Коломийчук Наталія Михайлівна

Kolomijchuk

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коломийчук, Наталія Михайлівна Державний внутрішній фінансовий контроль в бюджетному процесі [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Михайлівна Коломийчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 220 с.
 2. Коломийчук, Наталія Михайлівна Державний внутрішній фінансовий контроль в бюджетному процесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Михайлівна Коломийчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Коломийчук Н. М. Роль і значення державного фінансового контролю у соціально-економічному розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н. М. Коломийчук // Фінансова система України : зб. наук. пр. – Острог : вид. Національного університету „Острозька академія”, 2010. – С. 303-307.
 2. Коломийчук, Н. Проблеми нормативно-правового регулювання відповідальності за бюджетні правопорушення / Наталя Коломийчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 56-60.
 3. Коломийчук, Н. Сучасні реалії та проблеми аудиту ефективності / Н. Коломийчук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 167-171.
 4. Коломийчук, Н. М. Координація та формування ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі / Н. М. Коломийчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 45-47.
 5. Коломийчук, Н. М. Удосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі [Електронний ресурс] / Н. М. Коломийчук // Наука й економіка. – 2014. – № 3(35). – С. 11-17.
 6. Турянський, Ю. І. Методи, види і джерела формування державних доходів [Електронний ресурс] / Ю. І. Турянський, Н. М. Коломийчук, П. П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.8. – С. 297-302.
 7. Коломийчук, Н. М. Особливості державного внутрішнього фінансового контролю за виконанням бюджетів/ Н. М. Коломийчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 12. – С. 26-28.
 8. Коломийчук, Н. М. Адміністрування податків і зборів у контексті положень Податкового кодексу України / Н. М. Коломийчук, Я. Р. Ярема, Б. П. Ярема // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2010. – № 19. – С. 41-46.
 9. Коломийчук, Н. М. Теоретичні аспекти формування фінансово-економічного механізму регулювання державного боргу України / Н. М. Коломийчук, П. Ю Буряк // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2010. – № 19. – С. 6-18.
 10. Коломийчук, Н. М. Результативність роботи та взаємодії суб'єктів державного      внутрішнього фінансового контролю у бюджетному процесі / Н. М. Коломийчук // Формування ринкової економіки України : зб. наук. праць. – Львів : вид. ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 31. – С. 397-402.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програма тренінгу зі спеціальності в територіальних органах Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / уклад. Н. М. Коломийчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 19 с.