податкового зобов’язання з по­датку на прибуток / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 1. – С. 20-24.
 31. Адамик, О. В. Податок на прибуток: конфлікт норм податкового законодав­ства із положеннями бух­гал­тер­сько­го обліку / О. В. Адамик // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 4. – С. 21-22.
 32. Адамик, О. В., Формування матеріальних витрат: національні стандарти і оподаткування / О. В. Адамик // Вестник Национального технического уни­верситета “Харьковский поли­тех­нический ин­ститут”. Сер. Технический прогресс и эффектив­ность производства. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2003. – №23. – С. 160-161.
 33. Адамик, О. В. Податкова політика в системі управління підприємством / О. В. Адамик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С. 410-417.
 34. Адамик, О. В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку / О. В. Адамик // Галицький економічний вісник. – 2004. – Вип. 2. – С. 116-126.
 35. Адамик, О. В. Соціальний захист сільського населення в адміністративно-розподільчій та ринковій системах економіки / О. В. Адамик, О. М. Ціхановська // Агроінком. – 2005. – № 5-6. – С. 49-52. 
 36. Адамик, О. В. Облік внутрівідомчих розрахунків у системі органів Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008. – Вип. 1. – С. 45-47.
 37. Адамик, О. Проблеми обліку виконання бюджету органами Пенсійного фонду України в контексті реформування системи пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]/ Оксана Адамик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – № 5. – С. 37-42.
 38. Адамик, О. В. Проблеми формування та обліку власних коштів пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Вісник Національного уні­вер­­ситету водного гос­по­дар­ства та природокористу­вання. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип.4 (44), ч. 2. – С. 145-150.
 39. Адамик, О. В. Класифікація власних коштів Пенсійного фонду України: проблеми застосування та шляхи реформування [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23,  ч. ІІ. – 239 с. – С. 23-29.
 40. Адамик, О. В. Пенсійні виплати з фондів соціального страхування: проблеми міжбюджетних розрахунків та обліку / О. В. Адамик // Науковий віснику Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2010. – Спец. вип. 29, ч. 1. – С. 27-33. 
 41. Адамик, О. В. Класифікація доходів учасників бюджетного процесу в умовах уніфікації вітчизняних та міжнародних облікових стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 19. – 220 с. – С. 192-196.
 42. Адамик, О. В. Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу [Електронний ресурс] / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – № 20. – С. 203-209.
 43. Адамик, О. В. Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ / О. В. Адамик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – 131 с. – С. 120-129.
 44. Сисюк, С. В. Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, О. В. Адамик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 11. - С. 111-116.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик, О. В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України [Текст] : монографія / О. В. Адамик. – Тернопіль : Крок, 2013. – 298 с
 2. Лучко, М. Р. Облік комерційної діяльності [Текст] / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль : Карт- бланш, 2005. – 441 с.
 3. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Адамик, О. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Електронний ресурс]: навч. посіб. /О. В. Адамик.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 33 с.
 

Адамів Олег Петрович

адамів

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

 

 

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування [Електронний ресурс] / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 2. Адамів, О. П. Нейромережева обчислювальна система управління мобільним роботом по заданій траєкторії [Електронний ресурс] / О. П. Адамів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.158-161.
 3. Koval, V. The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control [Електронний ресурс] / V. Koval, Hubert Roth, Anatoly Sachenko [and other] // Artificial Intelligence journal. – Donetsk, Ukraine, 2008. – #4. – РР. 512-521.
 4. Koval, V. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images [Електронний ресурс] / V. Koval, Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko [and other] // International Journal of Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2012. – Vol. 1 (1). – РР. 11-16.
 

