24 січня — Міжнародний день освіти!

630 360 1532600258 3885 Міжнародний день освіти – це нагода поглибити своє розуміння важливості освіти, обговорити її виклики та можливості, а також зосередити увагу на необхідності постійних зусиль задля забезпечення доступу до якісної освіти для кожної людини на планеті. Святкування Міжнародного дня освіти сприяє обміну досвіду між країнами щодо методів навчання, новітніх підходів та інновацій у галузі освіти. Освіта не лише сприяє професійному розвитку людини, але і формує її як особистість, допомагає розуміти світ навколо та взаємодіяти з ним.
В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.