Возьний Казимир Зіновійович

 

Посада: доцент, директор бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 

Публікації:

 1. Возьний, К. З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / К. З. Возьний // Економічний часопис- ХХI. – 2010. – №9-10. – С. 12-18.
 2. Возьний, К. З. Вплив авраамічних релігій на сучасну концепцію економічної побудови суспільства / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 22-23 груд. 2011 р.]. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – Т. 1 : Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку. – С. 9-16.
 3. Возьний, Казимир Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід / Казимир Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – січень-березень (№1). – С. 69-80.
 4. Возьний, Казимир Де ж ти, моя Бібліотеко, або Роздуми про Книгу / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – березень (№5) : Спецвипуск. – С. 3-4.
 5. Возьний, К. З. Діловий цикл і активність сонця: класичні проблеми – нові рішення / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 47-53.
 6. Возьний, К. З. Економіка та юдаїзм: аналіз зв’язків та незалежностей / К. З. Возьний // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІУ-ої Міжнар.. наук.-практ. конф. (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 року). – Одеса : ІнПрес, 2011. – С. 183-185.
 7. Возьний, К. З. Економічна поведінка людини та ії ментальні мотиви / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 3-15.
 8. Возьний, Казимир Економічні вчення буддизму / Казимир Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – січень-березень (№1). – С. 125-132.
 9. Возьний, К. З. Економічні ідеї християнства: витоки, розвиток, проблеми / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2010. – №2. – С. 31-38.
 10. Возьний, Казимир З книгою подружишся – розуму наберешся! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2012. – 1 верес. (№ 7). – С. 10.
 11. Возьний, К. Згадаємо нашу юність…: [Спогади про навчання випускника 1991 р., канд. екон. наук, директора бібліотеки К. Возьного] / К. Возьний // Університетська думка. – 2006. – №6 : Спецвипуск. – С. 8.
 12. Возьний, К. Індуїзм і сучасна економіка / К. Возьний // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 59-69.
 13. Возьний, К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності / К. Возьний // Економіка України. – 2010. – №11. – С. 35-46.
 14. Возьний, К. З. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв’язки / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2010. – №4. – С. 5-14.
 15. Возьний, Казимир Книги – джерело знань / Казимир Возьний // Академія. – 2003. – № 15 (1 верес.). – С. 3.
 16. Возьний, К. З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв’язки, паралелі, суперечності / К. З. Возьний // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 7-19.
 17. Возьний, Казимир Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв’язки / Казимир Возьний, Тетяна Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
 18. Возьний, Казимир Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок / Казимир Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№5). – С. 118-127.
 19. Возьний, К. З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв’язку / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 8-16.
 20. Возьний, Казимир Переступаючи поріг нового дому КНИГИ! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – березень (№5) : Спецвипуск. – С. 1.
 21. Возьний, К. З. Підприємливість як фактор економічного розвитку країни / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : у 5-ти т. : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. [17-18 лют. 2012 р.]. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 5 : Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній). – С. 30-34.
 22. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 29-32.
 23. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 24-27. – (Закінчення, поч. № 4, 2012).
 24. Возьний, К. Спеціалізація та кооперація як фактори генерації аграрного підприємництва в Україні / К. Возьний // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні”. – С.110-114.
 25. Возьний, К. З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями / К. З. Возьний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 44-49.
 26. Возьний, Казимир Зіновійович Шляхи підвищення економічної ефективності рослинництва в умовах переходу до ринку [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / Казимир Зіновійович Возьний. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 1997. – 228 с.
 27. Возьний, К. З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 29-42.