Албанський Іван Богданович

албанський

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада:старший викладач

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 180 с.
 2. Албанський, Іван Богданович Кореляційні спецпроцесори опрацювання цифрових даних в кодових системах різних теоретико-числових базисів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Іван Богданович Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Албанський, І. Б. Метод кореляційного опрацювання інформаційних даних, структура та компоненти високопродуктивних кореляторів у базисі Хаара–Крестенсона [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський.
 2. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 3. Ширмовська, Н. Г. Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння [Електронний ресурс] / Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський, І. Р. Пітух, О. Л. Кулинин // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – № 3(29). – С. 112-118.
 4. Албанський, І. Б. Архітектура та структурна складність унітарних спецпроцесорів кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5. – 83-86.
 5. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик складності кореляційних спецпроцесорів реалізованих у різних ТЧБ / І. Б. Албанський // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6. – С. 67-70.
 6. Албанський, І. Б. Аналіз структури та системних характеристик багатокаскадних регістрів зсуву кореляційних процесорів у різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський, Л. П. Гайда // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 15-23.
 7. Албанський, І. Б. Теорія та процесори визначення інформаційної міри ентропії на основі кореляційних функцій /І. Б. Албанський, Я. М. Николайчук, І. О. Погонець та ін. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2, вип. 2. – С. 37-45.
 8. Албанський, І. Б. Дослідження інформативності алгоритмів процесорів обчислення автокореляційних функцій / І. Б. Албанський // Вісник Тернопільсьского національного технічного університету. – 2011. – Т. 16, № 3. – С. 227-235.
 9. Николайчук, Я. М. Спецпроцесори кореляційного опрацювання даних у теоретико-числовому базисі Радемахера з порозрядним сумуванням результатів обчислень [Текст] / Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, В. В. Кирилюк // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІІІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2013 [м. Тернопіль, 17-18 трав. 2013 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - С. 106-107.
 10. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки інформації в різних теоретико-числових базисах / І. Б. Албанський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи та мережі. – Львів : видавництво “Львівська політехніка”, 2010. – № 688. – С. 10-16.
 11. Албанський, І. Б. Теорія та алгоритми кореляційного опрацювання сигналів на основі лінійних та нелінійних операторів / І. Б. Албанський, Т.О. Заведюк, Г.Б. Корнійчук // Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)”. – Київ : Інститут кібернетики В. М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 12-13.
 12. Албанський, І. Б. Спецпроцесори кореляційної обробки сигналів / І. Б. Албанський, Т. О. Заведюк // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХV)”. – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 8-13.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Б. Албанський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 42 с.
 

