До 145 років від дня народження Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби) (5.12.1878 -22.07.1944)

Олександр Олесь – талановитий поет, драматург, перекладач, яскравий представник символізму в літературі. Він збагатив українську літературу задушевністю, ніжними почуттями і багатою внутрішньою силою, став однією з центральних постатей української поезії початку ХХ століття, уособлюючи новий тип поета, інтелігента, аристократа духу, захисника національних інтересів України.
 Еволюція поетичного таланту Олександра Олеся була частиною не тільки українського, а й загальноєвропейського літературного процесу. У його творчості поєднано фольклорні традиції, неоромантизм та естетику символізму.
Іван Франко в рецензії на збірку “З журбою радість обнялась” назвав поета соловейком та писав про перевагу емоційності й діонісійського начала в його творчості. Десятки композиторів створили музику до віршів Олександра Олеся, поетичні етюди і драми успішно ставили в театрах.