Квасниця Оксана Василівна

Kvasnyca

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Квасниця, Оксана Василівна Державна фінансова підтримка малих підприємств в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Оксана Василівна Квасниця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 275 с.
 2. Квасниця, Оксана Василівна Державна фінансова підтримка малих підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Оксана Василівна Квасниця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

САТТІ:

 1. Квасниця, О. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу / О. Квасниця // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 65-70.
 2. Квасниця, О. Сучасний стан та особливості розвитку малого підприємництва / О. Квасниця, С. Савчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 30-34.
 3. Кириленко, О. Франчайзинг і розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Ольга Кириленко, Оксана Квасниця // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 5-1. – С. 246-250.
 4. Квасниця, О. Ретроспективний аналіз розвитку малих підприємств в Україні / Оксана Квасниця // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 217-221.
 5. Квасниця, Оксана Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва / Оксана Квасниця // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 268-271.
 6. Квасниця, О. Еволюція підходів до трактування сутності підприємництва / Оксана Квасниця // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 156-160.
 7. Квасниця, О. Особливості державної підтримки малого бізнесу у зарубіжних країнах / О. Квасниця // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 177-187.
 8. Квасниця, О. В. Теоретичні підходи до обґрунтування ризиків державного боргу / О. В. Квасниця // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Том 18, № 1. – С. 162-168.
 9. Квасниця, О. Критеріальні підходи відбору регіонів для державних інвестицій в інфраструктуру розвитку малих підприємств в Україні / О. Квасниця // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 146-158.
 10. Квасниця, О. Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні / О. Квасниця // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 4. - С. 63-71.
 11. Квасниця, О. Практика та проблематика здійснення місцевих запозичень в Україні / Оксана Квасниця // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 4. - С. 104-116.
 12. Квасниця, О. Імперативи реалізації фінансової політики органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації / Оксана Квасниця // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 43-55.
 13. Квасниця, О. Фінансове забезпечення продовольчої безпеки домогосподарств / Оксана Квасниця // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 35-45.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 3. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.