Алексеєнко Людмила Михайлівна

alekseenkoКафедра управління та адміністрування ІФННІМ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : дис. ... доктора екон. наук : 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 429 с.
 2. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 36 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. Вплив державного регулювання економіки на становлення інституту ринку / Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 29-33.
 2. Алексеєнко, Л. М. Інституціональні засади стабілізації економічної системи України в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2009. – № 3, т. І. – С. 304-309.
 3. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку: реалії та пріоритетні напрями гарантування національної безпеки [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Н. В. Савчук // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 7-11.
 4. Алексеєнко, Л. Передумови і пріоритети інтеграції ринку фінансового капіталу України у світову фінансову систему / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 113-118.
 5. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний конспект та закономірності / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 89-92.
 6. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 92-95.
 7. Алексеєнко, Л. М. Пріоритетні напрями задіяння фінансово-кредитних важелів в систему регіонального управління економікою [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Л. В. Кузнєцова, Я. М. Фаріон // Наука й економіка. – 2006. – № 4. – С. 5-6.
 8. Алексеєнко, Л. Ринок корпоративних фінансових і страхових послуг в умовах інтеграційних процесів / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 146-152.
 9. Алексеєнко, Л. М. Розвиток депозитарного забезпечення ринку цінних паперів як каталізатор залучення іноземного капіталу [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 7-10.
 10. Алексеєнко, Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Людмила Алексеєнко, Наталія Савчук // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 189-195.
 11. Алексеєнко, Л. Світові економічні кризи і Україна: заходи антикризового управління з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу / Л. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 181-188.
 12. Алексеєнко, Л. Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 95-102.
 13. Алексеєнко, Л. Теорія і практика фінансів, грошового обігу і кредиту: реалії та перспективи / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2004. – № 7. – С. 93-95.
 14. Алексеєнко, Л. М. Розвиток ринку фінансових послуг як запорука економічного зростання / Л. М. Алексеєнко // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 152-156.
 15. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 16. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий капітал в економічній системі держави / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 7-12.
 17. Алексеєнко, М. Д. Формування статутного капіталу банку / М. Д. Алексеєнко, Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109-115.
 18. Лютий, І. Традиційно усталені та новітні засади діяльності фінансових посередників у конкурентному середовищі / Ігор Лютий, Максим Алексеєнко, Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 211-218.
 19. Лютий, І. О. Стратегічні перспективи ринку фінансового капіталу в контексті інтеграційних процесів / І. О. Лютий, Л. М. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 109-117.
 20. Юрій, С. Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі / С. Юрій, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 94-95.
 21. Юрій, С. Фінансова освіта в Російській Федерації: витоки, сучасність та перспективи / Сергій Юрій, Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2009. –№ 1. – С. 164-167.
 22. Алексеєнко, Л. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи / Л. Алексеєнко, Н. Радова, Є. Соколовський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 27-32.
 23. Алексеєнко, Л. Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки / Людмила Алексеєнко, Микола Стецько // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 10-12.
 24. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інституціїї та перспективи їх діяльності в Україні / Л. М. Алексеєнко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 31-33.
 25. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інновації в умовах інституціональних перетворень соціально-економічних систем / Л. М. Алексеєнко // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 180-182.
 26. Лютий, І. Фінансова система та її вплив на макроекономічні процеси в Україні / І. Лютий, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 92-95.
 27. Алексеєнко, Л. Тенденції і напрями підвищення ефективності функціонування фінансового капіталу в реальному секторі економіки / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип.16. – С. 139-141.
 28. Алексеєнко, Л. М. Формування і розвиток системи оподаткування фінансових інститутів в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. – Вип. 22. – С. 11-18.
 29. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансових послуг: нові реалії та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [12-13 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 104-105.
 30. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інвестиції: сутнісно-теоретичний аспект / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-96.
 31. Алексеєнко, Л. М. Формування банківського капіталу в ринковій економіці / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 41-43.
 32. Алексеєнко, Л. М. Теоретичні засади фінансового планування та бюджетування на підприємстві /Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 75-79.
 33. Алексеєнко, Л. М. Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 321-324.
 34. Алексеєнко, Л. М. Еволюція сутності капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 251-254.
 35. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2012. – С. 14-19.
 36. Алексеєнко, Л. М. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процесі відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Н. В. Радова // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. Економіка. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 291-294.
 37. Алексеєнко, Л. М. Технології фінансового маркетингу у діяльності інституційних інвесторів / Л. М. Алексеєнко // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – Ч. 2. – С. 5-9.
 38. Алексеєнко, Л. М. Сучасний ринок фінансових послуг в умовах системних перетворень / Л. М. Алексеєнко // Фінансова система України: становленні та розвиток : зб. тез доп. Х Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 трав. 2012 р.]. – Острог, 2012. – С. 9-10.
 39. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку в системі економічної безпеки / Л. М. Алексеєнко // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – С. 219-222.
 40. Алексеєнко, Л. Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 91-95.
 41. Алексеєнко, Л. Роль науки в адаптації національного ринку фінансового капіталу в умовах європейського вибору / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 102-106.
 42. Стасик, О. Аналіз динаміки фінансових інновацій у процесі поглиблення фінансової інтеграції / Олександр Стасик, Людмила Алексєєнко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 225-227.
 43. Алексеєнко, Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 69-77.
 44. Алексеєнко, Л. Пріоритетні напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів / Л. М. Алексеєнко, М. А. Акімова // Наука й економіка. – 2011. – №1 (21). – С. 7-9.
 45. Алексеєнко, Л. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко, С. В. Гурняк // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 7-10.
 46. Алексеєнко, Л. Управління структурою капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко, Д. М. Любінецький // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 132-136.
 47. Алексеєнко, Л. Фінансові аспекти довірчого управління акціями підприємства / Л. Алексеєнко // Вісник Тернольської академії народного господарства . – Вип. 9. – . 199-204.
 48. Алексеєнко, Л. Концептуальні передумови становлення ринку фінансового капіталу в Україні / Л. Алексеєнко [Електронний ресурс] / Л. Алексеєнко.
 49. Алексеєнко, Л. Проблеми сумісного інвестування у процесі приватизації підприємств / Л. Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11 . – С. 22-29.
 50. Алексеєнко, Л. Фінансова стратегія виходу підприємства на ринок цінних пеперів / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 131-136.
 51. Алексеєнко, Л. Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур /Л. Алексеєнко, О. Стасик // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – 2013. – № 4(145). – С. 25-27
 52. Алексеєнко, Л. Перспективи становлення ринку цінних паперів в Україні / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 13-18.
 53. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 54. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 55. Алексеєнко, Л. Питання ролі фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і інститутів спільного інвестування в розвитку бізнес-процесів / Людмила Алексеєнко, Максим Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 27-35.
 56. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 57. Алексеєнко, Л. Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій / Л. Алексеєнко, Є. Соколовський // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 63-71.
 58. Алексеєнко, Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки / Людмила Алексеєнко, Алла Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 125-129.
 59. Алексеєнко, Л. Фінансування трудових ресурсів в умовах кризової циклічності / Л. Алексеєнко, О. Ціжма // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 2. – С. 140-151.
 60. Алексеєнко, Л. Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: теоретико-прикладний дискурс / Людмила Алексеєнко // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 22-32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансового капіталу : становлення, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Алексеєнко. – К. : Максимум, 2004. – 424 с.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси : підручник / за ред. С. І, Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – 687 с. – Із змісту : Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 4. Алексеєнко, Л. М. Економічний словник : банківська справа, фондовий ринок [Текст] : Українсько-англійсько-російський тлумачний словник / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич, О. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К. : Максимум, 2000. – 592 с.
 5. Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник : власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійський-російський) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. – Тернопіль : Астон, 2003. – 672 с.
 6. Андросюк, В. Педагогічний менеджмент і психодидактика [Текст] : навч. посіб. / В. Андросюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 214 с.
 7. Алексеенко, Л. Фондовый рынок и реальный сектор экономики [Текст] / Л. Алексеенко // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 25-30.
 8. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок [Текст] / Л. М. Алексеєнко // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 424-446.
 9. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 10. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 11. Алексеєнко, Л. М. Туристичні формальності [Текст] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 327-358.
 12. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.
 

