Коваль Світлана Любомирівна

Koval

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Коваль, Світлана Любомирівна Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Любомирівна Коваль.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 249 с.
 2. Коваль, Світлана Любомирівна Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит / Світлана Любомирівна Коваль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Коваль С. Базель II: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні / Світлана Коваль // Світ фінансів.– 2008.– № 4.– С. 104-111.
 2. Коваль С. Державне регулювання розміру власного капіталу банку / С. Коваль // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль : Економічна думка, 2004.– № 6.– С. 86-92.
 3. Коваль С. Напрямки капіталізації вітчизняної банківської системи / С. Коваль // Світ фінансів. – 2006. –№ 2. – С. 121-133.
 4. Коваль С. Теоретичні основи механізму формування власного капіталу банку / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 1. – С. 106-116.
 5. Коваль С. Л. Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ України / С. Л. Коваль // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 4. – С. 72-75.
 6. Коваль С. Л. Бюджетне фінансування розвитку лісового господарства в Україні [Електронний ресурс] / С. Л. Коваль // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 4 (20). – С. 37-41.
 7. Коваль С. Капітал банку: суть та значення / Світлана Коваль // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 154-157.
 8. Коваль С. Л. Прагматика бюджетного фінансування розвитку сільського господарства [Електронний ресурс] / С. Л. Коваль // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 23-30.
 9. Коваль С. Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків / С. Л. Коваль // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 110-116.
 10. Коваль, С. Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку / С. Коваль // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 82-91.
 11. Коваль, С. Модель діагностики власного капіталу як складової фінансових ресурсів банків / С. Коваль // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 126-136.
 12. Коваль, С. Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика / С. Коваль // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 200-206.
 13. Коваль, С. Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 65-73.
 14. Коваль, С. Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти / С. Коваль // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 83-89.
 15. Коваль, С. Л. Ресурсный потенциал банков Украины / С. Л. Коваль // Финансовая теория и политика современного государства. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 103-108.
 16. Коваль, С. Л. Ресурсна політика банку: теорія і практика / С. Л. Коваль // Світ фінансів. – 2013. – № 3. – С. 141-151.
 17. Коваль, С. Л. Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, С. Л. Коваль // Наука й економіка. – 2014. – № 3 (35). – С. 18-24.
 18. Коваль, С. Cистема державного соціального страхування: досвід України та Німеччини / Світлана Коваль // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 2. – C. 67-77.
 19. Коваль, С. Особливості формування фінансових ресурсів домогосподарств у сучасних умовах / Світлана Коваль, Людмила Грицишин // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 4. – С. 131-143.
 20. Коваль, С. Фінансові аспекти інноваційного розвитку закладів охорони здоров’я територіальних громад / Світлана Коваль, Віктор Русін // Світ фінансів. – 2022. – Вип. 2(71). – С. 108-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Коваль, С. Л. Концептуальні засади державного пенсійного страхування як складової соціальної політики держави [Текст] / С. Л. Коваль // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 83-94.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Коваль, С. Л. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільського, лісового, мисливського та рибного господарств [Текст] / С. Л. Коваль // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 193-203.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Коваль, С. Л. Ресурсный потенциал банков Украины [Текст] / С. Л. Коваль // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 103-108.
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 5. Коваль, С. Л. Видатки бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства [Текст] / С. Л. Коваль // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 420-431.
 6. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 7. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.