Заставнюк Любов Іванівна

zastavnuck

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заставнюк, Любов Іванівна Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації форм власності і господарювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Любов Іванівна Заставнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 210 с.
 2. Заставнюк, Любов Іванівна Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації форм власності і господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Любов Іванівна Заставнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Волошин, Р. Розвиток аграрного підприємництва у контексті земельних трансформацій / Роман Волошин, Любов Заставнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 39-41.
 2. Заставнюк, Л. І. Теоретико-економічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських земель в умовах реформування системи земельних відносин [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, Р. В. Волошин.
 3. Заставнюк, Л. І. Економічне регулювання відносин власності на землю в сільському господарстві / Л. І. Заставнюк // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 201-207.
 4. Дудар, Т. Системний аналіз функціонування земельних відносин в аграрному секторі в умовах оренди земельних ділянок, часток (паїв) / Тарас Дудар, Любов Жлуховська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 203-208.
 5. Заставнюк, Л. І. Вплив інноваційних процесів на функціонування і розвиток аграрного сектора Тернопільського регіону / Л. І. Заставнюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 141-145.
 6. Волошин, Р. Оцінювання конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку[Електронний ресурс]/ Р. В. Волошин, Л. І. Заставнюк // Науковий вісникНЛТУУкраїни.– 2012.– Вип. 22.13.– С. 158-163.
 7. Жлуховська, Л. Вдосконалення земельних відносин в аграрному секторі економіки / Любов Жлуховська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. –Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 191-195.
 8. Жлуховська, Л. Вплив орендних відносин на оптимізацію землекористування в аграрних формуваннях Тернопільської області / Л. Жлуховська // Вісник Тернопільського національно економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 4. – С. 38-43.
 9. Заставнюк, Л. І. Проблеми сталого розвитку сільського господарства України у контексті аграрних трансформацій [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 35-38.
 10. Жлуховська, Л. Тенденції розвитку і шляхи удосконалення орендних земельних відносин в сільському господарсті / Любов Жлуховська // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 1-10.
 11. Заставнюк, Л. Удосконалення організаційно-економічного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві / Любов Заставнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 118-122.
 12. Заставнюк, Л. І. Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Інноваційна економіка.– 2015. – № 2. – C. 128-133.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Заставнюк, Л. І. Земельне право [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Л. І. Заставнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 169 с.