Алілуйко Андрій Миколайович

aliluykoКафедра прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алілуйко, Андрій Миколайович Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем : дис ... канд. фіз.- мат. наук : 01.02.01 / Андрій Миколайович Алілуйко; НАН України. Ін-т математики.– К. : 2007.– 123 с.
 2. Алілуйко, Андрій Миколайович Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / А. М. Алілуйко ; НАН України. Ін-т математики. — К., 2007. — 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси та стійкість багатозв'язних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Проблеми динаміки та стійкості багатови-мірних систем : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2005. – № 1, т. 2. – С. 28–45.
 2. Алілуйко, А. М. Стійкість та стабілізація диференціальних систем другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Проблеми динаміки та стійкості багатови-мірних систем : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2006. – № 1, т. 3. – С. 7–24.
 3. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси та стійкість лінійних динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Український математичний журнал. – 2006. – № 11, т. 58. – С. 1446–1461.
 4. Алілуйко, А. М. Інваріантні множини та порівняння динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Нелінійні коливання. – 2007. – № 2, т. 10. – С. 163–176.
 5. Алілуйко, А. М. Алгебраїчні умови стійкості диференціальних систем другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко // Динамические системы. – 2007. – Вып. 22. – С. 96–108.
 6. Алілуйко, А. М. Стійкість диференціальних систем другого порядку з нелінійною невизначеністю [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко // Проблеми аналітичної механіки : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2008. – № 1, т. 5. – С. 10-19.
 7. Єрьоменко, В. Періодичні розв’язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку [Електронний ресурс] / В. Єрьоменко, А. Алілуйко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4, т. 14. – С. 181-187.
 8. Єрьоменко, В. О. Квазіперіодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, А. М. Алулійко // Український математичний журнал. – 2010. – № 6, т. 62. – С. 773-783.
 9. Єрьоменко, В. О. Періодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / В. Єрьоменко, А. Алулійко [Електронний ресурс] // Нелінійні коливання. – 2010. - № 3, т. 13. – С. 336-345.
 10. Алілуйко, А. М. Синтез робастного керування для диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, В. О. Єрьоменко // Проблеми аналітичної механіки : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2010. – № 1, т. 5. – С. 5-14.
 11. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск штампа, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. - С. 155-171.
 12. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, В. О. Єрьоменко.
 13. Алілуйко, А. М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв'язку / А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 221-226.
 14. Aliluiko, А. М. Invariant cones and stability of linear dynamical systems [Еlectronic resource] / А. М. Aliluiko, О. Н. Mazko // Ukrainian Mathematical Journal. – 2006. – № 11, v. 58. – P. 1635-1655.
 15. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № ¼ (67). – С. 10-17.
 16. Aliluiko, А. М. Invariant sets and comparison of dynamical systems [Еlectronic resource] / А. М. Aliluiko, О. Н. Mazko // Nonlinear Oscillations. – 2007. – № 2, v. 10. – P.155-168.
 17. Алілуйко, А. Стійкість та позитивність лінійних динамічних систем відносно світлового конуса [Електронний ресурс] / А. Алулійко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. –№ 4, т. 68. – С.202-208.
 18. Руська, Р. В. Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці [Електронний ресурс] / Р. В. Руська , А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка.– 2016.– № 3-4(62).– С. 155-162.
 19. Алілуйко, А. М. Дослідження динаміки взаємодії підприємств з використанням конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №1/3 (61). – С. 25-29.
 20. Алілуйко, А. Синтез керування для сім’ї псевдолінійних диференціальних систем [Електронний ресурс] / А. Алілуйко, І. Новосад // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1 (77). – С. 266-275.
 21. Алілуйко, А. М. Застосування методу аналізу ієрархій в управлінській діяльності сфери соціального влаштування дітей / А. М. Алілуйко, С. М. Миколюк, Н. А. Стефурак // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – C. 125-132.
 22. Прогнозування кількості закладів вищої освіти відносно факторів сьогодення [Текст] / Руслана Руська, Андрій Алілуйко, Світлана Пласконь, Іван Новосад // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 3. – С. 127-137.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 3. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с.
 2. Математика [Електронний ресурс] : метод. розроб. / уклад. А. М. Алілуйко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 124 с.
 3. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 5. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с. 
 

Альховіцька Олена Євгенівна

alhovitska

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна Периферія і центр в економіці ЄС : подолання нерівностей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олена Євгенівна Альховіцька-Магда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 216 с.
 2. Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна Периферія і центр в економіці ЄС : подолання нерівностей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Євгенівна Альховіцька-Магда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Альховіцька, О. Новий економічний порядок в аспекті сучасного розвитку східних країн-членів ЄС у центро-периферійному контексті / Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 128-133.
 2. Альховіцька, О. Центр та периферія в економіці Європейського Союзу на сучасному етапі розширення / Олена Альховіцька // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 3. – С. 318-325.
 3. Уніят, А. Вступ до СОТ: прогнозовані наслідки для легкої промисловості України / А. Уніят, О. Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 63-69.
 4. Уніят, А. Перспективи розвитку ринку готельних послуг в Україні: світовий досвід та вітчизняна практика / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 257-265.
 5. Уніят, А. Роль глобальних фінансових потоків у виникненні та поширенні фінансових криз / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 188-192.

 

 

Амбрик Лілія Петрівна

Амбрик

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Амбрик, Лілія Петрівна Розбудова фіскального інструментарію забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Петрівна Амбрик. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 20 с.
 2. Амбрик, Лілія Петрівна Розбудова фіскального інструментарію забезпечення економічного зростання в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Петрівна Амбрик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 232 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Амбрик, Л. П. Державний борг та економічне зростання / Л. П. Амбрик // Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – К. : ДКС Центр, 2011. – С. 88-89.
 2. Амбрик, Л. П. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. – 2011. – № 9.
 3. Амбрик, Л. П. Інституційне середовище використання фіскального інструментарію держави [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Наука й економіка. – 2010. – № 3. – С. 99-103.
 4. Амбрик, Л. П. Психологічні аспекти ставлення до фіску [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Управління розвитком. – ХНЕУ. – 2010. – № 4 (80). – С. 9-10.
 5. Амбрик, Л. П.Теоретичні домінанти та дивергенція теорій фіскального регулювання економіки / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 19. – С. 49-54.
 6. Амбрик, Л. Боргові інструменти: організаційні засади та практика функціонування в Україні / Лілія Амбрик // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 186-193.
 7. Амбрик, Л. П. Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію [ Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 53-57.
 8. Годованець, О. Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання / Олександр Годованець, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2011. - № 1. – С. 135-143.
 9. Амбрик, Лілія Функціонування спрощенної системи оподаткування у напрямку забезпечення соціально-економічного розвитку держави / Лілія Амбрик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 23-24.
 10. Десятнюк, О. М. Дисбаланс налоговой системы: причины и пути преодоления [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 1(60). – С. 45-50.
 11. Амбрик, Л. П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 28-33.
 12. Амбрик, Л. П. Европейский опыт налогового реформирования в посткризисный период [Электронный ресурс] / Л. П. Амбрик // Управління розвитком. - Харків : ХНЕУ, 2013. - № 6 (146). - С. 7-10.
 13. Амбрик, Л. П. Прагматика фіскальної політики України / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. - 2014. - № 8.
 14. Амбрик. Л. П. Соціальні ефекти застосування інструментів податкового регулювання [Електронний ресурс] / Л. П. Амбрик, О. П. Задворна // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 16. - С. 98-102.
 15. Амбрик, Л. П. Особливості оподаткування нерезидентів в Україні та зарубіжних країнах / Л. П. Амбрик // Ефективна економіка. - 2015. - № 8.
 16. Валігура, В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / Володимир Валігура, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 123-135.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Амбрик, Л. П.  Аналіз політики державних закупівель [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 179-196.
 4. Амбрик, Л. П.  Інститути місцевих запозичень у забезпеченні регіонального розвитку в Україні [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 299-316.
 5. Амбрик, Л. П.  Завдання фіскальної політики в контексті забезпечення потреб суспільства сталого розвитку [Текст] / Л. П. Амбрик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 384-394.
 6. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 7. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 8. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 9. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 10. Амбрик, Л. П. Парадигма податкової політики на локальному рівні [Текст] / Л. П. Амбрик // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 7-16.
 11. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 12. Амбрик, Л. П. Світові орієнтири й вітчизняні реалії екологічного оподаткування в системі координат "зеленої" економіки та сталого розвитку [Текст] / Л. П. Амбрик // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 116-127.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 2. Амбрик, Л. П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем оподаткування / Л. П. Амбрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 28-33.
 

Андросюк Віталій Миколайович

андросюк

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андросюк, Виталий Николаевич. Физическая подготовка студентов в условиях гибких педагогических технологий обучения : дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01. - Тернопіль, 1992. - 147 с.
 2. Андросюк, Віталій Миколайович. Фізична підготовка студентів в умовах гнучких педагогічних технологій навчання : автореферат дис. ... кандидата педагогічних наук : 13.00.01. - Харків, 1992. - 25 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Андросюк, В. Психологічні передумови раціонального навчання / В. Андросюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 115-119.
 2. Андросюк, В. Особливості педагогічного керівництва [Електронний ресурс] / Віталій Андросюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 13. – С. 82-85.
 3. Андросюк, В. Психологічне здоров’я як проблема і предмет дослідження [Електронний ресурс] / Віталій Андросюк.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Андросюк, В. Педагогічний менеджмент і психодидактика [Текст] : Навч. посіб. / В. Андросюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 214 с.
 2. Андросюк, В. М. Педагогічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. М. Андросюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 200 с.
 

Андрушків Роман Юрійович

andrushkiv r yu

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андрушків, Роман Юрійович Формування системи соціально-екологічної політики з безпеки життєдіяльності населення [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Андрушків Роман Юрійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Л., 2011. - 242 с.
 2. Андрушків, Роман Юрійович Формування і особливості розвитку соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Роман Юрійович Андрушків. - Львів : ЛУБП, 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Адрушків, Р. Регіональна програма забезпечення стабільності соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Р. Андрушків // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 135-137.
 2. Брич, В. Концептуальні підходи до обгрунтування роняття « соціально-екологічна безпека життєдіяльності населення регіону» [Електронний ресурс] / В. Брич, Р. Адрушків.
 3. Андрушків, Р. Ю. Методичні особливості дослідження соціально–екологічної безпеки та ризиків життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 35 – С. 360-367.
 4. Андрушків, Р. Стратегічні пріоритети управління регіональною системою соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Роман Андрушків // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 18-20.
 5. Андрушків, Р. Ю. Методологія визначення соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення регіону / Р. Ю. Андрушків // Социально-экономические аспекти промышленной политики. – Донецк, 2006. – Т. 2. – С. 232-236.
 6. Андрушків, Р. Ю. Регіональний соціально-екологічний моніторинг як засіб контролю соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення / Р. Ю. Андрушків // Вісник Донецького університету економіки та права. Сер. Економіка та управління. – Донецьк : Дон УЕП, 2007. –  № 2. – С. 141-144.
 7. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічні загрози життєдіяльності населення Тернопільської області / Р. Ю. Андрушків // Схід :  аналіт.-інформ. журнал. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 32-35.
 8. Андрушків, Р. Ю. Стратегія реалізації  регіональної політики соціально-екологічної безпеки життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Бізнес-навігатор :  наук.-вироб. журнал. – Херсон, 2008. – С. 144-150.
 9. Андрушків, Р. Ю. Аналіз та оцінка соціально-екологічної ситуації Тернопільської області / Р. Ю. Андрушків // Економіка розвитку : наук. журнал. – Харків : Харківський національний економічний університет (ІНЖЕК), 2010. – № 1. – С. 83-86.
 10. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічний моніторинг як інструмент  соціально-екологічної політики з безпеки життєдіяльності населення / Р. Ю. Андрушків // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2011. – № 2. – С. 59-63.
 11. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічна безпека, як пріоритетний елемент у формуванні соціальної політики держави / Р. Ю. Андрушків // Інноваційна  економіка. – Тернопіль, 2013. – Вип. 5 (40). – С. 121-130.
 12. Андрушків, Р. Ю. Соціально-екологічна політика як складова соціальної політики держави / Р. Ю. Андрушків // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБ, 2013. – № 70 – С. 154-159.
 13. Андрушків, Р. Ю. Зв'язок системи мотиваційних впливів керівника із загальною результативністю діяльності підприємства / Р. Ю. Андрушків // Економічний вісник Донбасу : наук. журнал. – Луганськ : «Альма - матер»,  2014. – № 2 (36).
 14. Андрушків, Р. Ю. До питання державної системи моніторингу стану довкілля і умов життєдіяльності населення [Електронний ресурс] / Р. Ю. Андрушків // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 11. – С. 186-189. 
 

Андрушків Тарас Ігорович

Тарас Ігорович Андрушків

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

 ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. - 186 с.
 2. Андрушків, Тарас Ігорович. Роль банків у розвитку фінансового ринку України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Андрушків Тарас Ігорович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2001. - 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників банками України в період розвитку економічної кризи / Тарас Андрушків, Ніна Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 91-95.
 2. Андрушків, Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку / Тарас Андрушків // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 113-119.
 3. Андрушків, Т. Сучасні проблеми у розвитку повноцінних ринкових засад функціонування банківської системи України / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 81-83.
 4. Андрушків, Т. Формування конкурентоспроможності фондового ринку України та шляхи його інтеграції до міжнародних фондових ринків / Тарас Андрушків // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 107-110.
 5. Андрушків, Т. Проблеми управління кредитним портфелем банків України та шляхи їх подолання / Тарас Андрушків // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 299-302.
 6. Андрушків, Т. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 3-13.
 7. Андрушків, Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / Т. Андрушків // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 3-9.
 8. Андрушків, Т. Роль комерційних банків у розвитку депозитарної системи України / Тарас Андрушків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 196-198.
 9. Андрушків, Т. І. Проблеми реалізації кредитної політики баками України в умовах економічної кризи / Т. І. Андрушків // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, ч.  2. – С. 24-31.
 10. Андрушків, Т. І. Недосконалість регулювання банківської системи України НБУ у період 2014-2015 років в Україні / Т. І. Андрушків // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 102. – С. 94-105.
 11. Андрушків, Т. І. Злиття та поглинання в банківській системі України / Т. І. Андрушків // ScienceRise : наук. журнал. – Харків : НВП ПП  «Тех-нологічний центр», 2015. – № 6/3 (11). – С. 43-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Андрушків, Т. І. Передумови, причини і наслідки фінансово-кредитної кризи в Україні та її вплив на розвиток економіки [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 156-173.
 2. Андрушків, Т. І. Проблеми банківського кредитування в Україні та шляхи подолання кредитної кризи [Текст] / Т. І. Андрушків // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 191-209.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Андрушків, Т. І. Структурні зміни ринку банківських послуг та кредитного ринку, зумовлені кризовими явищами в економіці [Текст] / Т. І. Андрушків // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 7-23.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало, І. С. Гуцал, Я. І. Чайковський [та ін.] ; за ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 318 с.
 

Андрущенко Володимир Леонідович

андрущенко володимир леонідович

Кафедра фінансів

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 

 Публікації:

СТАТТІ:

 1. Андрущенко, В. Л.Ризики-сигнали тривоги в оподаткуванні [Електронний ресурс] / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – №2(49). – С.74-83.
 2. Андрущенко, В. Західні теорії бюрократії / В. Андрущенко, В. Федосов // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №9-10. – С.3-18.
 3. Андрущенко, В. Міжнародні податки: концепція та перспектива / В. Андрущенко // Вісник податкової служби України. – 2005. – листопад (№44). – С.50-53.
 4. Андрущенко, Володимир Податкова держава: генезис, концепція, еволюція / Володимир Андрущенко // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 3. – С. 7-15.
 5. Андрущенко, В. Фінансова реструктуризація в Україні в епоху перетворень / В. Андрущенко, О. Данилов // Фінанси України. – 2003. – №5. – С.141-142.
 6. Андрущенко, В. Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В. Л. Андрущенко // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С.27-36.
 7. Андрущенко, Володимир Нове в науці : [рецензія на кн. Фінансова думка України : монография / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій [та ін.]; за наук. ред. д.е.н. проф. В. М. Федосова.- К. : Кондор, 2010. - у 3 т. Т. 1. - 687 с.] [Текст] / Володимир Андрущенко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5-6. – С. 99-100.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Податкова система України [Текст] : підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко [та ін.] ; за ред. В.М. Федосова. – К. : Либідь, 1994. – 464 с.
 

Ануфрієва Наталія Вікторівна

anufrieva
Кафедра ділової комунікації та організаційної поведінки

Посада: cтарший викладач

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ануфрієва, Н. В. Художній переклад як фактор інтеграції української мови в освітньо-естетичний простір [Електронний ресурс] / Н. В. Ануфрієва.

підручники і посібники:

 1. Ануфрієва, Н. В. Щоденник успішного бізнесмена [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ануфрієва, О. К. Лазар, Н. С. Лиса. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 217 с.
 2. Авраменко, Н. В. Business communscation: Presentations ( Комунікації в бізнесі: презентації) [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Авраменко, Н. В. Ануфрієва. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 128 p.
 

Апостолюк Оксана Зіновіївна

апостолюк

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Апостолюк, Оксана Зіновіївна Механізм формування та підтримки конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Зіновіївна Апостолюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 253 с.
 2. Апостолюк, Оксана Зіновіївна Механізм формування та підтримки конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Оксана Зіновіївна Апостолюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Апостолюк, О. Формування конкурентної політики в Україні / О. Апостолюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005 – № 18. – С. 70-73.
 2. Апостолюк, О. До питання конкурентоспроможності муніципальних утворень / О. Апостол юк // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. –Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 50-53.
 3. Апостолюк, О. Механізм удосконалення контролю за рівнем конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Галицький економічний вісник. – 2010. - № 3. – С. 81-86.
 4. Апостолюк, О. Основні тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Апостолюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 16. – С. 10-18.
 5. Апостолюк, О. Суть механізму захисту та підтримки конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг і його інституційна база [Електронний ресурс] / О. Апостолюк.
 6. Апостолюк, О. Оцінка потенціалу та стану розвитку ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 3-13.
 7. Апостолюк, О. Удосконалення механізму підтримки підприємництва у сфері житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 23-29.
 8. Апостолюк, О. Економіко-правові аспекти туристичної діяльності в Україні / Оксана Апостолюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 37-40.
 9. Апостолюк, О. Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Апостолюк // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 3(46). – С.53-60.
 10. Апостолюк, О. Особливості розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 19. – С. 18-22.
 11. Апостолюк, О. Модернізація інституційного забезпечення управління житлово-комунальним господарством в контексті децентралізації влади / О. Апостолюк // Вісник Сумського національного аграрного  університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – № 8 (65) – С. 209-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 338 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 4. Апостолюк, О. З. Регіональний ринок комунальних послуг : формування конкурентного середовища [Текст] / О. З. Апостолюк // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 141-158.
 

Атамась Наталя Іванівна

Наталя Іванівна Атамась

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Атамась, Наталія Іванівна Монетарна політика в доларизованій економіці України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01- економічна теорія та історія економічної думки / Наталія Іванівна Атамась. – Львів : ЛНУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Атамась, Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства / Наталія Атамась // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 34-39.
 2. Атамась, Н. Монетарна і фіскальна політика в системі державного регулювання економіки / Н. Атамась // Світ фінансів. – 2007. – 4. – С. 58-68.
 3. Атамась, Н. Новітні та ортодоксильні аспекти монетарної політики: діалектика теоретичних уявлень / Наталія Атамась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 268-272.
 4. Козюк, В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки / Віктор Козюк, Наталія Атамась // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 30-34.
 5. Козюк, В. В. Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні / В. В. Козюк, Н. І. Атамась // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 104-111.
 6. Атамась, Н. І. Вплив іноземного капіталу на доларизацію національної економіки [Електронний ресурс] / Н. І. Атамась.
 7. Атамас, Н. І. Сучасні суперечливі тенденції економіки у країнах з ринками, що виникають [Електронний ресурс] / Н. І. Атамась.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Козюк, В. В. Доларизація економіки : виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності [Текст] : монографія / В. В. Козюк, Н. І. Атамась. – Тернопіль : Астон, 2012. – 276 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2 : Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – 648 с.
 

Ататей Ірина Михайлівна

atatey

Кафедра фінансів Нововолинського факультету

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Майброда, М. Адміністративно-територіальна реформа: суть, цілі, завдання та необхідність проведення в Україні [Електронний ресурс] / М. Майброда, І. Ататей.
 

Сторінка 1 із 2